คุยกันวันเสาร์
ส.ท่าเกษม

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพร
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน
เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน
ไข่เค็มไข่ลวกทั้ง ไข่หวาน
กับไข่ต้มสุกนาน เยี่ยวม้ารสทิพย์
ไข่ไก่โอ้เอี่ยมอ้า อร่อยแท้อยากกิน
(ซ้ำ ๕ ครั้ง) เมนูไข่เมนูไข่ อร่อยแท้อยากกิน

เพลงพระราชนิพนธ์ เมนูไข่ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๘ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ (จากหนังสือ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” กับ...ลัดดาซุบซิบ บันทึกไว้ว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับสุดท้าย) พระราชนิพนธ์ทำนองจากโคลงสี่สุภาพ “เมนูไข่” ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ เพลงนี้เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพครบ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยทรงรำลึกได้ว่า สมเด็จพระเชษฐภคินีโปรดเสวยพระกา ยาหารที่ทำจากไข่ เป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์

ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช นำไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน เพื่อให้วง อ.ส.วันศุกร์นำออกบรรเลงและขับร้องในงานพระราชทานเลี้ยงฉลองสมเด็จพระพี่นางเธอฯ ณ ศาลาดุสิตาลัย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สำหรับเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกนั้นคือ “แสงเทียน” เป็นแนวดนตรีบูลส์ แต่โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลง “ยามเย็น” และ “สายฝน” ออกมาก่อน หากเพราะมีพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขเพลง “แสงเทียน” ให้ดียิ่งขึ้น ส.ท่าเกษม เคยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน” มาลงในคอลัมน์แล้วเมื่อปีที่ผ่านมา

เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงเดือนมหามงคลจึงได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับสุดท้าย “เมนูไข่” มาสู่สายตาของผู้อ่าน เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถในด้านดนตรีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะขอกล่าวถึงบางเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ด้วย

“พรปีใหม่” พระราชทานเป็นพรปีใหม่ให้กับพสกนิกรชาวไทยในวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. ๒๔๙๔ และต้อนรับปีใหม่ ๒๔๙๕ โดยทรงเป่าแซกโซโฟนด้วยพระองค์เอง เพลงนี้ทรงพระราชนิพนธ์เสร็จภายในครึ่งชั่วโมง และโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่วงดนตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงสุนทราภรณ์ ที่กำลังแสดงอยู่ที่โรงหนังเฉลิมไทย

“ยูงทอง” เพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖)

“มหาจุฬาลงกรณ์” ความอัจฉริยะทางดนตรีของพระองค์ท่าน ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้โดยใช้เสียงเพลง ๕ เสียง (PENTATONIC SCALE) แม้จะใช้คอร์ดที่ยากซับซ้อน แต่ก็ทรงพระราชนิพนธ์ได้อย่างดียิ่ง เป็นเพลงประจำของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ลมหนาว” (LOVE IN SPRING) ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ บรรเลงในงานประจำปี

“ความฝันอันสูงส่ง” เพลงนี้ฟังแล้วสามารถปลุกจิตใจให้คนไทยหันมายืนหยัดสู้และร่วมกันปกป้องแผ่นดินแม่ เพลงนี้พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์ทำนองหลังเนื้อร้อง

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นวันที่พระองค์ทรงดนตรีร่วมกับ เบนนี่ กู๊ดแมน (คิงส์ออฟสวิง) เป็นเวลา ๒ ชั่วโมง


หมายเหตุ ข้อมูลจากวิกิพีเดีย และหนังสือ เย็นศิระเพราะพระบริบาล กับ... “ลัดดาซุบซิบ” ที่ ดร.สิรินทร สุขประเสริฐ นักวิชาการมอบให้ เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๐ ด้วยความขอบคุณยิ่งจาก... ส.ท่าเกษม


ลาก่อนสำหรับเสาร์นี้
ส.ท่าเกษม
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘