หอการค้าไทย 13 พฤศจิกายน 2564

Supply Chain Disruption: Where are we heading❓🧐

Webinar Nov 16, 2021 at 10 AM (PST)

Register https://us02web.zoom.us/…/register/WN_9tzDzJh4SQ2chcO8yoVTzA

This upcoming webinar will feature keynote speaker

California State Treasurer Fiona Ma,

President of World Trade Center Los Angeles, Stephen Cheung,

Vice President & General Counsel of PMSA (Pacific Merchant Shipping Association)

Mike Jacob, and

Chairman of William & Stephanie Foundation, Daniel Sieu

ด้วยผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาดีมาก การสัมมนาครั้งนี้สภาหอการค้าฯ เห็นว่าการฟังภาษาอังกฤษจากวิทยากรโดยตรงจะเป็นประโยชน์สูงสุด จึงไม่ได้มีการจัดสรรล่ามแปลไทย ในการสัมมนาครั้งนี้ค่ะ

Grants สูงสุด $40,000 สำหรับธุรกิจที่ค้างค่าเช่า

COVID-19 SMALL BUSINESS RENT RELIEF

เปิดรับสมัคร 17 - 24 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติ

- เป็นธุรกิจที่อยู่ในเขต Unincorporated Los Angeles County ตรวจสอบที่อยู่ที่ https://lacounty.maps.arcgis.com/.../lookup/index.html...

- มีรายได้น้อยกว่า 1 ล้านเหรียญต่อปี

- มีพนักงานน้อยกว่า 9 คน

- มีค่าเช่าค้างจ่าย หลังจากวันที่ 4 มีนาคม 2564

สมัครที่ https://register.gotowebinar.com/.../4786155842969434125...