หอการค้าไทย 27 มีนาคม 2564

3/22/2021

ประธานสภาหอการค้าไทยฯ คุณรอสลิส ปัทมคันธิน กล่าวสุนทรพจน์ เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรง เรื่องการเหยียดเชื้อชาติเอเชียน STOP ASIAN HATE CRIME พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกคนหากประสพเหตุ ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ LAPD สมาคมไทย และสมาคมชาติต่างๆ ของชาวเอเชีย ได้ออกมาร่วมกันสนับสนับ และต่อต้านเพื่อให้หยุดการทำร้าย และเหยียดหยามคนเอเชีย

ขอบคุณ

คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ประธานบอร์ดไทยนิวเยียร์

คุณเชอรีฟคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรีกษากิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าไทยฯ

คุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี นายกและทีมงาน สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

คุณตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์

พี่ๆ นักข่าวจาก Asian Pacific News , SiamTownUS รวมถึงคนไทยทุกๆ คนที่ออกมาร่วมแสดงพลังในวันนี้ 22 มีนาคม 2021 ที่โคเรีย ทาวน์ ลอส แอนเจลิส https://ktla.com/.../lapd-community-leaders-address.../


3/25/2021

ยืดเวลา การส่งภาษีส่วนบุคคลปี 2020 เป็นวันที่ 17 พ.ค. 2564

ทุกท่านคงทราบแล้วว่าทาง IRS ได้มีประกาศเลื่อนการนำส่งภาษีรายได้ส่วนบุคคลไปถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564

สำหรับท่านที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน UI or PUA ในปี 2020 ทางรัฐบาลและ IRS ได้เขียนโครงสร้างสำหรับส่วนของการยกเว้นภาษีรายได้ $10,200 โดยไม่นับเป็นรายได้ที่ต้องนำส่งภาษี

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.irs.gov/.../new-exclusion-of-up-to-10200-of...

ในส่วนของเรื่องภาษี ท่านควรปรึกษาโดยตรงกับผู้เชียวชาญที่มีเอกสารประกอบวิชาชีพด้านการทำภาษีค่ะ