หอการค้าไทย 15 พฤษภาคม 2564

5/11/2021

ประกาศรายชื่อร้านอาหาร 318 ร้าน ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ $3,500 จากโครงการ The Restaurants Care Resilience Fund

เข้าไปดูรายชื่อได้ที่ https://restaurantscare.org/resilience/

สภาหอการค้าฯ ดีใจมากที่ได้เห็นว่ามีร้านไทยหลายร้าน ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ


5/11/2021

ปลดล็อคมากขึ้น เมื่อลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ก้าวเข้าสู่ Yellow Tier

Reopening Protocol วันที่ 5 พ.ค. 64 สาธารณะสุขลอสแอนเจลิสเค้าน์ตี้ ได้ผ่อนปรนในข้อปฏิบัติให้กับธุรกิจต่างๆ รวมถึง ร้านอาหาร ร้านนวด เพื่อให้สามารถเปิดบริการและรับลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มความสะดวกกับคนที่ได้รับวัคซีนครบโดส ตัวอย่างเช่น

- ร้านอาหาร หากลูกค้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 ครบโดส และมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนมาแสดง แม้มาจากต่างครอบครัว สามารถนั่งโต๊ะเดียวกันได้มากสุด 6 คน กรณีนั่งในร้าน และนั่งโต๊ะเดียวกันได้มากสุด 8 คนกรณีนั่งทานแบบนอกร้าน (Outdoor Dining)

- พนักงาน ร้านอาหาร ร้านนวด หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นธุรกิจประเภทให้บริการตรงกับลูกค้า หากพนักงานท่านนั้นๆ ได้รับวัคซีนป้องกันโควิค-19 ครบโดส สามารถเลือกที่จะไม่ใส่ Face Shield ได้ แต่ยังต้องใส่ผ้าปิดปาก กรณีที่พนักงานเลือกที่จะไม่ใส่ Face Shield เจ้าของธุรกิจต้องตรวจสอบเอกสารการฉีดวัคซีนและมีบันทึกข้อมูลของการฉีดวัคซีนของพนักงานท่านนั้นๆ

ดูข้อมูลโดยเลือกจากประเภทธุรกิจของท่านได้ที่

http://publichealth.lacounty.gov/.../reopening-la.htm...

ร้านอาหาร

http://publichealth.lacounty.gov/.../Reopening...

ร้านนวด

http://publichealth.lacounty.gov/.../Reopening...

การแพร่ระบาดของโควิค-19 ยังมีอยู่นะคะ ทุกท่านยังคงต้องระวังตัวแม้ท่านจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิคแล้วแต่การรักษาสุขภาพอนามัยยังเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ