หอการค้าไทย 24 เมษายน 2564

4/20/2021

ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านค้างจ่าย และค่าสาธารณูปโภค Utility Bills ค้างจ่าย สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย

ที่เป็นยอดค้างจ่าย ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

หากผู้ให้เช่า (แลนด์ลอร์ด) ตกลงเข้าโครงการและยินยอมยกหนี้ 20% ให้กับผู้เช่า ในส่วนที่ค้างจ่าย โดยรัฐจะจ่าย 80% ไปยังผู้ให้เช่า

กรณีที่ผู้ให้เช่า ไม่เข้าโครงการ ผู้เช่ายังสามารถสมัครเข้าโครงการได้ แต่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 25% จากค่าเช่าค้างจ่าย

โปรแกรมนี้ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ค้าง จ่ายค่าสาธารณูปโภค Utility Bills

สมัครได้ทั้งผู้ให้เช่า Landlords และผู้เช่า Renter

ดูข้อมูลและสมัครที่ https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html#renter

สอบถามข้อมูลได้ที่ HousingIsKey.com หรือโทร 833-430-2122


4/18/2021

ประกาศจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ วัดศรีเจริญธรรม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา

ระหว่างวันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (5 วันทำการ) เวลา 09.00 – 17.00 น.

เปิดให้จองนัดหมาย (สำหรับหนังสือเดินทาง) วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ (323) 962-9574 ต่อ 223 สำหรับบริการหนังสือเดินทาง และต่อ 216 สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับการทำหนังสือเดินทาง ดูข้อมูลได้ที่ https://thaiconsulatela.org/.../thai.../information_th/

หมายเหตุ เตรียมเอกสารให้ครบและอย่าลืม

- เตรียมซอง Priority Mail Express ของไปรษณีย์สหรัฐฯ (USPS) ติดแสตมป์ $26.35

- บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ) สามารถยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางทั่วไปได้ 2 แบบ

1. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ

2. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ

ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General, Los Angeles

ทางสถานกงสุลฯ จะให้บริการบุคคลที่มีนัดก่อน สำหรับท่านที่ทำนัดไม่ได้ กลุ่ม Walk in ต้องรอจนกว่ามีคิวว่าง กรุณาทำนัดล่วงหน้าเพื่อความสะดวกของท่านค่ะ


4/16/2021

REDUCE & WAIVE ค่าธรรมเนียมสำหรับร้านอาหารในแคลิฟอร์เนีย

ลดราคาและยกเว้นค่าค่าธรรมเนียมประจำปี Licenses & Permits Fee สำหรับร้านอาหารในแคลิฟอร์เนีย

ดูวีดีโอจาก California Restaurant Association (CRA) ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ULmxCqHVYpM

- เฟสโน้เค้าน์ตี้ ได้ประกาศยกเว้นและลด Fee ค่าธรรมเนียม Health Permit Fee ปี 2020 และ 2021 เนื่องจากจากเห็นความเดือดร้อนของร้านอาหาร บาร์ ในปีที่ผ่านมา โดย Department of Public Health ประกาศลด และยกเว้น Environmental Health Permit Fee ขอให้ผู้ประกอบการรอจดหมายจาก Department of Public Health ตามรอบจ่ายค่าธรรมเนียม ประจำปี จะมีแจ้งราคาตามตารางลดราคา (ดูเอกสารภาพประกอบ) สำหรับเค้าน์ตี้อื่นยังไม่มีการประกาศลดหรือยกเว้นค่า Permit Fee

- แคลิฟอร์เนีย Department of Alcoholic Beverage Control (ABC) ยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 Alcoholic Beverage License : Renewal fee waiver during the period of March 1, 2021, through February 28, 2023

สำคัญมากเมื่อท่านได้เอกสารจาก ABC กรุณาตอบกลับแบบฟอร์มเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียม หากไม่ตอบกลับจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ดูข้อมูลทั้งหมดที่ https://www.abc.ca.gov/.../covid-19-renewal-fee-waiver.../

https://www.abc.ca.gov/.../COVID-19-Renewal-Fee-Waiver...

ดูคำอธิบายคร่าวๆ ภาษาไทยที่ https://m.facebook.com/.../a.3793282.../4049916811698720/...

The CRA has argued throughout the last year that restaurants should not have to pay government fees at a time when they have been largely shut down and unable to fully use government services. Now, some agencies are waiving or reducing their fees in light of the pandemic’s impact on restaurants. In the case of tourism fees, there is a step you have to take in order to communicate with the Office of Tourism and let them know how much revenue – or how little – you had in 2020. Sabrina has important details about a form that you will receive in the mail, asking you for information.