สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 26 สิงหาคม 2560

หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐......ในที่สุด เหตุการณ์ สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคมที่ผ่านมาอันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ได้มีการกล่าวถึงกันอย่างมากที่สุดทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุตามสื่อต่างๆเนื่องจากเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่คนในอเมริกาจะสามารถมองเห็นได้พร้อมกันทั่วประเทศตามจังหวะเวลาจากฝั่งตะวันตกพาดเป็นแนวข้ามไปยังฝั่งตะวันออกยังความประทับใจของผู้คนที่เฝ้าติดตามดูผ่านแว่นตาที่จัดทำขึ้นเฉพาะการณ์ในครั้งนี้ก็ได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ฤดูร้อนกำลังเข้าใกล้เวลาที่จะอำลาจากเราไป........* สำหรับสุดสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นเทศกาลงานท้องถิ่น Monroe Evergreen State Fair ที่เมืองมอนโร (Monroe, Washington) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซีแอตเติ้ลอันเป็นงานแบบงานเกษตรที่จะมีการนำสัตว์เลี้ยงหลากหลายมาจัดแสดงให้ชมพร้อมจัดจำหน่ายผลิตผลตลอดไปถึงพืชผักผลไม้ต่างๆ และที่ขาดเสียมิได้ก็คือการละเล่นและเกมส์ต่างๆสำหรับเด็กๆและวัยรุ่นไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือน........* จากนั้นก็จะตามมาด้วยงาน Bumbershoot 2017 ที่จะจัดขึ้นที่ซีแอตเติ้ลเซ็นเต้อร์ที่จะมีการแสดงและวงดนตรีดังมาแสดงพร้อมกับการแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมในช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดยาวของ วันแรงงาน (Labor Day) ที่จะตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน ก่อนที่โรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ในวันรุ่งขึ้น คือ วันอังคารหลังวันหยุดวันแรงงาน........* เกิดสัปดาห์ที่ผ่านมา... คุณวิไลวรรณ พาโซล่า คุณจตุรงค์ พงศ์พูล และสัปดาห์นี้ วันที่ ๒๑ สิงหาคม คุณณัฐวดี ปัชโชติสิงห์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม คุณพรภัสสร (ต่าย) ไชยณรงค์ ต้อยปาน คุณวธัญญู (พูน) ปานจินดา ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *