หอการค้าไทย 12 มิถุนายน 2564

5 มิ.ย. 64

เรายังต้องใส่หน้ากากในที่ทำงานหรือไม่

ขณะนี้ Cal OSHA อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง มาตรฐานการป้องกันโควิค-19 Cal / OSHA Covid-19 ซึ่งได้ผ่านมติขั้นแรกไปแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ตอนนี้ยังไม่ประกาศบังคับใช้ กิจการต่างๆ ยังต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่สาธารณสุขท้องที่และข้อกำหนดเดิมของ Cal / OSHA เราทุกคนยังต้องใส่หน้ากากป้องกันในที่ทำงานค่ะ

แนวทางที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ สรุปคร่าวๆ

Face Coverings: การสวมหน้ากากป้องกัน

- Indoors การทำงานภายในอาคาร พนักงานที่ฉีดวัคซีนครบและไม่มีอาการของการป่วยโรคโควิค-19 ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก หากพนักงานทั้งหมดในสถานที่ทำงานนั้นฉีดวัคซีกันครบทุกคนและไม่มีอาการของการป่วยโรคโควิค-19 ในทางกลับกันหาสถานที่ทำงานนั้นมีพนักงานที่ยังไม่ฉีดวัคซีนทำงานร่วมกับพนักงานที่ฉีดวัคซีนแล้ว กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลา

- Outdoors พนักงานที่ฉีดวัคซีนครบและไม่มีอาการของการป่วยโรคโควิค-19 ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก อย่างไรก็ตามพนักงานที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบยังต้องใส่หน้ากากป้องกันเมื่อต้องทำงานร่วมกับพนักงานท่านอื่นในระยะห่างไม่เกิน 6 ฟุต

Physical Distancing: ระยะห่าง

- ทั้งภายในหรือภายนอกอาคาร หลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งจะมีประกาศเรื่องการแก้ไขกฎเกณฑ์ต่าง นายจ้างสามารถลดระยะห่างทางกายภาพ และฉากกันในสถานที่ทำงานได้ กรณีที่พนักงานที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ นายจ้างต้องจัดหาหน้ากากป้องกันแบบ N95s. ให้พนักงานและพนังานสวมหน้ากากป้องกัน

Exclusion from the Workplace:

พนักงานที่ได้รับวัคซีนครบและไม่มีอาการของการของโรคโควิค-19 หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดโควิค-19 ไม่ต้องถูกแยกออกจากกลุ่มผู้ทำงานอื่น

ดูข้อมูลที่ https://www.dir.ca.gov/DIRNews/2021/2021-58.html


จะเห็นว่าหลายๆ หน่วยงานมีมาตรการผ่อนปรนมากขึ้นสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว แถมยังมีโปรโมชั่นต่างๆ ทั้งแจกเงิน ฟรีโดนัท ฟรีเบียร์ เพื่อกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง และร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมโดยรวม หวังว่าในเร็ววันนี้ธุรกิจต่างๆ จะได้กลับมาเปิดแบบเดิมอีกครั้ง


--------------------------------------------

7 มิ.ย. 2564

คำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข มาตรการสำหรับสถานประกอบการดูแลส่วนบุคคล (ร้านนวด, ร้านทำผม, ร้านทำเล็บ, ร้านสัก ฯลฯ)

ประกาศนี้ออกมาเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ขณะนี้ยังคงต้องปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าวจนกว่าจะมีประกาศใหม่