หอการค้าไทย 19 กุมภาพันธ์ 2565

Child Custody ข้อแนะนำการขอเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรต่อศาลแคลิฟอร์เนีย

https://www.youtube.com/watch?v=4ERm-6Lf-4M&t=6s


Restraining order ข้อแนะนำการยื่นขออำนาจศาลเพื่อปกป้องท่านจากบุคคลที่อาจเป็นอันตรายต่อท่านสำหรับแคลิฟอร์เนีย

https://www.youtube.com/watch?v=lBZyhboVfo0