หอการค้าไทย 26 พฤศจิกายน 2565

ฟรีสัมมนา วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 3:30 - 4:30 PM แชร์ประสบการณ์ การทำเรื่องวีซ่าทำงานให้พนักงาน จากเจ้าของกิจการ ลงทะเบียนที่

shorturl.at/ckntI

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/photo?fbid=496782459152685&set=a.451162473714684