หอการค้าไทย 13 กุมภาพันธ์ 2564

2/7/2021

เชิญร่วมกันลงชื่อเพื่อสนับสนุนให้สมาคมร้านอาหาร National Restaurant Association ต่อสู้เพื่อร้านในอาหาร

1. เงินช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหาร Restaurant Act เพื่อขอให้รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือร้านอาหารมากขึ้น ลงชื่อที่ https://restaurantsact.com/

2. ไม่ให้รวมเงินทิปเป็นส่วนหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำ Save the tip credit ลงชื่อที่ https://p2a.co/rqippmv

หรือ https://restaurantsact.com/take-action-mobile/

ส่วนของทิป ถือเป็นรายได้ของพนักงาน ไม่ได้เป็นรายได้ของร้าน ผู้ประกอบการควรแยกบัญชีให้ชัดเจน รายได้ของพนักงานคือค่าแรง + ทิป รายได้ของผู้ประกอบการคือยอดขาย ไม่รวมทิป การลงบัญชีที่ถูกต้องมีผลดีต่อเรื่องภาษีของผู้ประกอบการ

สำหรับในแคลิฟอร์เนีย ส่วนของทิปไม่สามารถนำมาใช้ลักษณะ Tip Credits ได้ ,/

Your employer also can't count your tips towards its minimum wage obligations. In most other states, employers may pay employees less than the minimum wage, as long as the employees earn enough in tips to make up the difference (called a “tip credit”). However, California does not allow employers to take tip credits.

ผู้ประกอบการควรปรึกษาเรื่องบัญชีกับผู้ทำบัญชีที่มีประสบการ์ณและมีใบประกอบวิชาชีพการทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนกับ Board of Accountancy


2/8/2021

เงินกู้ EIDL ต้องจ่ายเมื่อไร ? จ่ายยังไง ?

SBA EIDL (COVID-19 Economic Injury Disaster Loans) เป็นเงินกู้ ดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี 12 เดือนแรกได้รับการยกเว้นยังไม่ต้องทำเรื่องผ่อนชำระ ระยะเวลากู้ 30 ปี มีการคิดอัตราดอกเบี้ยนับจากวันที่ท่านได้รับอนุมัติเงินกู้ https://www.sba.gov/.../covid-19-economic-injury-disaster...

EIDL เป็นการยื่นขอกู้เงินโดยตรงกับ SBA ท่านสมัครเพื่อขอกู้โดยตรงกับ SBA ที่ COVID-19 Economic Injury Disaster Loans

หลายๆ ท่านเริ่มได้รับจดหมายแจ้งจาก SBA เรื่องหนี้เงินกู้ EIDL

ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อดูยอดเงินกู้ ดอกเบี้ย และข้อมูลต่างๆ ของเงินกู้ของท่านได้ที่ https://caweb.sba.gov/cls/dsp_login.cfm

ขั้นตอนการลงทะเบียน https://caweb.sba.gov/cls/help/CAFS%20Borrower.pdf

หากท่านต้องการเริ่มจ่ายเงินกู้ มี 3 ช่องทาง

1. จ่ายระบบออนไลน์ เข้าไปที่ https://pay.gov/public/login

ลงทะเบียน 1201 Borrower Payments ได้ที่ https://pay.gov/public/search/global?searchString=1201...

ท่านควรลงทะเบียนเข้าระบบดูยอดเงินกู้ก่อน จึงมาลงทะเบียนที่ Pay.gov

https://caweb.sba.gov/cls/dsp_login.cfm

2. โทรไปที่ SBA เพื่อจ่ายกับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ที่ 1-800-659-2955 ท่านที่ต้องการล่ามภาษาไทย กรุณาแจ้ง SBA ว่าต้องการล่าม "ไอ นิส ไทย ทรานสเลเตอร์"

3. ส่งเช็คไป กรุณาระบุเลข SBA Diaster Loan No. เลข 10 ตัว ถ้าไม่ทราบโทรถาม 1-800-659-2955 SBA PO Box 3918 Portland, OR 97208 - 3918

หากท่านต้องการความช่วยเหลือทางด้านบัญชี ควรติดต่อเจ้าหน้าที่บัญชีของท่านค่ะ


2/9/2021

ข่าวดี งบ $120 billion สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ผ่านไปอีกขั้น

พลังของการร่วมลงชื่อเรียกร้อง “การต่อสู้อย่างสันติ” นำมาซึ่งการอนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยร้านอาหาร The Restaurant Act Of 2021 เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาร่างงบประมาณนี้ได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกทั้งสองสภา Pass Legislation เพื่อนำไปรวมกับการพิจารณางบประมาณช่วยเหลือที่กำลังจะเข้าสู้กระบวนการพิจารณาต่อไป

สมาคมร้านอาหารแห่งแคลิฟอร์เนีย California Restaurant Associate ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนต่อสู้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยยื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องไปยังรัฐสภา Congress เพื่อของบช่วยเหลือผู้ทำธุรกิจร้านอาหาร เมื่อรัฐสภาเห็นเอกสารและจำนวนผู้ลงชื่อซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากธุรกิจร้านอาหารต้องปฎิบัติตามคำสั่งของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นถูกสั่งปิด รับลูกค้าได้น้อยลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำ Outdoor Dining วุฒิสภาจึงมีมติให้ผ่านงบ $120 billion เพื่อนำมาเป็นเงินช่วยเหลือ และขยายขอบเขตของเงินช่วยเหลือไปถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร้านเช่น การทำที่นั่งทานแบบนอกร้าน รวมถึงไปยังกลุ่มที่เปิดธุรกิจหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 (1 January, 2020)

รับฟังวีดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HPMNdyRFAVA&feature=youtu.be

สำหรับการจัดสรรงบและงบที่จะอนุมัติ เรื่องการช่วยเหลือร้านอาหารจะออกมาเป็นรูปธรรมยังไง เราคงต้องติดตามกันต่อไป

ขอบคุณ CRA และผู้ร่วมลงชื่อทุกคน ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้การเรียกร้องนี้ประสบผลสำเร็จ เราจะต่อสู้ไปด้วยกันค่ะ