สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 11 ตุลาคม 2557
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗......เป็นฉบับหลัง วันออกพรรษา (วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม) ที่เพิ่งจะผ่านไปได้แหม็บๆแค่ ๒ วันมานี่เอง จากนี้ไปก็จะเป็นงาน กฐิน หรือ กฐินสามัคคี ซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่และงานบุญสำคัญที่พุทธศาสนิกชนและชาวบ้านจะนำกฐินไปทอดหรือมอบให้แก่วัดวาอารามต่างๆตามแต่จะศรัทธาหรือเห็นสมควรเพื่อเป็นปัจจัยหรือทุนในการทำนุบำรุงวัดให้อยู่คงสถาพรตลอดไป........* สำหรับซีแอตเติ้ลและเมืองใกล้เคียง... พรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม จะเป็น งานทอดกฐินสามัคคี ของวัดอตัมมยตาราม และอาทิตย์ถัดไป วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ก็จะเป็นงาน กฐินพระราชทาน ของวัดวอชิงตันพุทธวนาราม........* ส่วนบริการ กงสุลสัญจร ครั้งต่อไปจะเป็น ครั้งสุดท้ายสำหรับปีนี้ ของรัฐวอชิงตันที่ทางเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแองเจลิสจะเดินทางขึ้นมาให้บริการงานด้านกงสุลแก่เรา ณ วัดอตัมมยตารามในวันที่ ๒๒ และ ๒๓ พฤศจิกายน ท่านใดที่มีความประสงค์จะต่ออายุหนังสือเดินทางหรือขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะต้องเข้าไปลงชื่อขอจองเวลาในเว็บไซด์ของทางสถานกงสุลใหญ่ที่ www.thaiconsulatela.org ซึ่งได้เปิดรับจองแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มโดยเข้าไปในเว็บไซด์ดังกล่าวข้างต้นแล้วคลิ๊กที่ กงสุลสัญจร........* เกิดวันที่ ๖ ตุลาคม คุณพรทิพย์ เซี๊ยะ วันที่ ๙ ตุลาคม คุณสายวลี (ทราย) รักษ์วิเชียร วันที่ ๑๐ ตุลาคม คุณอัคริมา (ปรางค์) ศรีม่วง วันที่ ๑๑ ตุลาคม คุณณัฐจรี ชุติกุล ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *