คุยกันวันเสาร์
ส.ท่าเกษม

ZOOTOPIA
..แดด รอน ๆ
เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา
ทอแสงเรืองอร่าม ช่าง งาม ตา
ในนภาสลับ จับ อัม พร
..แดด รอน ๆ
เมื่อทินกรจะลาโลกไป ไกล
ยามนี้จำต้องพราก จาก ดวง ใจ
ไกลแสนไกลสุดห่วง ยอด ดวง ตา
..แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน
ทุกวันคืนรื่นอุรา
ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญา
เหมือนดัง นภา ไร้ ทินกร
แดด รอน ๆ
หากทินกรจะลาโลกไป ไกล
ความรักเราคง อยู่ คู่ กัน ไป
ในหัวใจคงอยู่ คู่ เชย ชม
..แดด รอน ๆ
หมู่มวลภมรบินลอยล่องตาม ลม
คลอเคล้าพฤกษาชาติ ชื่น เชย ชม
ชมสมตามอารมณ์ ล่อง เลย ไป
ลิ่ว ลม โชย
กลิ่นพันธุ์ไม้โปรยโรยร่วงห่วงอา ลัย
ยามสายัณห์พลันพราก จาก ดวง ใจ
คอยแสงทองวันใหม่ กลับ คืน มา
แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน
ทุกวันคืนชื่นอุรา
ต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญา
เหมือนดังนภาไร้ทินกร
..โอ้ ยาม เย็น
จวบยามนี้เป็นเวลา สุด อาวรณ์
ยามไร้ความสว่างห่างทินกร
ยามรักจำจะ จร จาก กัน ไป

เพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น”

เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น หรือ Love at Sundown เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒ ทรงพระราชนิพนธ์ ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะฟ็อกซ์ทร็อต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทย และ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา แต่งคำร้องภาษาอังกฤษ แล้วพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำถูกต้องสมบูรณ์ให้ นายเอื้อ สุนทรสนาน นำออกบรรเลงในงานของสมาคมปราบวัณโรค ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ นับเป็น เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก ที่นำออกบรรเลงสู่ประชาชน เป็นเพลงที่ร่าเริงแจ่มใสเหมาะสำหรับการเต้นรำในสมัยนั้น จึงเป็นเพลงยอดนิยมของพสกนิกรไทยทันที

ได้ทราบข่าวว่า ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีไทย (๒ สมัย) คนที่ ๒๐ มาประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแขกเกียรติยศของประธานสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติเป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานนิทรรศการเช่นกันและได้ขึ้นไปพักผ่อนเขียนรูปที่ YOSEMITE NATIONAL PARK, CA. ครั้งนี้ท่านให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในนิทรรศการ INTERNATIONAL EXCHANGE SHOW WITH THAI ARTISTS เมื่อเดือนที่แล้ว ณ LA ARTCORE GALLERY AT THE BREWERY ANNEX ในดาวน์ทาวน์นครลอสแอนเจลิส ตอนหนึ่งท่านได้พูดถึงปีพ.ศ. ๒๕๒๘ ขณะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้รองรัฐมนตรีดำเนินงานจัดตั้งโครงการศิลปินแห่งชาติ และจนถึงวันนี้เป็นเวลา ๓๑ ปี ท่านจึงได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็น "ฐาปนันดรศิลปิน"

ตั้งใจจะเขียนต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ชื่นชมเป็นพิเศษ ในเรื่องเจ้าของฉายา “MR.CLEAN” ส.ท่าเกษม นับถือยกย่องบุคลิกลักษณะ ความรู้ ความเก่ง ความสามารถรอบตัว ฯลฯ ที่สำคัญคือ ความตงฉิน สุจริตในหน้าที่การงาน เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สมบัติน้อยกว่าใครเขาเพื่อน ท่านเป็นชาวใต้ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๙ คน ของ นิยม และ ถ้วน หลีกภัย เมื่อยังเด็กครอบครัวเรียกท่านว่า “เอียด” หมายถึงเล็ก เนื่องจากเป็นคนรูปร่างเล็ก


การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง

- มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา

- สำเร็จการศึกษาโรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ ในปัจจุบัน)

- พ.ศ. 2505 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- พ.ศ. 2507 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 17


มีบุตรชายกับภักดิพร สุจริตกุล หนึ่งคนชื่อ สุรบท หลีกภัย

เมื่อไม่ได้มีโอกาสเขียนต้อนรับเพราะภารกิจทางครอบครัวรัดตัว จึงขอแก้ตัวเขียนส่งท้าย ซึ่งท่านได้เดินทางกลับไปถึงประเทศไทยเรียบร้อยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว

ดังที่เอ่ยไว้ในตอนต้นคอลัมน์ว่าท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย คือครั้งแรกระหว่าง ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งนอกเหนือจากตำแหน่งหน้าที่การงานระดับชาติของท่านที่ยาวเป็นหางว่าวคือ ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย (๒๕๒๙-๒๕๓๑) อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชวน หลีกภัย เป็นนักการเมืองที่มีมือสะอาดซึ่งค่อนข้างจะหายากในบ้านเมืองเรา !

ท่านรักและทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน จงรักภักดีต่อองค์พระประมุขของชาติ บำรุงศาสนาและมีความกตัญญูรู้คุณผู้บังเกิดเกล้า

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน" แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งครบ ๓๐ ปีหรือ ๓ ทศวรรษปีนี้พอดี ในปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้ จะมีการจัดนิทรรศการชื่อ นิทรรศการ "สามทศวรรษ เอกอภิวัฒน์ศิลปิน อัครศิลปิน และศิลปินแห่งชาติ "หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ผ่านฟ้า กทม. เป็นเวลา ๒ เดือน รวมผลงานศิลปะตั้งแต่ อัครศิลปิน สมเด็จพระนางเจ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ วิศิษฏศิลปิน ชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน และศิลปินแห่งชาติทุกๆแขนง สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง มีจำนวนมากกว่า ๒๐๐ ทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้ว เป็นนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนี้ !

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย และ ส.ท่าเกษม ขอฝากขอบคุณ อาจารย์กมลฯ เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาส่งรูป (ตามคำขอ) มาให้ถึงลาสเวกัส รวมทั้งเกร็ดย่อยและข้อมูลอื่นๆ


ลาก่อนสำหรับเสาร์นี้
ส.ท่าเกษม
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙