หอการค้าไทย 23 ตุลาคม 2564

“Thai Business Public Safety Meeting”

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1.00-3.00 P.M.

สถานที่ : ไทยแลนด์พลาซ่า (ชั้น2)

LAPD (Los Angeles Police Department) ร่วมกับ สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส และสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมจัดการประชุมนี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ท่านได้นำเสนอข้อมูลตรงต่อ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Los Angeles Police Department (LAPD) เพื่อนำมาซึ่งมาตรการการรักษาความปลอดภัยสำหรับธุรกิจของท่าน และชุมชมไทย

สืบเนื่องมาจาก ธุรกิจไทยในเขต West Hollywood, Thai Town, Hollywood และธุรกิจที่อยู่ในความดูแลของ LAPD มีคดีโดนโจรกรรมสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุบกระจกร้านค้าเพื่อขโมยของในยามวิกาล หรือบ่อยครั้งที่หลายๆ ธุรกิจโดนขโมยของในเวลากลางวัน ทนายรอสลิน ปัทมคันธิน ประธานสภาหอการค้าไทยฯ ได้นำแจ้งเรื่องนี้กับ Chief Michel Moore ผบ.ตร.ของ LAPD ในการประชุมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ท่าน Chief Moore จึงมีคำสั่งให้ Danny Chao, Police Officer III ซึ่งท่านดำรงตำแหน่ง Asian Community Liaison ประสานงานกับสภาหอการค้าไทยฯ เพื่อจัดประชุม “Thai Business Public Safety Meeting”

โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Brent McGuyre , Captain III (ผู้บังคับการ LAPD เขต Hollywood Division) และ Yasir Gillani, Captain I (ผู้กำกับ LAPD สถานีตำรวจ Hollywood)

คุณคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาหอการค้าไทยฯ และสมาคมนวดไทยฯ อนุเคราะห์เป็นล่ามแปลภาษาไทย

ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยสแกน QR code ที่ใบประกาศ หรือลงทะเบียนที่ https://wix.123formbuilder.com/form-5983153/lapd

“If You See Something, Say Something” วันที่ 1 พ.ย. เป็นโอกาสของท่านแล้ว ที่จะได้บอกกล่าวกับ LAPD เพื่อให้ LAPD เห็นปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อสร้างให้ชุมชนไทยของเราให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ขอบคุณ คุณอเนก พลอยแสงงาม เจ้าของไทยแลนด์พลาซ่าที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้