สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์
เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา แม่ตู้ปิว วงศ์พระจันทร์และลูก ๆ หลาน ตลอดจนญาติมิตร ที่อยู่ Arington ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ อนุโมทนาสาธุ…ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสังคมซีแอตเติ้ล 28 กันยายน 2562
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562......เป็นสัปดาห์แรกของการก้าวย่างเข้าสู่ ฤดูใบไม้ร่วง หรือ Fall ที่นำพาให้เราตื่นจากภวังค์ภายหลังฤดูร้อนที่แสนจะสมบูรณ์แบบอย่างหาที่ติบ่มิได้กลับมาสู่บรรยากาศของจริงอันเป็นปกติสำหรับฤดูนี้ ถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา จะมีฝนตกเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ก็ตาม แต่สังเกตุเห็นได้จากต้นไม้เริ่มมีการตอบสนองต่อสภาพอากาศโดยมีการเปลี่ยนเสียงเดิมจากสีเขียวเริ่ม เหลือง แดง และจะหล่นในที่สุด เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนฤดูกาล ........* และสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่ เทศกาลกินเจ อันเป็นเวลาที่เราจะได้มีโอกาสชำระล้างทั้งร่างกายและจิตใจอย่างน้อยก็สักปีละครั้งเพื่อเป็นการกระทำในสิ่งดี ๆ แก่ตัวเอง ........* หลังเทศกาลกินเจสิ้นสุดลงได้สักอาทิตย์... จะเป็นสุดสัปดาห์ของการถวาย กฐิน ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามและสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวซีแอตเติ้ล ณ วัดอตัมมยตารามในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม และวัดพระธรรมกาย ซีแอตเติ้ล ก็ตรงกับวันที่ 30 ตุลาฯ เช่นเดียวกัน........* วันเกิดสัปดาห์ที่ผ่านมา... เกิดวันที่ 22 กันยายน หนุ่มน้อย ถิรายุ (หนูตั้ง) บุญยเกตุ วันที่ 23 กันยายน คุณลดาวัลย์ (นุช) คงคารัตน์ วันที่ 24 กันยายน คุณโสรยศ จันทรักษ์ วันที่ 25 กันยายน คุณสุดา ค่อมสิงห์ วันที่ 26 กันยายน คุณขนิษฐา (แอนน์) ยั่งยืน คุณฉัตรวดี (โอ๋) โตวรรณสูตร และวันที่ 28 กันยายน คุณอรุณ พอล ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *