หอการค้าไทย 11 ธันวาคม 2564

7 ธ.ค. 64

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ Civil Unrest คืออะไร? ใครมีสิทธิยื่นกู้?

Civil Unrest เป็นเงินกู้ที่ SBA จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการก่อจลาจล หรือการประท้วง เงินกู้ระยะเวลา 30 ปี ดอกเบี้ย 3%

Civil Unrest เป็นเงินกู้ภายใต้โปรแกรม Disaster Loan

สำหรับ Civil Unrest loan ในรัฐแคลฟอร์เนีย เค้าน์ตี้ที่ได้รับอนุมัติโปรแกรมนี้คือ ALAMEDA, LOS ANGELES, KERN, SAN BERNARDINO, VENTURA, ORANGE, SAN MATEO, STANISLAUS, SAN FRANCISCO, SANTA CLARA, SAN JOAQUIN, CONTRA COSTA

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://disasterloanassistance.sba.gov/.../disaster...

Disaster Loan เป็นเงินกู้สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลจึงเปิดโครงการเงินกู้เพิ่มเติมคือโปรแกรม EIDL (Economic Injury Disaster Loan) (หมดเขตยื่นกู้ 31 ธันวาคม 2565) และ PPP (Payroll Protection Program) ขึ้นมา ซึ่งผู้ประกอบการหลายท่านได้รับความช่วยเหลือจากโปรแกรมเงินกู้ดังกล่าว โดยโปรแกรมทั้ง 2 อยู่ภายใต้โปรแกรม Disaster Loan

สำหรับ Disaster Loan รัฐบาลอนุมัติเงินกู้สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ จาก ไฟป่า, น้ำท่วม, พายุถล่ม, แผ่นดินไหว รวมถึงการได้รับผลกระทบจากการก่อจลาจล Civil Unrest Loan

ท่านสามารถตรวจสอบจากเขตที่ท่านอยู่ได้ว่าธุรกิจของท่านมีสิทธิขอเงินกู้ประเภทใดได้ที่ Current Declared Disasters

https://disasterloanassistance.sba.gov/.../search...

ข้อมูล Disaster Loan https://disasterloanassistance.sba.gov/ela/s/

https://disasterloanassistance.sba.gov/.../DisasterPrepar...

สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในลอสแอนเจลิสและได้รับผลกระทบจากการก่อจลาจล ร้านโดนทุบ หรือต้องปิดร้านเนื่องจากเหตุจลาจลหรือการประท้วงในพื้นที่ธุรกิจของท่านในช่วง 5/26/2020 - 6/17/2020 และต้องการยื่นขอกู้หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมฟรี ที่ SBA Los Angeles Office เบอร์โทร (213) 634-3855 อีเมล LADO@sba.gov www.sba.gov

Small Business Advocates


2 ธ.ค. 64

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

คุณรอสลิน ปัทมคันธิน ประธานสภาหอการค้าไทยฯ ร่วมรับฟังการแถลงการ การจับผู้ก่อการโจรกรรมในพื้นที่ปกครองของ LAPD ซึ่งโจรกลุ่มนี้ทำงานกันแบบเป็นทีมและเป็นโจรกรรมแบบปล้นสะดม Smash-and-grab robberies

โดย Chief Michel Moore หัวหน้ากรมตํารวจลอสแองเจลิส Mayor Eric Garcetti นายกเทศมนตรีเมืองนครลอสแอนเจลิส Blake Chow ผู้บัญชาการแอลเอพีดีเขตฮอลลีวูด และทีมตำรวจแอลเอพีดีร่วมการแถลงการในครั้งนี้ โดยในรอบเดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ต้องหา 14 คน จากเหตุการณ์ปล้นสะดม 11 ครั้ง

ดูวีดีโอที่ https://m.youtube.com/watch?v=BSCKB9kWnbo&feature=youtu.be

ขณะนี้ทางแอลเอพีดี อยู่ในระหว่างการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และขอให้ผู้ประกอบการทำงานร่วมกับตำรวจ โดยในส่วนของผู้ประกอบการควรมีระบบป้องกันความปลอดภัยในธุรกิจของท่านเป็นเบื้องต้นเนื่องจากปัจจุบันนี้กลุ่มผู้โจรกรรมได้ขยายวงกว้างและมีการโจรกรรมแบบปล้นสะดมสูงมาก

ในตอนท้ายของการแถลงการ ขอให้ทุกท่านคอยระวังภัย หากพบกับเหตุการณ์ก่อการโจรกรรม ให้พยายามอยู่ในที่ปลอดภัย แจ้งตำรวจท้องที่หรือโทร 911 อย่าพยายามเข้าไประงับเหตุด้วยตนเอง


1 ธ.ค. 64

หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายบังคับใช้เรื่องการนำส่งเงินเกษียณอายุของแคลิฟอร์เนีย CalSavers

จริงหรือไม่ว่าทุกคนต้องเข้าโครงการนี้ ?

ข้อบังคับเรื่อง เงินสะสมเกษียณอายุของแคลิฟอร์เนีย CA Retirement Saving Program : CalSavers

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2565 (June 30, 2022)

นายจ้างที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไปต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (June 30, 2021)

นายจ้างที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ต้องลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2564 (September 30, 2020)

สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 5 คนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ หาลงทะเบียนช้ากว่าที่กำหนดต้องจ่ายค่าปรับตามกฎหมายค่ะ กรณีที่นายจ้างที่มีพนักงานมากกว่า 50 คน และยังไม่ลงทะเบียนยังสามารถยื่นขอพิจารณาอนุโลมยกเว้นค่าปรับได้

นายจ้างมีการขึ้นทะเบียนระบบเกษียณอายุ (IRAs) แบบอื่นอยู่แล้วไม่ต้องเข้าโปรแกรม CalSavers แต่ต้องเข้าระบบ CalSavers เพื่อแจ้งให้รัฐทราบโดยคลิก Exempt และนำส่งเอกสารยืนยัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://employer.calsavers.com/.../program-details.html...#

ท่านสามารถตรวจสอบว่าโปรแกรมไหนบ้างที่ได้รับการยอมรับจาก CalSavers ที่ https://employer.calsavers.com/

Qualified retirement plans include:

• 401(a) – Qualified Plan (including profit-sharing plans and defined benefit plans)

• 401(k) plans (including multiple employer plans or pooled employer plans)

• 403(a) - Qualified Annuity Plan or 403(b) Tax-Sheltered Annuity Plan

• 408(k) - Simplified Employee Pension (SEP) plans

• 408(p) - Savings Incentive Match Plan for Employees of Small Employers (SIMPLE) IRA Plan

• Payroll deduction IRAs with automatic enrollment

เมื่อนายจ้างลงทะเบียนในระบบสมบูรณ์แล้ว ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ เพื่อให้ลูกจ้างเข้าไปเลือกที่จะเริ่มเข้าโครงการหรือขอไม่เข้าโครงการ Opt Out

ลูกจ้างสามารถเลือกที่จะไม่เข้าโครงการ Opt Out ได้ อันนี้หลายๆ คนเข้าใจผิดคิดว่าต้องเข้าโครงการเท่านั้น คุณมีสิทธิเลือกค่ะ

หากลูกจ้างเลือกที่จะเข้าโครงการเงินสะสม CalSavers 5% ของเงินเดือน ทุกๆ Paycheck จะถูกหักเข้าไปสะสมเป็นเงินเกษียณของท่าน นายจ้างสามารถจ้างบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการทำ Payroll หรือสามารถดำเนินการเองในระบบที่ CalSavers สร้างเครื่องมือไว้ให้

เมื่อถึงเวลานำส่งภาษีส่วนบุคคลประจำปี ท่านสามารถนำเอกสารหักเงินสะสมเกษียณอายุดังกล่าวมาใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีตามระบบและข้อกำหนดของการนำส่งภาษีส่วนบุคคล

เงินสะสมนี้เป็นเงินที่หักจากเงินเดือนของลูกจ้างท่านนั้นๆ เพื่อเป็นเงินสะสมเกษียณอายุของบุคคลนั้นๆ นายจ้างไม่ต้องสบทบเงินสะสม

CalSaver เป็นโปรแกรมที่รัฐแคลิฟอร์เนีย State of California สร้างขึ้นมาเป็นเงินสะสม IRA อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นเงินเกษียณอายุ อยู่ที่ความสมัครใจของท่านเอง (ลูกจ้าง) ว่าจะเข้าโครงการหรือไม่ก็ได้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.calsavers.com/?language=en#

CalSavers

สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ CalSavers ที่ 1-855-650-6916 หรือ clientservices@calsavers.com หรือติดต่อบริษัทที่ดำเนินการเรื่องการทำ Payroll หรือผู้มีใบประกอบวิชาชีพในการทำบัญชี

ขอสงวนสิทธิบทความขอสภาหอการค้าไทยฯ บทความต่างๆ ที่ลงบนช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล