หอการค้าไทย 31 กรกฎาคม 2564

……..* เปิดรายชื่อและจำนวนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง โครงการกองทุนฟื้นฟูร้านอาหาร Restaurant Revitalization Fund ( RRF )

ดูที่ https://bit.ly/3l9MWJw

เงินช่วยเหลือสูงถึง 10 ล้านเหรียญต่อธุรกิจ แต่ละธุรกิจได้เงินช่วยเหลือไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการแสดงบัญชีสูญเสียรายได้ จากผลกระทบของโรคระบาดโควิค-19

สภาหอการค้าไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับร้านอาหารไทยหลายๆ ร้านที่ได้รับข่าวสารจากทางเราและได้รับการพิจารณาจนได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว

สำหรับธุรกิจที่สมัครไปแล้ว และยังรอการพิจารณาอยู่ คาดว่าจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามาเพิ่ม ทางสมาคมร้านอาหารแห่งชาติได้ดำเนินการขอให้รัฐบาลอนุมัติเงินก้อนใหม่เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร หวังว่าจะได้รับอนุมัติในเร็วๆ นี้


……..* เดลต้าระบาดหนัก อาจต้องกลับไปล็อคดาวน์! รัฐพร้อมช่วยเหลืออะไรบ้าง?

ความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐอเมริกา เริ่มสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวอเมริกันอีกครั้ง เพราะไม่เพียงแต่กลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุด เมื่อเทียบกับคนที่ได้รับวัคซีนแล้ว แต่ล่าสุดจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสก็เริ่มมีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นทุกวัน จนภาครัฐต้องออกมาเตือนกันแรงๆ อีกครั้ง ก่อนที่จะไม่ทันแก้

วันนี้รายการเก้าอี้รับแขกจึงเชิญประธานสภาหอกาค้าไทย-อเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย คุณรอสลิน ปัทมคันธิน วาสเควส และคุณอรวรรณ กิจจาพิพัฒน์ เลขานุการฯ มาพูดคุยถึงมาตรการการเยียวยาของภาครัฐและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่รัฐให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วในรอบปีที่ผ่านมา เช่น เงินช่วยเหลือคนตกงาน ค่าเช่าบ้าน หรือแม้กระทั่งเงินช่วยเหลือภาคธุรกิจ ร้านอาหารไทย ร้านนวด เป็นต้นและหากต้องกลับไปล็อคดาวน์อีกครั้ง รัฐพร้อมช่วยเหลืออะไรบ้าง??

……..* เปิดแหล่งเงินช่วยเหลือ ฟรี สัมมนา ออนไลน์ทางซูม พร้อมล่ามภาษาไทย (คุณสุภัทรา เชาวน์ชูเวชช์ ล่ามศาลแคลิฟอร์เนีย)

อัพเดท

- เงินทุนช่วยเหลือ "ก้อนใหม่" จากรัฐบาลกลางสำหรับธุรกิจ

- เงินทุนช่วยเหลือสำหรับผู้เช่า และผู้ให้เช่า

- แหล่งงาน State Work Force Program

สัมมนาวันที่ 30 กรกฎาคม เริ่ม 10 AM

(Jul 30, 2021 10:00 AM in Pacific Time (US and Canada)

In this webinar, you can learn about the new Federal Funding for business, State Funding Program for Renters and Landlords, and State Work Force Program.

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3xbueUj

ขอบคุณ Mr. Daniel Sieu จาก William & Stephanie Foundation ที่คอยเป็นห่วงชุมชนไทย Mr. Daniel ทำงานร่วมกับสภาหอการค้าไทยฯ เพื่อนำข่าวสารดีๆ และความช่วยเหลือต่างๆ มาสู่ชุมชนไทย Mr. Daniel จัดสัมมนานี้ขึ้นมาเพราะไม่อยากให้คนไทยพลาดโอกาสในเงินช่วยเหลือและความช่วยเหลือต่างๆ ที่ภาครัฐมีให้

ทางสภาหอการค้าไทยฯ ต้องกราบขอบพระคุณ คุณสุภัทรา เชาวน์ชูเวชช์ ล่ามศาลแคลิฟอร์เนีย ที่สละเวลาอันมีค่ามาช่วยเป็นล่ามแปลในครั้งนี้


……..* ประกาศจากสาธารณสุขลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ 22 กรกฎาคม 2564

เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิคสูงขึ้นหลังจากมีการประกาศยกเลิกข้อบังคับต่างๆ ทางสาธารณสุขลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ จึงได้มีประกาศฉบับใหม่ เป็นข้อบังคับ ต้องปฎิบัติตาม ไม่ว่าท่านจะฉีดวัคซีนหรือไม่ เมื่ออยู่ในตึก อาคาร ต้องใส่หน้ากากป้องกัน ขอให้เจ้าของกิจการติดป้ายประกาศที่ทางเข้าให้เห็นชัดเจน เพื่อแจ้งให้ลูกค้าและผู้ปฎิบัติงานทุกคนทราบและต้องปฎิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

ดูประกาศที่ http://publichealth.lacounty.gov/.../HOO...

http://publichealth.lacounty.gov/.../ncoro.../BestPractices/

ป้ายสำหรับติดประกาศ

- YOU MAY NOT ENTER WITHOUT WEARING A MASK

http://publichealth.lacounty.gov/.../FaceCoveringSign.pdf

- PLEASE FOLLOW THESE GUIDELINES

http://publichealth.lacounty.gov/.../NoticeToCustomersInd...

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสาธารณสุขประจำท้องที่ หรือโทร 211 (สำหรับลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้)

……..* 15 กรกฎาคม เวลา 18:20 น.

ขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำสำหรับนครลอสแอนเจลิส เป็น $15/ ชั่วโมง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021

https://wagesla.lacity.org/.../f/2021-MWO-Poster-TH-11.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำ และการลาป่วยโดยได้รับการจ่ายค่าแรงของนครลอสแอนเจลิส

https://wagesla.lacity.org/.../MW-PSL%20Fact%20Sheet%20...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://wagesla.lacity.org/...

ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในเขตการปกครองลอสแอนเจลิสหรือไม่ได้ที่ https://neighborhoodinfo.lacity.org/

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 1-844-924-3752 (1-844-WAGESLA) ท่านที่อยู่ในเขตลอสแอนเจลิสสามารถ โทร 311 เพื่อขอล่ามภาษาไทย หรืออีเมล wagesla@lacity.org