สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 29 สิงหาคม 2558
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘......ความสนุกสนาน เสียงร้องเสียงเรียก เสียงร้องไห้เสียงหัวเราะ แสงแดดอันแจดจ้า อุณหภูมิความร้อนของอากาศที่ขึ้นสูงอย่างสุดๆชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กิจกรรมรื่นเริงทั้งหลายกำลังใกล้จะถึงที่สิ้นสุดในอีกเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์ดีที่ โรงเรียนโดยทั่วไปจะเริ่มเปิดภาคเรียนการศึกษา ปี 2015/๒๕๕๘ หลังจากนั้นความสงบเงียบก็จะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ เช่นเดียวกับ อุณหภูมิของอากาศก็เริ่มจะเปลี่ยนเย็นลง และลมฝนประปรายก็จะเริ่มโปรยลงมาให้ชื่นฉ่ำสบายใจ ไฟป่าที่โหมลุกไหม้ผืนป่าและบ้านเรือนร้านช่อง ก็จะได้ถึงเวลาควบคุมได้และคงจะมอดดับลงเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติของปี........* ขอเตือนไว้ล่วงหน้า หากท่านยังไม่ทราบ เริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน ช่องจราจรสำหรับคาร์พูล (Car Pool Lane) บนทางด่วนสายฟรีเวย์ I-405 ที่แต่เดิมบังคับใช้เพียงแค่จาก ๐๕.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น. และสามารถใช้ได้หากมีผู้โดยสารตั้งแต่ ๒ ท่านขึ้นไป จะเปลี่ยนมาเป็นบังคับใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ ท่านจะต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ ๓ ท่านขึ้นไประหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๐๙.๐๐ น./ ๑๕.๐๐-๑๙.๐๐ น. ส่วนเวลานอกเหนือจากเวลาที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะต้องมีผู้โดยสารตั้งแต่ ๒ ท่านขึ้นไปจึงจะสามารถใช้ช่องทางจราจรนี้ได้โดยไม่ต้องชำระค่าผ่านทางโดยท่านจะต้องมีแผ่นป้ายหรือสติ๊กเกอร์ Flex Pass ติดรถ ส่วนท่านที่ขับรถโดยลำพังหรือท่านไม่มีแผ่นป้ายหรือสติ๊กเกอร์ Flex Pass ท่านจะต้องเสียค่าผ่านทางตามราคาที่ได้ระบุไว้ ณ จุดที่ท่านเข้าใช้ช่องจราจรคาร์พูลซึ่ง อัตราค่าผ่านทางจะปรับเปลี่ยนทุกๆ ๕ นาทีตามแต่ความหนาแน่นของผู้ใช้ช่องจราจรนี้ระหว่าง 75 เซ็นต์ถึง $10.00 ตามหมายประกาศของกรมทางของรัฐวอชิงตัน........* และสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีการปิดเส้นทางชุมทางช่วงแยกระหว่างทางด่วนฟรีเวย์ I-405 ขาขึ้นเหนือ (ไปลีนน์วูด Lynnwood) กับไฮเวย์ SR522 ทั้งแยกตะวันออก (ไปมอนโร/วู๊ดเดิ้นวิลล์ Monroe/Woodinville) และตะวันตก (บอเติ้ลล์ Bothell) เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้าออกใหม่ให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งจะเริ่มใช้ช่องทางใหม่ในเช้าวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม........* เกิดสัปดาห์ที่ผ่านมา... คุณวิไลวรรณ พาโซล่า คุณจตุรงค์ พงศ์พูล และสัปดาห์นี้ เกิดวันที่ ๒๓ สิงหาคม คุณพรภัสสร (ต่าย) ไชยณรงค์ ต้อยปาน คุณวธัญญู (พูน) ปานจินดา วันที่ ๒๙ สิงหาคม น้องแค๊ท เบรดฟอร์ด ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *