หอการค้าไทย 6 พฤศจิกายน 2564

เริ่มแล้ว SAFER PASS L.A. : THE CITY OF LOS ANGELES VACCINATED AGAINST COVID-19 TO ENTER THIS BUSINESS

ธุรกิจที่อยู่ใน City of Los Angeles ต้องเริ่มตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนของลูกค้า Full Vaccinated วันที่ 4 พ.ย. 64 สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการในร้าน (ร้านอาหาร ร้านนวด ร้านเสริมสวย บาร์ อื่นๆ)

เจ้าหน้าที่จาก Public Health และ Building and Safety เป็นผู้ดำเนินการในการตรวจ ออกคำเตือน ออกตั๋วปรับ

โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มออกตั๋ว (enforcement บังคับใช้) วันที่ 8 พ.ย. 64 หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการไม่ตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนของผู้เข้ารับบริการในร้าน จะถือเป็นความผิดของเจ้าของกิจการ ความผิดครั้งแรกเป็นการเตือน หากพบว่ามีความผิดซ้ำจะปรับตามจำนวนความผิดที่กระทำซ้ำ ค่าปรับ สูงสุด 5 พันเหรียญ

ดูข้อมูลที่ https://clkrep.lacity.org/…/2021/21-0878_ord_187219_11-08-2…

Poster SAFEPASS L.A.

สำหรับร้านอาหาร https://ewddlacity.com/…/211027_SafePass_RestaurantSignage.…

สำหรับกิจการทั่วไป https://ewddlacity.com/…/arpa/211027_SafePass_GeneralSignag…

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 311 City of Los Angeles หรือ 211 County of Los Angeles