หอการค้าไทย 1 พฤษภาคม 2564

4/28/2021

คำแนะนำและตัวอย่างใบสมัคร "คำร้องขอรับทุนเพื่อฟื้นฟูร้านอาหาร" Restaurant Revitalization Fund โดย SBA

เปิดรับสมัครวันที่ 3 พ.ค. 2564 คัดเลือกจากกลุ่มธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นชนกลุ่มเล็ก เช่น ผู้หญิง ทหารผ่านศึก เป็นต้น

โปรแกรมนี้มอบเงินทุน Grant ให้กับร้านอาหาร เงินช่วยเหลือเทียบเท่ากับการสูญเสียรายได้อันเกิดจากโรคระบาด ความช่วยเหลือสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์ ต่อธุรกิจและไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ต่อสาขา

ศึกษาตัวอย่างแบบฟอร์ม ภาษาไทย ได้ที่ https://www.sba.gov/.../SBA%20Form%203172%20RRF...

ภาพรวมกองทุนเพื่อฟื้นฟูร้านอาหาร (ภาษาไทย) https://www.sba.gov/.../support-restaurant-revitalization...

คุณสามารถสมัครผ่าน Point of Sale Restaurant Partners ที่ได้การยอมรับจาก SBA หรือสมัครโดยตรงกับ SBA ในทางออนไลน์ที่่ https://restaurants.sba.gov

ความพิเศษของเงินช่วยเหลือนี้ คือ ร้านที่เปิดร้านปี 2020 และได้รับผลกระทบจากโควิค-19 สามารถสมัครโปรแกรมนี้ได้

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับใบสมัครได้ที่ 1-844-279-8898 ( จันทร์ - ศุกร์ 8 AM - 8 PM ET)

ขอบคุณ SBA ที่เห็นใจ และดำเนินการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย ตามคำร้องขอของสภาหอการค้าไทยฯ จากการประชุมกับ SBA ล่าสุด เพื่อหาแนวทางและดำเนินการส่งความช่วยเหลือสู่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มเชื้อชาติและภาษา


4/28/2021

หากคุณยังค้างค่าเช่าอยู่ และอยู่อาศัยใน City of LA สามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือโดยไม่คำนึงเรื่องสถานะทางกฎหมาย

สมัครที่ HCIDLA.LACity.org

หรือ โทร 833-373-0587

The Emergency Rental Assistance program deadline is this Friday.

Residents and tenants, regardless of immigration status, can apply at HCIDLA.LACity.org

or by phone at 833-373-0587.

REMINDER: tenants impacted by COVID-19 are still protected by city and state emergency renter protections.


4/26/2021

VDO รู้สิทธิขั้นพื้นฐาน หากตกเป็นเหยื่อของ Hate Crime อาชญากรรมของความเกลียดชัง

Hate crime ต่างจาก Hate incident อย่างไร หากคุณตกเป็นเหยื่อหรือเป็นพยานในเหตุการ์ณคุณควรทำอย่างไร

Learn what is the difference between a hate crime and hate incident and what to do if you are a victim or witness an attack.

วีดีโอ https://youtu.be/fo9X1RCCUJg

สนับสนุนโครงการโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส


4/26/2021

1. แผ่นภาพให้ความรู้ เรื่อง อาชญากรรมจากความเกลียดชัง (ภาษาไทย)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://oag.ca.gov/hatecrimes

หรือ https://oag.ca.gov/VictimServices

หากท่านตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจากความเกลียดชัง กรุณาติดต่อหน่วยงานรักษากฎหมายในท้องถิ่น หรือโทร 911 หรือไปโรงพยาบาลใกล้ๆ ถ้าท่านต้องรับการรักษาพยาบาลทันที และไปแจ้งความได้ที่หน่วยงานรักษากฏหมายในท้องถิ่น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยบริการเหยื่อของอาชญากรรม สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (877) 433 - 9069

2. เอกสารให้คำแนะนำ Hate Crime (ภาษาไทย)

อาชญากรรมจากความเกลียดชัง สิ่งที่ท่านควรรู้เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น

เอกสารต้นฉบับ California Attorney General's Office Victims' Service Unit

3. คู่มือโดยย่อเกี่ยวกับอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (ภาษาไทย) จาก Los Angeles County Sheriff's Department

สนับสนุนโครงการโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ทีมงานแปล

คุณสุภัทรา เชาวน์ชูเวชช์ ล่ามศาลแคลิฟอร์เนีย

คุณพิมพา ลอร์เร็นเซ็ทติ ล่ามศาลแคลิฟอร์เนีย

คุณศลิษา นอร์สท็อก

คุณรัตนาวลี บรอดสลี่ย์


4/26/2021

ความรู้พื้นฐานสำหรับ คู่หมั้น คู่สมรส ของอเมริกัน เพื่อปรับสถานะวีซ่า

การเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอเมริกา ในฐานะคู่หมั้น คู่สมรส ของอเมริกัน ความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมตัวเก็บเอกสารอะไรบ้าง เพื่อใช้ในการปรับสถานะวีซ่า

Welcome to America. If you’ve arrived as a spouse or fiance of a US Citizen or a spouse of a permanent resident, this video shares some record keeping tips and basic information.

ดูวีดีโอ https://youtu.be/cejZqP2gmwQ

สนับสนุนโครงการโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

วีดีโอนี้จัดทำขี้นเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนไทย ขอสงวนลิขสิทธิในการนำไปใช้ทุกรูปแบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หรือสภาหอการค้าไทยฯ


4/25/2021

การเปิดธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนียควรเริ่มต้นตรงไหน

วีดีโอนี้ให้คำแนะนำเบื้องต้นและขั้นตอนการเปิดธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย

This video will guide you through the basic steps of how to start a business in California.

https://youtu.be/ux-CBt0QAVY

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์ของ California Secretary of State

https://www.sos.ca.gov/.../starting-business-checklist/

สำหรับแคลิฟอร์เนีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดตั้งธุรกิจแต่ละประเภท ได้ที่

https://www.businessportal.ca.gov/.../quick-start-guides/

และ https://businessportal.ca.gov/registration-permits/

จัดทำโดย สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย

เบอร์ติดต่อ 213-357-1272

อีเมล thaicalchamber@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ThaiCalChamber

สนับสนุนโครงการโดย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

วีดีโอนี้จัดทำขี้นเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนไทย ขอสงวนลิขสิทธิในการนำไปใช้ทุกรูปแบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หรือสภาหอการค้าไทยฯ