หอการค้าไทย 16 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน “ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส และโรงพยาบาล City of Hope จัดกิจกรรม “ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส (ลานจอดรถด้านหน้า)

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต โดยขอให้ผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตลงทะเบียนเพื่อจองเวลาบริจาคโลหิตในระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลฯ ล่วงหน้า โดยแสกน QR Code บนประกาศ หรือกดลิงก์ด้านล่างนี้ https://www.idonateblood4hope.org/index.cfm?group=op...


ACP Program ฟรีอินเตอร์เน็ต + $10.01 Samsung Tablet

ยังสามารถมาสมัครได้ที่วัดไทยตลาดอาหาร วันเสาร์ อาทิตย์ 10 - 2 PM

หลายคนสับสนเรื่องสิทธิของผู้จะได้รับอนุมัติ โปรแกรมนี้สำหรับผู้มีรายได้น้อยค่ะ ผู้ถือสิทธิ Medicaid (Medical)

สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีและมีรายได้น้อย กรุณาไปลงทะเบียน Medicaid (Medical) ก่อนนะคะ

ปล. Medicare ไม่ใช่ Medical นะคะ