พระจันทร์สีเลือด ตอนที่ ๑

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก ท่านใดจะซื้อบ้านใหม่หรือมีบ้านอยู่แล้ว แต่อยู่แล้วไม่มีความสุข เก็บเงินไม่อยู่หรือธุรกิจกำลังประสบปัญหาทั้งที่เคยดีมาก่อน ปรึกษาฟรีครับ รวมถึงท่านที่เจ็บป่วยด้านสุขภาพ เนื้องอก มะเร็ง โรคที่รักษาไม่หายโดยเฉพาะเส้นเอ็นหรือกระดูก เดินไม่สะดวก เชิญติดต่อมาครับ ฟรีไม่มีซ่อนเร้น ถวายเป็นบารมีทานครับ ขอเพียงรัศมี 50 ไมล์จากลอส แองเจลีสนะครับ

หากแอดไลน์ไม่ได้ก็เซฟเบอร์ผม ไลน์จะขึ้นเองหรือโทรหรืออีเมล์มาได้ รีบหน่อยครับ มีโควต้าจำกัดจริง (818)399-5757, Line: stevefengshui Email: stevefengshui@gmail.com

พระจันทร์สีเลือด ตอนที่ ๑

เนื่องด้วยไม่กี่วันมานี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญครับ

คือปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” (Total Lunar Eclipse) โดยที่พูดถึงกันมากคือ

ดวงจันทร์จะมีแดงอย่างเห็นได้ชัด และได้มีคำเรียกกันว่า "พระจันทร์สีเลือด" ....

ผมจึงขอเสนอเนื้อหาทางดาราศาสตร์เรื่อง Total Lunar Eclipse ท่านจะได้ทราบว่าสิ่งนี้คืออะไร

เหตุใดพระจันทร์จึงมีสีแดงเช่นนี้ครับ ..... ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น ที่ผ่านมา

โดยใน 1 ปีจะเกิด 2 ครั้งเท่านั้น ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ - โลก - ดวงจันทร์

โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน และในระบานเดียวกันนี้เองที่ดวงจันทร์มีการโคจรเข้าไปอยู่ในเงาของโลกครับ

ซึ่งเงาของโลกที่เกิดขึ้นนี้ มี 2 แบบคือ คือ เงามืด (Umbra) และ เงามัว (Penumbra)

เงามืด (Umbra) เป็นส่วนที่มืดที่สุด เนื่องจากโลกบดบังดวงอาทิตย์จนหมดสิ้น

เงามัว (Penumbra) เป็นส่วนที่ไม่มืดสนิท เนื่องจากโลกบดบังดวงอาทิตย์เป็นบางส่วน

ลักษณะของเงามืด - เงามัว เป็นไปตามภาพนี้ครับ

สาเหตุที่ดวงจันทร์เป็นสีออกอมแดง หรือที่เรียกกันว่า "พระจันทร์สีเลือด" เป็นเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์

ส่วนใหญ่จะถูกโลกบดบัง แต่ก็ยังมีแสงอาทิตย์บางส่วนเดินทางไปตกกระทบดวงจันทร์ได้ ทําให้ดวงจันทร์

ยังสามารถสะท้อนแสงมายังโลกได้เล็กน้อย แต่ .... แสงจากดวงอาทิตย์ที่เล็ดลอดจากเงาโลกผ่านไปยัง

ดวงจันทร์ได้นั้น จะเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกและเกิดการกระเจิงครับ

แสงสีน้ําเงินที่มีความยาวคลื่นสั้นจะถูกกระเจิง (Scatter) ออกไป เหลือเพียงแสงสีแดงซึ่งมีความยาวคลื่นมากกว่า

และแสงสีแดงที่เหลือรอดไปได้นี้เองที่ไปตกกระทบดวงจันทร์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ "พระจันทร์สีเลือด" ขึ้นครับ

ภาพแสดงการกระเจิงของแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศของโลก

ที่จุด A - B ดังนั้น จึงเหลือแสงย่านสีแดงบางส่วนทีไปตกกระทบดวงจันทร์

เป็นที่มาของปรากฏการณ์ "พระจันทร์สีเลือด" ครับ

ภาพแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ (โคจร) ของดวงจันทร์

ผ่านเงาแสงของโลก ทำให้เกิดการพาดผ่านของแสงย่านสีแดง

ภาพสุดท้าย เวลาการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง

คำถามว่าปรากฎการณ์เหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้คน ฉบับหน้ามาว่ากันต่อครับ

อ.เดช ญาณทิพย์