หอการค้าไทย 5 กุมภาพันธ์ 2565

LOS ANGELES COUNTY UPDATE COVID-19 Tenant Protection Resolution (Jan 31, 2022)


สาระสำคัญ

- ปกป้องผู้เช่าจากการถูกไล่ออกจากบ้านเช่าสำหรับผู้เช่าที่ขาดรายได้เนื่องจากผลจากกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิต-19 โดยยืดเวลาไปจนถึง 31 พ.ค. 2565 (31 May 2022)

ไม่ให้มีการขึ้นค่าเช่าสำหรับบ้านพักอาศัยซึ่งอยู่ในขอบข่ายของ Rent Stabilization Units และ Mobile-home ที่อยู่ใน unincorporated area.

สำหรับผู้เช่า Commercial (ธุรกิจ) ไม่มีการยืดเวลาต่อในเรื่องนี้ ผู้เช่าที่ค้างค่าเช่าต้องเริ่มทยอยจ่ายคืนค่าเช่าค้างจ่าย

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dcba.lacounty.gov/noevictions/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องการค้างจ่ายค่าผ่อนบ้าน (Mortgage) แคลิฟอร์เนียมีโปรแกรมช่วยเหลือ California Mortgage Relief สามารถดูข้อมูลที่ https://www.camortgagerelief.org/

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการบ้านเช่า กรุณาติดต่อ Rent Stabilization counselor at (800) 593-8222

Email us: rent@dcba.lacounty.gov


ออนไลน์ California Mortgage Relief

Workshop (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 5 PM สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาการจ่ายค่าผ่อนบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม CA mortgage relief program ที่ https://www.camortgagerelief.org/

If you have recently fallen behind on your housing payments, you are not alone. The pandemic has created many challenges for California families. That's why the state has launched the California Mortgage Relief Program to provide a one-time grant to qualified homeowners who have fallen behind on their housing payments. Please join me for a California Mortgage Relief Workshop on Thursday, February 10th to learn more.

Zoom link: https://casen.zoom.us/j/89029109436

ท่านสามารถส่งคำถามเข้าไปก่อนเริ่มสัมมนาที่ email Senator.Portantino@senate.ca.gov

หัวข้อ "mortgage relief." ก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์

โปรแกรมนี้จัดโดย Hon. Anthony J. Portantino Senator, 25th District