หอการค้าไทย 4 มีนาคม 2566

สิ่งที่ผู้ประกอบยุคดิจิตอล ในอเมริกาไม่ควรมองข้าม Web Accessibility

คุณรู้หรือไม่ปัจจุบันธุรกิจทั่วสหรัฐอเมริกาได้โดนฟ้องเรื่องนี้สูงมาก เมื่อคุณมีเวปไซต์และเปิดเป็นสาธารณะ เจ้าของธุรกิจต้องปฎิบัติตามกฎหมายปกป้องสิทธิของ คนพิการ The Americans with Disabilities Act (ADA)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=563168629180734&set=a.451162473714684 โดนฟ้อง ADA LAWSUITS เมื่อเวปไซต์ของคุณไม่เอื้ออำนวยต่อ ผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงเวปไซต์ของคุณ Web Accessibility Lawsuits (กฎหมายนี้ครอบคลุมทั่วอเมริกา)

ตอนนี้มีหลายธุรกิจทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาที่โดนยื่นเรื่องฟ้องร้อง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก กลุ่มปกป้องผลประโยชน์ ADA โดยใช้ข้อกฎหมาย Web Accessibility

โดยสื่อหลายๆ แหล่งตีแพร่ข้อมูลนี้ไว้ ตอนนี้กลายเป็นว่า Web Accessibility เป็นประเด็นหลักที่ธุรกิจโดนฟ้องร้องในขณะนื้ https://norcalrecord.com/.../639556814-website...

ท่านที่ทำธุรกิจและมีเวปไซด์ ควรศึกษากฎหมายนี้และทำให้เวปของท่านสามารถเข้าถึงได้ ADA website compliance ตามกฎหมาย ADA Web Accessibility

ทางสภาหอการค้าฯ และ Small Business Administration (SBA) จะจัดสัมมนาออนไลน์ ADA website compliance เพื่อให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าววันที่ 8 มี.ค. 66 เวลา 2 -3 PM ขณะนี้อยู่ในการดำเนินการ เราจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆ นี้