สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 14 ตุลาคม 2560
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐......หลัง วันครบรอบวันวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ หนึ่งวัน (วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำหน้าข่าวจากซีแอตเติ้ล หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ และชาวไทยในซีแอ๊ตเติ้ล มลรัฐวอชิงตัน........* ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการฯวัดอตัมมยตารามที่งานรับ กฐินพระราชทาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการบริหารจัดการของคณะกรรมการฯชุดปัจจุบันทั้งชุดที่ร่วมเสียสละแรงงานแรงใจทำงานด้วยความเข้มแข็งโดยมิได้ย่อท้อหรือเหน็ดเหนื่อยภายใต้การนำของ คุณแสงเดือน เอื้อศิริวงศ์........* เกิดวันที่ ๙ ตุลาคม คุณสายวลี (ทราย) รักษ์วิเชียร วันที่ ๑๐ ตุลาคม คุณอัคริมา (ปรางค์) ศรีม่วง วันที่ ๑๑ ตุลาคม คุณณัฐจรี ชุติกุล วันที่ ๑๓ ตุลาคม คุณพงศ์สินทร์ (ลุงสิน) สฤษดิ์ศิริงาม คุณธนาชา (พลอย) ราชา ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *