สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 30 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์ ข่าวกงสุลสัญจรรัฐวอชิงตัน วันที่ ๑๔ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น. ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดิ้นวิลล์ รัฐวอชิงตัน มีการให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน รับรองเอกสาร แจ้งเกิด หนังสือมอบอำนาจ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลและการทำหนังสือเดินทางเป็นต้น ตามวันและเวลาดังกล่าว