หอการค้าไทย 8 พฤษภาคม 2564

เงินทุนเพื่อฟื้นฟูร้านอาหาร (Restaurant Revitalization Fund) โดย Small Business Administration (SBA)

เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

โปรแกรมนี้มอบเงินทุน Grant ให้กับร้านอาหาร เงินช่วยเหลือเทียบเท่ากับการสูญเสียรายได้อันเกิดจากโรคระบาด ความช่วยเหลือสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์ ต่อธุรกิจและไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ต่อสาขา

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภาษาไทย ได้ที่

https://www.sba.gov/sites/default/files/2021-04/SBA%20Form%203172%20RRF%20Application%204.8.21_Thai.pdf?fbclid=IwAR2DxkgHv-l4vXuJDOS9sNivVT_FVPykgA3KYQv-kOeF8rFaSA2V-KpE9k8

หลักเกณฑ์ คำอธิบาย ภาษาไทย

https://content.sba.gov/sites/default/files/2021-04/Restaurant%20Revitalization%20Fund%20Overview_Thai.pdf?fbclid=IwAR32797GG3UJJicrHxsLXroD-V-wpJlCoQErwdUy2KtCZtDIKaKGpYFVfqw

ฟังวีดีโออธิบายการกรอกแบบฟอร์ม (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ https://www.dropbox.com/sh/97jv0e338rskbpv/AAB-bPIT2l8459FVG0n6NJDFa?dl=0&fbclid=IwAR2w1eO61qqJ3RTNHLhjz7zT1nXSNA2aT3XgLR-FnAZGigK-xndIRJfaA7I

คุณสามารถสมัครผ่าน Point of Sale Restaurant Partners ที่ได้การยอมรับจาก SBA หรือสมัครโดยตรงกับ SBA ในทางออนไลน์ที่่ https://restaurants.sba.gov

ร้านที่เปิดร้านปี 2020 และได้รับผลกระทบจากโควิค-19 สามารถสมัครโปรแกรมนี้ได้

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับใบสมัครได้ที่ 1-844-279-8898 ( จันทร์ - ศุกร์ 8 AM - 8 PM ET)

กรุณาเตรียมเอกสาร ทำความเข้าใจกับแบบฟอร์มก่อน เนื่องจากหากมีการกรอกผิด และเซ็นต์ชื่อ E-Signature ท่านที่ต้องการแก้ไขข้อมูลต้องรอระบบตอบกลับเพื่อทำการแก้ไขซึ่งทาง SBA แจ้งว่าอาจใช้เวลา 14 วันทำการ เพื่อแก้ไขข้อมูล ซึ่งจะมีผลทำให้ใบสมัครของท่านได้รับการพิจารณาหลังจากกลุ่มที่กรอกใบสมัครสมบูรณ์

สภาหอการค้าไทยฯ ขอให้ท่านโชคดีค่ะ


5/4/2021

ลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ ก้าวเข้าสู่ YELLOW TIER วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ดูรายละเอียดที่ http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=3111

ซึ่งธุรกิจประเภทหลายๆ ประเภทจะสามารถให้บริการลูกค้าภายในอาคารได้มากขึ้น โดยเฉพาะบาร์ ที่ไม่อนุญาตให้นั่งในร้านจะสามารถเปิดให้บริการแบบนั่งในร้านได้ ที่ความจุ 25%

ตรวจสอบ Protocol ของธุรกิจแต่ละประเภทได้ที่ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm

YELLOW TIER: If, as anticipated, Los Angeles County continues to meet the State's yellow tier criteria for one more week, the County could enter into the yellow tier in the middle of the week week of May 2nd, 2021. If the County moves to the yellow tier, a modified Health Officer Order will be posted on Wednesday, May 5th, 2021 that will go into effect on Thursday, May 6th, 2021.