สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 10 พฤศจิกายน 2555
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕......เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับ พิธีทอดพระกฐินพระราชทาน ที่ทางวัดอตัมยตาราม ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ศาลาธรรมโกศาจารย์ภายในบริเวณวัด เมื่อวันอาทิตย์ทีผ่านมาซึ่งถือได้ว่าเป็นปีแรกที่ทางวัดไม่จำเป็นต้องออกไปเช่าสถานที่ภายนอกเพื่อจัดงานกฐิน และทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ผ่านพ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี........* และ เพื่อให้ท่านมีโอกาสได้ชมภาพบรรยากาศต่างๆภายในงานให้ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เราจำเป็นต้องขออภัยและขอยกยอดข่าวสังคมอื่นๆสำหรับสัปดาห์นี้ไปรวมยอดกับฉบับหน้าซึ่งหวังว่าท่านคงจะเข้าใจ......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *