หอการค้าไทย 16 มกราคม 2564

11 ม.ค. 64

ทนายรอสลิน ปัทมคันธิน วาสเควซ ประธานหอการค้าไทย ร่วมกับ ประธานและกรรมการบริหารหอการค้าเกาหลีและจีน ยื่นหนังสือเรียกร้องซึ่งมีผู้เข้าร่วมลงชื่อ 17,348 คน เพื่อพิจารณาให้ระงับการตัดงบและไม่ให้ปิด Olympic Police Station ต่อ Chief Michel R. Moore (Chief of Los Angeles Police Department) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ LAPD Headquarters