สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 6 กรกฎาคม 2556
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖......เป็นฉบับสุดสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาหรือ วันชาติอเมริกา (Independent Day – July 4th) ซึ่งปีนี้ก็ได้มี การแสดงการจุดพลุดอกไม้ไฟ และพิธี สาบานตน และร่วม แสดงความยินดี ของผู้ที่ได้รับสัญชาติอเมริกันใหม่ที่จัดขึ้นในวันชาติเป็นครั้งที่ ๒๙ โดยปีนี้มีผู้ได้รับสัญชาติใหม่จำนวน ๔๘๙ คนจากทั้งหมด ๘๖ ประเทศ ณ ศาลา Fisher Pavilion ที่ซีแอ๊ตเติ้ลเซ็นเต้อร์........* แตกตื่น ตกใจ และคิดว่าจะอดดูการจุดพลุที่อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาออกมาจับจองที่นั่งตั้งแต่กลางวันเสียแล้ว... เมื่อ เกิดไฟไหม้เรือ ที่จอดอยู่บนชั้นภายในอู่จอดเรือที่อยู่ในบริเวณ Gas Work Park ที่อยู่ริม Lake Union อันเป็นสถานที่แสดงการจุดพลุขึ้นมาอย่างกระทันหันก่อนหน้าการแสดงเพียงไม่กี่นาทีโดยยังไม่มีการยืนยันหรือระบุอย่างแน่ชัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยดับเพลิงในขณะที่เราส่งต้นฉบับนี้เข้าสำนักงาน........* และเนื่องจากปีนี้วันชาติอเมริกาตรงกับวันพฤหัสบดี ทำให้หลายบริษัทและหลายๆท่านถือโอกาสพ่วงวันหยุดในวันศุกร์เข้าไปอีกหนึ่งวันทำให้ได้วันหยุดยาวสุดสัปดาห์นานถึง ๔ วันเต็มๆ ทำให้ การจราจรบนถนนหนทาง ช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่อนข้างเบาบาง ประกอบกับ คลื่นความร้อน (Heat Wave) ที่ถลาถมเข้ามาเมื่อสัปดาห์ก่อนค่อยทุเลาลง ทำให้มีความรู้สึกว่าได้พักผ่อนกันอย่างสบายกายสบายใจเต็มที่........* อย่าลืม... เนื่องจาก วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๒ และ ๒๓ กรกฎาคมซึ่งตกเป็นวันจันทร์และอังคาร ทางวัดอตัมมยตารามจึงจะ งานอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม เพื่อความสะดวกสำหรับทุกท่านในการเข้าวัดทำบุญร่วมกัน........* ขอแสดงความยินดีกับคู่ของ คุณเชิดชัย (ป๋อม ซีตรอง) และ คุณนงเยาว์ (หน่อย) โอภาส แสงจันทรา ที่อยู่ครองรักกันมาอย่างหวานชื่นได้ครบ ๒๐ ปี และคู่ของ คุณณรงค์ และ คุณนิตยา จำปาทอง ที่ครองรักกันมานานถึง ๓๘ ปี........* เกิดสัปดาห์ที่ผ่านมา... คุณพร ปีเตอร์สัน วันที่ ๒๔ มิถุนายน คุณการุณ (ไม๊ค) ศรีสุทธิสุริยา สัปดาห์นี้ วันที่ ๓๐ มิถุนายน คุณ Diane Beaver วันที่ ๒ กรกฎาคม คุณชัยณรงค์ (อี๊ด) สูตรสุคนธ์ คุณฉลองศรี (น้อง) จันทรักษ์ วันที่ ๓ กรกฎาคม คุณอุมาพร (เอ๋) โฉมงาม วันที่ ๔ กรกฎาคม คุณวีรพันธ์ (นนท์) วิไลลักษณ์ วันที่ ๕ กรกฎาคม คุณปัญญา ทิพยโสตถิ วันที่ ๖ กรกฎาคม คุณจีรภัทร จันทนาพฤกษ์ ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *