คุยกันวันเสาร์
ส.ท่าเกษม“สุริยันจันทรา” กับ ๓ ตำนานเพลงรักแห่งสยาม
ถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ ไม่เห็นหน้านงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่
ถึงราตรีมีจันทร์อันอำไพ ไม่เห็นโฉมประโลมใจยิ่งมืดมน
อ้าดวงสุรีย์ศรีของพี่เอย ขอจงเผยหน้าต่างนางอีกหน
ขอเชิญจันทร์แจ่มกระจ่างกลางสกนธ์ เยี่ยมให้พี่ยลเยือกอุรา

เพลง "สุริยันจันทรา" เนื้อร้อง มาจากบทพระราชนิพนธ์ "วิวาห์พระสมุทร" อันเป็นบทละครพูด มีทั้งบทร้องและบทเจรจา (พ.ศ. ๒๔๖๑)ใน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมหากษัตริย์นักปราชญ์ ประพันธ์ทำนองโดย คุณครู สุรพล แสงเอก ทั้งนี้ มีการดัดแปลงถ้อยคำหรือเพิ่มเติมหรือ ตัดออกเพื่อเป็นคำร้องบ้างเป็นบางคำ เนื้อหาจริงจากบทละครเรื่อง "วิวาห์พระสมุทร" เป็นตอนที่ นางเอกชื่อ "อันโดรเมดา" ผู้เป็นธิดาท้าวมิดัส ผู้ครองเกาะแห่งหนึ่ง กำลังถูกฝากรักจาก "อันเดร" ซึ่งเป็นเจ้าต่างนคร ขณะไปยืนที่ใต้หน้าต่างวัง อ้อนวอนให้อันโดรเมดาเยี่ยมหน้าออกมา

...อันโดรเมดาสุดาสวรรค์ ยิ่งกว่าชีวันเสน่หา
ขอเชิญสาวสวรรค์ขวัญฟ้า เปิดวิมานมองมาให้ชื่นใจ
..ถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ ไม่เห็นหน้านงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่
ถึงราตรีมีจันทร์อันอำไพ ไม่เห็นโฉมประโลมใจยิ่งมืดมน
...อ้าดวงสุริย์ศรีของพี่เอย ขอจงเผยหน้าต่างนางอีกหน
ขอเชิญจันทร์ส่องสว่างกลางสกนธ์ เยี่ยมมาให้พี่ยลเยือกอุรา ๚

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชอัจฉริยภาพ และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้ นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าทรงเป็น บุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ กวี และนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมาก


"วิวาห์พระสมุทร"

กล่าวถึงประชาชนชาวกรีก ณ เกาะอัลฟะเบตา โง่เขลา หลงเชื่อในอำนาจทางทะเล เมื่อครบรอบ 100 ปี จะต้องส่งสาวพรหมจารีไปเป็นเจ้าสาวของพระสมุทร กษัตริย์มิดัสผู้ครองเกาะจำใจส่งราชธิดาชื่ออันโดรเมดาไปสังเวยทางทะเล แต่อันเดรคู่รักของนางออกอุบาย ขอให้นายนาวาเอกเอดเวิด ไลอ้อน กัปตันเรืออังกฤษมาขู่ชาวเมืองให้ยกนางให้อันเดรนางจึงรอดชีวิต และได้แต่งงานกับอันเดรสมปรารถนา

ในประเทศกรีซสมัยโบราณ มีเกาะแห่งหนึ่งชื่อว่า อัลฟาเบต้า กษัตริย์ มิดัส ผู้ครองเกาะอัลฟาเบต้า มีพระราชธิดาโฉมงามองค์หนึ่ง คือเจ้าหญิงอันโดรเมดาชาวเกาะนี้ทุกคนเกรงกลัวในอำนาจแห่งพระสมุทร และเชื่อว่าเมื่อครบรอบทุกๆ หนึ่งร้อยปี จะต้องส่งสาวพรหมจารีไปเป็นเจ้าสาวของพระสมุทร หรือทำพิธีบูชายัญต่อเทพแห่งท้องทะเลที่เรียกว่าวิวาห์พระสมุทร โดยการจับหญิงสาวพรหมจรรย์ไปมัดเชือกทิ้งไว้ที่ทะเลให้คลื่น พัดลงไปในทะเล พอวันรุ่งขึ้นเมื่อหญิงนั้นหายไป ชาวเมืองก็จะบอกว่า หญิงผู้นั้นได้วิวาห์กับพระสมุทรแล้ว ( เหตุการณ์นี้ ร.๖ ทรงแต่งล้อตำนานกรีกโบราณ ที่เทพเจ้าเนปจูนมาเอานางอันโดรเมดาไปเป็นเครื่องสังเวย ชื่อนางเอกของวิวาห์พระสมุทรก็เอามาจากตำนานนั้น )

เจ้าหญิงอันโดรเมดานั้นรักกันอยุ่กับ เจ้าชายอันเดร ซึ่งยากจน เพราะพระบิดาเอาทรัพย์สินไปลงทุนแล้วขาดทุนหมด กษัตริย์มิดัสพระบิดา จึงไม่ทรงอยากได้เจ้าชายอันเดรมาเป็นเขย เพราะรังเกียจว่าจน เจ้าชายอันเดรก็เลยคิดวางแผนหาวิธีต่างๆที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอันโดรเมดา เช่น คิดวางแผนจะทำเป็นว่าเอาเรือมาขู่โดยล้อมเกาะ

แต่ก็ติดขัดอยู่ที่ไม่มีเรือ พอคิดถึงวิธีที่จะเอาเงินทองมาให้ก็ไม่มีเงินทองอีก เจ้าหญิงอันโดรเมดา ที่ช่วยร่วมคิดแผนด้วยกันเลยบอกให้ เจ้าชายอันเดรลองไปสู่ขอกับกษัตริย์มิดัส พระบิดาของตนแบบตรงๆดู

พอใกล้ถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีส่งเจ้าสาวให้พระสมุทร ชาวเกาะก็เริ่มแตกตื่น บังเอิญมีเรือรบอ๊อกฟอร์ดจากประเทศอังกฤษมาจอดเทียบท่า เรือนี้มีนายนาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน เป็นผู้บังคับการ และมีเจ๊กบ๋อยประจำเรือไว้หางเปียยาว ชื่อเต๊กหลี ติดมากับเรือด้วย พอเต๊กหลีขึ้นไปนท่า ชาวเมืองไม่มีใครเคยเห็นคนจีนมาก่อน ก็แตกตื่นว่าคนประหลาดมีหางบนหัว เป็นผีทะเลมาทวงส่วยให้พระสมุทร

พระสังฆราชหัวหน้านักบวชประจำเกาะ มีหลานชายคือคอนสแตนติโนส ซึ่งก็หลงรักเจ้าหญิงอันโดรเมดาอยู่เช่นกัน เห็นได้ทีก็คบคิดกันกับเต๊กหลีทำอุบายให้พลเมืองเชื่อว่า เตีกหลีเป็น ผีทะเล ผู้แทนของพระสมุทรที่มาทวงส่วย เพราะครบรอบร้อยปีแล้ว และเจ้าหญิงอันโดรเมดาจะต้องเป็นหญิงสาวที่จะต้องไปวิวาห์กับพระสมุทร

หรือกับผู้ที่พระสมุทรให้มาเป็นตัวแทน โดยตกลงกันว่า พอถึงตอนทำพิธีส่งตัวเจ้าสาวพระสมุทร เต๊กหลีในฐานะผีทะเล ก็จะออกมาชี้ตัวคอนสแตนติโน้สให้เป็นผู้แทนพระสมุทร และกษัตริย์มิดัสก็จะต้องให้พระราชธิดาแต่งงานกับผู้แทนพระสมุทร แต่แผนนี้รั่วไปถึงเจ้าหญิง และเจ้าชายอันเดร เจ้าหญิงอันโดรเมดาจึงส่งพระพี่เลี้ยงสาวชาวอังกฤษชื่อ แมรี่ไปขอความช่วยเหลือจาก นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน ผู้บังคับการเรือรบ จึงเกิดการซ้อนแผนขึ้น ในพิธีส่งตัวเจ้าสาวพระสมุทร นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน เอาทหารเรืออังกฤษในบังคับบัญชาถืออาวุธเข้ามาควบคุมสถานการณ์ เต๊กหลีเห็นเช่นนั้นก็ไม่กล้ารับเป็นทูตพระสมุทร นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน จึงกล่าวว่า เขาในฐานะเป็นผู้บังคับการเรือราชนาวีอังกฤษ มีอำนาจเหนือท้องทะเล ถือว่าเป็นผู้แทนพระสมุทรได้โดยชอบธรรม

พระสังฆราชโดนดาบปลายปืนของทหารเรืออังกฤษจี้ควบคุมตัว จึงต้องยอมรับว่านาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน เป็นผู้แทนพระสมุทรจริง นาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน ก็เลยเรียกเจ้าบ่าวที่พระสมุทรยินยอมพร้อมใจด้วยมารับตัวเจ้าสาวไป เจ้าชายอันเดรก็ปรากฏตัวขึ้นในชุดเครื่องแบบทหารเรืออังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นญาติหรือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับพระสมุทรแล้ว จึงสมควรจะแต่งงานกับเจ้าหญิงแทนพระสมุทรได้ ทุกๆคนก็พลอยยินดีไปกับเจ้าชายและเจ้าหญิงทั้งสอง และนาวาเอก เอดเวิด ไลอ้อน ก็ได้แต่งงานกับแมรี พระพี่เลี้ยงชาวอังกฤษของเจ้าหญิงด้วย

พอได้ข่าวว่า “ทรูมิวสิค” ที่มีคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีต รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน อภิมหาคอนเสิร์ต MASTERS OF VOICE ๓ ตำนานเพลงรักแห่งสยาม ส่งท้ายปีมะเมีย พ.ศ.๒๕๕๗ โดยเฉพาะมี คุณสุภาพ คลี่ขจาย ร่วมทีมงานด้วย ส.ท่าเกษม เลยติดตามข่าวมาตลอดทางเวบไซต์ต่างๆ รู้จักผลงานของคุณสุภาพ คลี่ขจาย จากรายการวิทยุภาคภาษาไทย ที่ นคร ลอสแอนเจลิส ของคุณเพ็ญพิมพ์ จิตรธร

อ่านพบว่าจะเป็นการรวมตัวของนักร้องต้นฉบับเสียงหล่อขั้นเทพทั้ง ๓ นับว่าเป็นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงในเมืองไทยที่จะแลกเพลงกันร้อง บนเวทีเดียวกัน คอนสิร์ตเดียวกัน ในรอบ ๕๐ ปี ที่ถูกใจ ส.ท่าเกษม ที่สุดเห็นจะเป็นเพราะในวันเปิดตัว “๓ ตำนานเพลงรักแห่งสยาม” นักร้องคุณภาพระดับตำนานทั้ง ๓ ร่วมร้องเพลง “สุริยันจันทรา” เป็นไฮไลท์ของงานแถลงข่าวที่มีสื่อจากวงการบันเทิงในสาขาต่างๆ มาร่วมให้ความสนใจกันแน่นขนัด เพลงนี้รวมอยู่ในเพลงเอกๆ เช่น เสน่หา เพียงคำเดียว เท่านี้ก็ตรม หยาดเพชร อาลัยรัก ทาษ(ทาส)เทวี รักเอย ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก ฝากเพลงถึงเธอ ฯลฯ ที่ให้ความสุขแก่ผู้เข้าชมได้ซาบซึ้งกับเพลงรักอมตะ

คอนเสิร์ต MASTERS OF VOICE "๓ ตำนานเพลงรักแห่งสยาม" ที่เป็นการรวมตัวศิลปินแห่งชาติถึง ๒ ท่านอย่าง "ชรินทร์ นันทนาคร" และเจ้าของฉายาน้ำเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ "สุเทพ วงศ์กำแหง" "ธานินทร์ อินทรเทพ" ซึ่งก็มีรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมาการันตีอีกด้วย เรียกว่างานนี้คุณผู้ชมได้ฟังเพลงที่ไพเราะในอดีตที่ประทับใจจนถึงทุกวันนี้อย่างมากมาย ทั้งนี้ยังมีแขกรับเชิญรุ่นใหม่อย่าง "โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, ซานิ และ หนิม AF และ นักกีต้าร์คลาสสิกแชมป์โลกอย่าง "เบิร์ด เอกชัย" ร่วมสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ธ.ค. และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ของเดือนพฤศจิกายน ๕๗ การรวมตัวกันครั้งแรกในรอบ ๕๐ ปี ของทั้ง ๓ ท่าน รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายยังมอบให้ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส และสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

เพื่อให้คุณๆ ผู้อ่านได้ทราบถึงความไพเราะ และความแตกต่างของ VERSION แรกและครั้งล่าสุดของเพลง “สุริยันจันทรา” จึงได้นำยูทูบมาลงในเวบฯ ผู้ร้องคนแรกคือ ปรีชา บุญยเกียรติ (ถึงแก่กรรม) และจากคอนเสิร์ต “๓ ตำนานเพลงรักแห่งสยาม” เพลงนี้ขับร้องกันหลายศิลปิน เท่าที่ทราบมี กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา (เสียชีวิตทั้งคู่) และสุเทพ วงศ์กำแหง

สิ้นปีแล้ว ส.ท่าเกษม ขอส่งท้ายด้วยบทเพลง “สุริยันจันทรา” แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า พร้อมด้วยเพลงรักอมตะที่ประทับใจ...ยากที่จะลืม !


หมายเหตุ ขอบคุณข้อมูลและรูปจากเวบฯ ต่างๆ SPRING NEWS PANTIP วิกิพีเดีย ไทยโพสต์ THAITICKETMAJOR บัณณ์ดุรีย์ ฯลฯ


ลาก่อนสำหรับเสาร์นี้
ส.ท่าเกษม
๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๗