เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองกฏหมายที่จะให้โหวตในวันเลือกตั้งที่ 6 พย.นี้ (ตอนที่ 2)

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ใกล้เข้ามาแล้วนะคะการเลือกตั้งใหญ่ประจำปีในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นี้ ซึ่งสำหรับชาวแคลิฟอร์เนียจะมีร่างกฏหมายที่จะมาคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเมืองลุงแซมที่มีสิทธิ์โหวตกันทั้งสิ้น 11 ฉบับซึ่งฉบับที่แล้วก็ได้พูดถึงกันไป 3 ฉบับ ฉบับนี้เรามาพูดถึงฉบับอื่นกันต่อเลยค่ะ

กฏหมาย “Prop 4” (อ่านว่า พร๊อพ โฟว์) เป็นกฏหมายที่อนุญาตให้ออกตราสารหนี้ (bonds) เพื่อหาเงินมาลงทุนสนับสนุนในด้านที่เกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษากับเด็ก โดยจะมีการออกตราสารหนี้ 1.5 ล้านล้านเหรียญและจ่ายคืนจากงบประมาณทั่วไปของรัฐเพื่อให้เงินทุนกับการก่อสร้าง การขยาย การซ่อมแซมและการหาอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาลเด็กที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ผลกระทบต่อสภาพการเงินของรัฐก็คือหากกฏหมายนี้ผ่านจะทำให้รัฐจะต้องจ่ายหนี้สินคืนเป็นจำนวนประมาณ 80 ล้านเหรียญต่อปีเป็นเวลา 35 ปี ข้อดีคือขณะโรงพยาบาลเด็กในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้ให้การช่วยเหลือกับเด็กที่ป่วยกว่า 2 ล้านคนซึ่งป่วยเป็นโรคเช่น มะเร็ง ความผิดปกติของเม็ดเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะโดยไม่จำกัดสถานะทางการเงินของผู้ปกครอง ขณะนี้มีเด็กกว่า 85% ที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือด หากกฏหมายนี้ผ่านจะทำให้มีการพัฒนาการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้เด็กได้รับการรักษามากขึ้น ส่วนข้อเสียคือการยืมเงิน 1.5 ล้านเหรียญนี้จะให้การช่วยเหลือด้านการสร้างและขยายกิจการกับโรงพยาบาลประเภทไม่แสวงหากำไรซึ่งจะทำให้รัฐต้องจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย ฝ่ายไม่เห็นด้วยเสนอว่าควรจะหาวิธีการพัฒนาทางด้านอื่นมากกว่า

กฏหมาย “Prop 5” (อ่านว่า พร๊อพ ไฟว์) เป็นกฏหมายที่เปลี่ยนเงื่อนไขสำหรับเจ้าของที่ดินในการถ่ายโอนฐานภาษีที่ดิน ซึ่งจะกำจัดเงื่อนไขบางอย่างในการโอนสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เจ้าของที่ดินที่มีภาวะทุพพลภาพขั้นรุนแรงและที่ดินซึ่งได้รับการทำลายจากภัยพิบัติหรือมีการปนเปื้อน ผลกระทบกับการเงินของรัฐคือทำให้โรงเรียนและรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องเสียโอกาสในการจัดเก็บภาษีที่ดินมากกว่า 100 ล้านเหรียญต่อปีในช่วงต้นและจะเพิ่มขึ้นไปเป็นประมาณ 1 ล้านล้านเหรีญต่อปี ซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายของรัฐในการชดเชยภาษีส่วนที่ขาดหายไป ผู้สนับสนุนบอกว่าข้อดีคือกฏหมายนี้จะกำจัดบทลงโทษซึ่งมีผลกระทบกับผู้สูงอายุ (55+) และผู้ที่ทุพพลภาพขั้นรุนแรง ยังผลให้ผู้คนเหล่านี้สามารถซื้อบ้านหลังใหม่ใกล้กับครอบครัวหรือในบริเวณที่ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องโดนค่าปรับ ส่วนผู้ไม่เห็นด้วยบอกว่ากฏหมายนี้ไม่ได้ช่วยสร้างบ้านใหม่หรือช่วยผู้ซื้อบ้านหลังแรก แต่ยังจะตัดรายได้ท้องถิ่นจากบริการโรงเรียนของรัฐ ดับเพลิง ตำรวจ การรักษาพยาบาลและการบริการอื่นมากถึง 1 ล้านเหรียญสำหรับคนรวยและช่วยคนที่ร่างกฏหมายซึ่งได้รับผลประโยชน์จากการผ่านกฏหมายนี้

กฏหมาย “Prop 6” (อ่านว่า พร๊อพ ซิกซ์) เป็นกฏหมายที่กำจัดการซ่อมแซมถนนและการให้งบประมาณกับการขนส่ง กำหนดให้ภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาหนะจะต้องได้รับการอนุมัติโดยการโหวตของผู้แทน โดยกฏหมายนี้จะนำเอากฏหมายเกี่ยวกับภาษีทางด้านการขนส่งซึ่งออกแบบมาสำหรับการซ่อมแซมถนนและการขนส่งสาธารณะในปี 2017 กลับมาใช้ ผลกับสภาพการเงินของรัฐคือจะไปลดรายได้ 5.1 ล้านล้านเหรียญจากภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียการใช้พาหนะที่เข้ามาอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งเงินส่วนนี้โดยหลักจะใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้สนับสนุนบอกว่าการผ่านร่างจะทำให้ราคาน้ำมันลดลง ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าจะทำให้ความปลอดภัยของถนนและสะพานลดลง การที่กำจัดงบประมาณจำนวนนี้ที่จะไปลงในเรื่องของการขนส่งสาธารณะจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง

กฏหมาย “Prop 7” (อ่านว่า พร๊อพ เซเว่น) เป็นกฏหมายที่ทำให้การปรับเวลาที่เรียกว่า Daylight Saving Time ของรัฐแคลิฟอร์เนียสอดคล้องกับกฏหมายของรัฐบาลกลางซึ่งทำให้ผู้ออกกฏหมายสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 2 ใน 3 หากการเปลี่ยนแปลงมีความสอดคล้องกับกฏหมายของรัฐบาลกลาง ข้อกฏหมายนี้ไม่มีผลกระทบต่อสภาพการเงินของรัฐ ผู้ที่เห็นด้วยบอกว่าการผ่านกฏหมายจะกำจัดการเปลี่ยนเวลา 2 ครั้งต่อปีซึงนักวิจัยทางการแพทย์และนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของนักเรียน คนทำงานและผู้สูงอายุ การผ่านกฏหมายจะทำให้คนเหล่านี้ปลอดภัยขึ้น ส่วนผู้ไม่เห็นด้วยกล่าวว่าการยอมให้เปลี่ยนช่วงเวลาโดยความเห็นชอบของรัฐบาลกลาง อาจะทำให้มีแสงอาทิตย์ในตอนเย็นของช่วงฤดูร้อน แต่ในช่วงฤดูหนาวในช่วงเช้าจะมีความมืดเป็นเวลาหลายชั่วโมงซึ่งทำให้เด็กจะต้องไปโรงเรียนในช่วงเวลามืด

จบไปแล้ว 2 ตอนกับความรู้เกี่ยวกับร่างกฏหมาย 7 ฉบับนะคะ ฉบับหน้าเราจะมาพูดถึงอีก 4 ฉบับที่เหลือก่อนที่ท่านผู้อ่านจะไปเลือกตั้งในวันที่ 6 กันค่ะ ส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนโหวตยังสามารถไปขอลงทะเบียนโหวตแบบมีเงื่อนไขได้จนถึงวันเลือกตั้งค่ะ ติดต่อสำนักงานเลือกตั้งในท้องที่หรือโทร.หาผู้เขียนก็ได้ค่ะสำหรับคนที่สนใจ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850) 598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง

อ้างอิง: California General Election Official Voter Information Guide


วลัยพรรณ เกษทอง
24 ตุลาคม 2561