หอการค้าไทย 30 มกราคม 2564

Jan 25, 2021

ปลดล็อค ลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ 25 มกราคม 2564

ลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ มีคำสั่งปลดล็อค ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ Curfew ให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเปิดให้บริการได้ดังนี้

- ร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการแบบนั่งทานนอกร้าน Outdoor dining ได้วันศุกร์นี้ 29 มกราคม 2564

- ธุรกิจแบบ Personal Care (ร้านทำผม ร้านนวด ร้านสัก) สามารถเปิดให้บริการได้ แบบจำกัดจำนวนคน 25% คำสั่งมีผลทันที

- อนุญาตให้มี Private gatherings ได้โดยอนุญาตให้คนที่พบปะไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ไม่มากกว่า 3 ครัวเรือน

- Family entertainment centers ให้เปิดบริการได้ โดยต้องไม่เกินความจุ 50% จากเดิม

- Museums/zoos/aquariums เปิดบริการแบบ outdoor ได้

เราทุกคนยังต้องรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากป้องกัน และปฏิบัติตามกฎที่สาธารณสุขวางไว้นะคะ


Jan 27, 2021

Round 2 เงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กที่ทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย California Small Business COVID-19 Relief Grant Program

ดูรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่ https://careliefgrant.com/

เปิดรับสมัคร 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2564

เงินช่วยเหลือ $5,000, $15,000, $25,000 ขึ้นอยู่กับรายได้รวมต่อปี Annual Gross Revenue ของธุรกิจ

ไม่มีการถามเรื่องสถานะทางกฎหมาย (ไม่มีเลข EIN ใช้เลข SSN ไม่มี SSN ให้ใช้เลข ITIN )

1 ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ท่านที่สมัครรอบที่ 1 ไปแล้ว และไม่ได้รับคัดเลือก ไม่ต้องสมัครใหม่ค่ะ ทาง Lendistry จะนำเอาใบสมัครของท่านมาพิจารณาอีกครั้งในรอบที่ 2

ขอบคุณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ช่วยสนับสนุนสภาหอการค้าฯ สมาคมหรือชุมชุมไทยทุกๆ กลุ่ม เพื่อให้ความรู้และส่งความช่วยเหลือไปสู่คนไทยทุกๆ คน


Jan 28, 2021

สภาหอการค้าฯ ขอแสดงความยินดีกับธุรกิจในแอลเอ ที่สามารถกลับมาเปิดร้าน ได้อีกครั้ง ร้านอาหารกลับมาเปิดให้นั่งทานในร้านได้วันศุกร์ที่ 29 มกราคม สำหรับธุรกิจ Personal Care เปิดดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ตามคำสั่ง Reopening Safer at Work and in the community for control of COVID-19 http://publichealth.lacounty.gov/…/HOO_SaferatHomeCommunity…

Update ข้อมูลจากสาธารณสุขลอสแอนเจลิสได้ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม เพื่อลดการแพร่กระจายของโควิค-19 ขอให้ท่านศึกษา Reopening Protocol และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่านและลูกค้ากรุณาศึกษาข้อกำหนดของธุรกิจแต่ละประเภทที่ http://publichealth.lacounty.gov/…/Corona…/reopening-la.htm…

สำหรับธุรกิจ ร้านนวด Massage Therapy (non-healthcare) ร้านสัก ร้านเสริมสวย ร้านเล็บ กรุณาศึกษาเอกสารอัพเดท วันที่ 25 มกราคม 2564 Reopening Protocol for Personal Care Establishments: Appendix R Revised 1/25/2021 กรุณาสั่งพิมพ์ print เอกสารนี้และติดไว้หน้าร้านของท่านเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานของท่านปฏิบัติตาม

http://publichealth.lacounty.gov/…/Reopening_PersonalCare.p…

Personal Care อนุญาตให้เปิดบริการภายในร้านได้ โดยสามารถรับลูกค้าได้ไม่เกิน 25% จากความจุเดิม พนักงานและลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

พนักงานสามารถถอดหน้ากากออกได้เฉพาะเวลาที่อยู่คนเดียวในห้องออฟฟิศที่มีประตูปิด (แยกจากส่วนบริการลูกค้า) หรือขณะที่ทานอาหารหรือดื่มน้ำ ในส่วนของสถานที่การพักทานอาหาร break rooms ต้องมีการติดป้ายแจ้งกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้ห้องโดยคำนวณจากระยะห่างระหว่างบุคคล

ไม่อนุญาตให้เปิดให้บริการในเวลา 10:00 p.m. and 5 a.m.

ห้ามเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่มให้ลูกค้า

สิ่งที่ต้องทำตามรายการ Chick List เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง พนักงานของท่าน และธุรกิจของท่าน หนึ่งในข้อกำหนดซึ่งบังคับใช้กับธุรกิจทุกๆ ประเภท คือในส่วนของนโยบายในที่ทำงานและการปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพของพนักงาน Workplace policies and practices to protect employee health ได้แจ้งไว้ชัดเจนว่า ห้ามพนักงานที่มีอาการเจ็บป่วยหรือพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิค-19 มาทำงาน หากผู้ประกอบการทราบว่ามีพนักงานป่วยและตรวจพบโควิค-19 ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปภายในระเวลา 14 วัน เป็นหน้าที่ที่ท่านต้องแจ้งกับสาธารณสุขทันที ที่เบอร์ (888) 397-3993 or (213) 240-7821 หรือแจ้งทางออนไลน์ที่ www.redcap.link/covidreport.

หากผู้ใดพบว่าสถานประกอบการใด้ไม่ปฏิบัติตามสามารถโทรแจ้งสาธารณสุขเพื่อเข้าตรวจสอบได้ที่

Report a Complaint Call Center: (888) 700-9995 (M-F 8:00 a.m. - 5:00 p.m.) หรือแจ้งทางออนไลน์ที่ https://ehservices.publichealth.lacounty.gov/servlet/guest?service=0&formId=4&saveAction=5

ทุกท่านคงทราบดีหากผู้ประกอบการฝ่าฝืน ทางสาธารณสุขสามารถดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงสั่งปรับ หรือสั่งให้หยุดดำเนินการ (ปิดร้าน) ได้ การวางมาตราการของสาธารณสุขเพื่อชะลอการระบาดของโควิค-19 และให้เราทุกคนกลับมาเปิดธุรกิจได้อีกครั้งอย่างปลอดภัย

เมื่อลูกค้าของท่านเห็นว่าท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าของท่านใช้บริการของท่านมากขึ้น

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสาธารณสุขลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ ที่เบอร์ (888) 700-9995