คุยกันวันเสาร์
ส.ท่าเกษม

ขอแสดงความยินดีมายัง... ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๔๐ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม)

ดวงใจ...จำจากไกลน้องไปก่อน
โศกสะท้อน รอนหทัยไหวหวั่น
ดวงเดือนดั่งสั่งเตือนรักเรามั่น
ห่างไกลกัน สิ่งที่พี่ฝันนั้นคือแก้วตา

สุดขอบฟ้า...สุดที่แลหาพาให้สุดเหงา
โขดเขาแลลิ่ว ทิวทั่ววนา
หวั่นเกรง ใจพี่เองคิดเกรงว่า
ห่างไกลมา โอ้เจ้าแก้วตาน้องมาเปลี่ยนแปลง

*(ซ้ำ) สุดโศกศัลย์...สุดใฝ่สุดฝันรัญจวน
เฝ้าแต่ครวญ หวนไปใจคิดระแวง
ดวงใจ ไกลสุดไกลน้องทุกแห่ง
หากบุญแรง หมู่เมฆที่แฝงคงแปรเปลี่ยนกระจาย


“ดวงใจ”..โดย สุเทพคอรัส ผลิตและอัดเสียงปี พ.ศ. ๒๕๐๖
เนื้อร้อง-ทำนอง-ขับร้อง (ต้นฉบับ) โดย อมร ภูมิรัตน์

เสาร์นี้เปิดคอลัมน์ด้วยเพลง “ดวงใจ” ผลงานของ อมร ภูมิรัตน์ ศิษย์เก่าสถาบันเพาะช่าง เช่นเดียวกับ ดร.กมลฯ ชาวเพาะช่าง (แดง-ดำ) จะรู้จักเพลงนี้กันอย่างดี!

ปัจจุบันด้วยวัย ๗๒ ปี ดร.กมลฯ ยังเป็นอาจารย์พิเศษรับเชิญสอนหนังสือตามมหาวิทยาลัย และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะ ประธานสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินไทย ยุวศิลปิน ในการศึกษาและหาประสบการณ์ ทั้งยังเป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ผลงานศิลปะถูกบันทึกไว้ใน GARDNER’S ART THROUGH THE AGES หรือ หนังสือประวัติศาสตร์สร้างศิลป์โลก ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะทั่วโลก โดยมีศิลปินได้รับการบันทึกเพียง ๓๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรปและชาวอเมริกัน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น ตติยดิเรกคุณากรณ์

ดร.กมลฯ เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะที่มีผลงานอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ได้รับพัฒนาผลงานศิลปะร่วมสมัยตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำคนสำคัญของวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนในแนวทางสากลที่มีพื้นฐานจากศิลปะแบบประเพณีไทยในอดีต เป็นผู้ดำเนินการศูนย์ศิลปะและวิชาการเป็นอย่างดี ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นวิทยาทานแก่สถาบันการศึกษาวิชาศิลปะทั่วประเทศและในต่างประเทศ ดังที่ท่านผู้อ่านจะเห็นได้จากภาพต่างๆ ที่ ส.ท่าเกษม ได้นำมาลงในสัปดาห์นี้ และนี่เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ ของผลงานภายในวันที่ ๘ สิงหาคม- ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ดร.กมลฯ ร่วมจัดงานฉลองอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๐๐ ปี ของ คุณพ่อประเสริฐ ทัศนาญชลี (เกิด ๑๒ ส.ค.) กับครอบครัวด้วยความรักและความกตัญญูที่ท่านมีต่อบิดา ซึ่งจำเป็นต้องจัดล่วงหน้าเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบรออยู่ที่เมืองไทย ได้บินไปทำงานปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อนำ คณะศิลปิน ไปศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ประเทศพม่า พา ยุวศิลปิน ๖ คน ไปประเทศเนเธอร์แลนด์ และเข้ารับพระราชทาน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อีก ๒ มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมเรื่องโครงการ ศิลปินแห่งชาติสัญจร รวม ๔ ภาค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าจะลงที่จังหวัดไหนบ้าง ดร.กมลฯ ได้บินล่วงหน้ากลับมาแอล.เอ. เมื่อวันที่ ๘ กันยายนนี้ เพื่อเตรียมต้อนรับ คณะครูอาจารย์ศิลปะ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๖ รวม ๒๒ คน

ทางคณะเดินทางมาถึงแอล.เอ. เมื่อวันที่ ๑๐ รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ได้เดินทางไปชม HUNTINGTON LIBRARY ที่เมือง SAN MARINO,CA. เป็นแห่งแรก โดยเป็นแขกของ DR.JAMES P. FOLSOM, DIRECTOR เข้าฟรีทั้งคณะประมาณ ๒๕ คน ดร.กมลฯ กรุณาพาเข้าชม มี MR.RAY PERSI ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ที่ลาสเวกัสเป็นผู้ประสานงาน ดร. เจมส โฟลซัม ผู้อำนวยการ มาต้อนรับด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม นับว่าเป็นเกียรติแก่คณะอย่างยิ่ง !

รุ่งขึ้นวันจันทร์ที่ ๑๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดนิทรรศการโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติเผยแพร่งานศิลปะ จิตกรรม ของศิลปินไทย จากนั้นจะทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกหลายแห่ง กำหนดกลับเมืองไทยวันที่ ๒๖ ก.ย.

รายชื่อคณะอาจารย์และครูศิลปะรุ่นที่ ๗ มา ยู.เอส.เอ...กำหนดการเดินทาง ๑๐-๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

๑.นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร MRS.PIMRAVEE WATTHANAVARANGKUL, DIRECTOR-GENERAL OF DEPARTMENT OF CULTURAL PROMOTION

๒.นางพนิดา ไพศาลยกิจ MRS.PANIDA PAISALYAKIT, SENIOR ADVISOR OF BUREAU OF THE BUDGET

๓.นางสาวประกาย ตันติกุลมานิมิต MS.PRAGAI TANTIGULMANIMIT, BUDGET ANALYST OF BUREAU OF THE BUDGET

๔.นางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ MRS.MONGKOLTHIP RUNG-NGAMRERG, CULTURAL OFFICER OF DEPARTMENT OF CULTURAL PROMOTION

๕.นายจักรพงษ์ แขวงรถ MR.JAKRAPONG KWANGROT, CULTURAL OFFICER OF DEPARTMENT OF CULTURAL PROMOTION

๖.นางอุทิตา สุวรรณธาดา (สื่อมวลชน) MRS.UTITA SUWANTADA, REPORTER OF DAILYNEWS NEWSPAPER


กำหนดการเดินทางมายู.เอส.เอ ๑๐-๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

๗.นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี MS.ARCHARAPORN PONGCHAVEE, DIRECTOR OF THE CULTURAL PROMOTION DEPERTMENT OF CULTURAL PROMOTION

๘.นายอนุกูล ใบไกล MR.ANUKUL BAIKLAI, CULTURAL OFFICER OF DEPARTMENT OF CULTURAL PROMOTION

๙.นางจิตรี สุขคง MRS.JITTREE SUKKONG, CULTURAL OFFICER OF DEPARTMENT OF CULTURAL PROMOTION

๑๐.นายกลด พินัยนิติศาสตร์ MR.KLOD PHINAINITISART, CULTURAL OFFICER OF DEPARTMENT OF CULTURAL PROMOTION

๑๑.นายศุภเลิศ สักแสงโสภา MR.SUPALERD SAKSANGSOPA, CULTURAL OFFICER OF THE SUPREME ARTIST HALL

๑๒.นายกิตติพงศ์ พันธ์เมือง MR.KITTIPONG PANMUANG, ART LECTURER OF SATREE RANONG SCHOOL

๑๓.นายชวลิต ทองอ่อน MR.CHAWALIT THONG-ON, ART LECTURER OF MAEWONGPITTAYA SCHOOL

๑๔. นายกฤษณา โมคศิริ MR.KRITSANA MOKASIRI, ART LECTURER OF UBONRATCHATHANI VOCATIONAL COLLEGE

๑๕.นางสาวออมสิรี ปานดำรงค์ MS.OMSIREE PANDAMRONG, ART LECTURER OF VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

๑๖.นายนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ MR.NOPPADON VIROONCHATAPUN, ART LECTURER OF SILPAKORN UNIVERSITY

๑๗.นายวรรษกร คงถาวร MR.WASSAKORN KHONGTHAWORN, ART LECTURER OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

๑๘.นางสาวนพเก้า ศรีมาตย์กุล MS.NOPHAKLAO SRIMATYAKUN, ART LECTURER OF CHIANGMAI UNIVERSITY

๑๙.นายปรีชา นวลนิ่ม MR.PREECHA NOULNIM, ART LECTURER OF MAHASARAKHAM UNIVERSITY

๒๐.นางสาวสุมนัส ไสยวิริยะ MS.SUMANUS SAIWIRIYA, ART LECTURER OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY

๒๑.นายธรรมรัตน์ โกคัย MR.THAMARAT PHOKAI, VISUAL ARTIST

๒๒.นางสาวกนกวรรณ บุญสรวย MS.GANOKWAN BOONSARUAI, ART LECTURER OF SAINT GABRIEL’S COLLEGE


ลาก่อนสำหรับเสาร์นี้
ส.ท่าเกษม
๑๗ กันยายน ๒๕๕๙