เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองสรุปเรื่องการรับเงินช่วยเหลือผลกระทบเศรษฐกิจ (EIP) และการตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน สัปดาห์ก่อนขอแทรกไปพูดเรื่องโปรแกรมช่วยเหลือคนตกงานสำหรับคนประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการไปแล้ว (PUA) ฉบับนี้ขอกลับมาพูดถึงเรื่องการรับเงินช่วยเหลือผลกระทบทางเศรษฐกิจ (EIP) กันต่อค่ะ เพราะเป็นเงินคนส่วนใหญ่น่าจะมีสิทธิ์ได้ แต่บางคนยังไม่ได้

ขอพูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะได้เงินช่วยเหลือ EIP นี้กันอีกครั้งคือ บุคคลที่ถือสัญชาติสหรัฐ กรีนการ์ด หรือเป็นพลเมืองต่างด้าวที่ถูกกฏหมาย มีเลขโซเชี่ยลที่ถูกต้องตามกฏหมาย (ได้รับการอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฏหมาย) ไม่ได้ถูกเคลมไปเป็นผู้ถูกอุปการะ (dependent) ของผู้เสียภาษีอีกคน และมีรายได้ที่ระบุในใบแสดงการเสียภาษีในปี 2018 หรือ 2019 ไม่เกิน 75,000 เหรียญ (คนโสด) 112,000 เหรียญ (หัวหน้าครอบครัว) และ 150,000 เหรียญ (คู่สมรสยื่นภาษีร่วมกัน) จะได้เงินช่วยเหลือเต็มจำนวนคือ 1,200 เหรียญ (คนโสด) 2,400 เหรียญ (คู่สมรสยื่นภาษีด้วยกัน) หากมีบุตรที่ระบุในใบยื่นภาษีจะได้อีกคนละ 500 เหรียญค่ะ ส่วนคนที่รายได้สูงกว่านี้แต่ไม่เกิน 99,000 เหรียญ (คนโสด) 136,500 เหรียญ (หัวหน้าครอบครัว) และ 198,000 เหรียญ (คู่สมรสยื่นภาษีร่วมกัน) ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือที่ลดหลั่นลงไป

หากคุณเข้าข่ายคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก็สามารถใช้ตารางสรุปข้างล่างนี้ได้เพื่อที่จะดูว่าคุณจะแค่ติดตามดูสถานะการรับเงินจาก Get my payment หรือจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมใน Non-filer อีกหรือไม่

สถานะการยื่นภาษี

จำเป็นต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในลิงค์ Non-filers: Payment Info Here หรือไม่?

สามารถเข้าไปติดตามสถานะที่ Get My Payment เพื่อช่วยอะไรได้บ้าง?

หากคุณจำเป็นต้องยื่นภาษีในปี 2019 หรือ 2018

...และคุณได้ยื่นภาษีสำหรับปี 2019 หรือ 2018 โดยมีการระบุข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีไว้สำหรับเงินภาษีคืน และข้อมูลดังกล่าวถูกต้องยังใช้อยู่ในปัจจุบัน

ไม่จำเป็นต้องกรอก Non-Filers: Payment Info Here.

ไม่ต้องทำอะไรต่อไป เพราะคุณจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้โดยตรง

การติดตามสถานะ:คุณสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ลิงค์ “ Get My Payment” ของเวบ IRS เพื่อติดตามสถานะได้หลังจากที่แบบฟอร์มการยื่นภาษีได้ถูกตรวจสอบเรียบร้อย

…และคุณได้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีของปี 2019 หรือ 2018 ไปแล้วพร้อมทั้งระบุข้อมูลบัญชีการโอนเงินเข้าธนาคารสำหรับเงินภาษีคืน แต่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ใช้บัญชีนั้นแล้ว

ไม่ต้องใช้กรอก Non-filers: Enter Payment Info Here.

โดยทั่วไปหากคุณได้ใส่ข้อมูลบัญชีให้โอนเงินเข้าโดยตรงในแบบฟอร์มการยื่นภาษีปี 2019 หรือ 2018 จะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเหล่านั้นโดยตรง แต่หากว่าบัญชีนั้นไม่มีการใช้งานแล้ว ทาง IRS จะส่งเช็คไปให้ยังที่อยู่ในฐานข้อมูล (ซึ่งมักเป็นที่อยู่ระบุในแบบแสดงภาษีครั้งสุดท้ายหรือมีการอัพเดทข้อมูลผ่านไปรษณีย์)

การติดตามสถานะ:คุณสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ลิงค์ “ Get My Payment” ของเวบ IRS เพื่อติดตามสถานะได้หลังจากที่แบบฟอร์มการยื่นภาษีได้ถูกตรวจสอบเรียบร้อย ตรงส่วนนี้ไม่สามารถที่จะมาแก้ไขอัพเดทข้อมูลธนาคารได้เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการทำการโดยมิจฉาชีพ ดังนั้นหากมีการจัดส่งเช็คจะมีการแจ้งระบุวันที่จะส่งเช็คทางไปรษณีย์ให้

...และคุณได้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีในปี 2019 หรือปี 2018 แล้วแต่ไม่ได้มีการระบุข้อมูลบัญชีสำหรับการรับเงินภาษีคืนลงไปด้วย

ไม่ต้องใช้ Non-filers: Enter Payment Info Here.

คุณไม่ต้องทำอะไรที่จะได้รับเช็คเงินช่วยเหลือทางไปรษณีย์ แต่คุณอาจจะสามารถใส่ข้อมูลบัญชีเพื่อให้จ่ายเงินเข้าบัญชีคุณโดยตรงแทนได้

การติดตามสถานะ:คุณสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ลิงค์ “ Get My Payment” ของเวบ IRS เพื่อติดตามสถานะได้หลังจากที่แบบฟอร์มการยื่นภาษีได้ถูกตรวจสอบเรียบร้อย.

การเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคาร: คุณอาจใช้ลิงค์ Get My Payment tool เพื่อใส่ข้อมูลบัญชีหลังจากที่ใบแสดงการเสียภาษีของคุณได้รับการตรวจสอบแล้วได้ หากเข้าไปแล้วเขาไม่ยอมให้กระทำการใดหมายความว่าทาง IRS จะส่งเช็คเงินช่วยเหลือทางไปรษณีย์ให้คุณ

...ไม่ได้ยื่นแบบแสดงภาษีในปี 2019 หรือ 2018 แต่คาดว่าจะได้รับเงินภาษีคืน

ไม่ต้องใช้ Non-filers: Enter Payment Info Here.

ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีในปี 2019 ทางอิเลคทรอนิค เลือกให้เงินคืนโดยโอนเข้าบัญชีโดยตรง แล้วเงินช่วยเหลือนี้จะส่งเข้าบัญชีในวิธีเดียวกันกับการที่คุณได้เงินภาษีคืน

การติดตามสถานะ:คุณสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ลิงค์ “ Get My Payment” ของเวบ IRS เพื่อติดตามสถานะได้หลังจากที่แบบฟอร์มการยื่นภาษีได้ถูกตรวจสอบเรียบร้อย.

การเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคาร: หากคุณไม่ได้เลือกให้โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงคุณสามารถใช้ลิงค์ Get My Payment tool เพื่อใส่ข้อมูลบัญชีหลังจากที่ใบแสดงการเสียภาษีของคุณได้รับการตรวจสอบแล้วได้ หากเข้าไปแล้วเขาไม่ยอมให้กระทำการใดหมายความว่าทาง IRS จะส่งเช็คเงินช่วยเหลือทางไปรษณีย์ให้คุณ

...ไม่ได้ยื่นแบบแสดงภาษีในปี 2019 หรือ 2018 แต่คาดว่าติดเงินภาษีค้างจ่าย

ไม่ต้องใช้ Non-filers: Enter Payment Info Here.

ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีในปี 2019 ทางอิเลคทรอนิค เงินช่วยเหลือที่จะได้จะไม่ถูกลดลงแม้ว่าคุณจะติดภาษีค้างจ่ายอยู่ก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการจ่ายเงินภาษีค้างจ่ายเข้าไปที่เวบไซด์ IRS.gov/payments.

การติดตามสถานะ:คุณสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ลิงค์ “ Get My Payment” ของเวบ IRS เพื่อติดตามสถานะได้หลังจากที่แบบฟอร์มการยื่นภาษีได้ถูกตรวจสอบเรียบร้อย.

การเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคาร: คุณอาจใช้ลิงค์ Get My Payment tool เพื่อใส่ข้อมูลบัญชีหลังจากที่ใบแสดงการเสียภาษีของคุณได้รับการตรวจสอบแล้วได้ หากเข้าไปแล้วเขาไม่ยอมให้กระทำการใดหมายความว่าทาง IRS จะส่งเช็คเงินช่วยเหลือทางไปรษณีย์ให้คุณ

หากคุณไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงภาษีในปี 2019 หรือ 2018

...และคุณได้รับ :

• เงินโซเชี่ยลจากการเกษียณ, จากการทุพพลภาพ (SSDI) เงินโชเชี่ยลเสริมสำหรับผู้มีรายได้น้อย (SSI) หรือเงินโซเชี่ยลที่รับต่อจากคู่สมรสที่เสียชีวิต (survivor benefits)

• สิทธิ์ประโยชน์ของทหารผ่านศึก (VA)

• เงินเกษียณอายุของ Railroad

ไม่ต้องใช้ Non-filers: Enter Payment Info Here.

IRS จะโอนเงินช่วยเหลือหรือส่งเช็คเงินช่วยเหลือไปในแบบเดียวกับที่คุณได้รับเงินสิทธิ์ประโยชน์เหล่านี้

อย่างไรก็ตามผู้รับเงิน SSI และ VA ซึ่งมีบุตรอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องให้ข้อมูลผ่านลิงค์ Non-filers นี้เพื่อที่จะได้เคลมเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 500 เหรียญต่อบุตร 1 คน ซึ่งในส่วนนี้ได้หมดเขตที่จะต้องทำการเพิมชื่อลงไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2020 ดังนั้นผู้รับเงินเหล่านี้จะได้เพียงแต่เงินส่วนของตัวเอง 1,200 เหรียญหรือ 2,400 เหรียญ (สำหรับคู่สมรส) เท่านั้น โดยใส่ส่วนของเงินช่วยสำหรับบุตรอีก 500 เหรียญจะถูกนำไปจ่ายให้ในการยื่นภาษีของปี 2020

การติดตามสถานะ:คุณสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ลิงค์ “ Get My Payment” ของเวบ IRS เพื่อติดตามสถานะการจ่ายเงินช่วยเหลือ

...และคุณได้รับ :

• เงินโซเชี่ยลจากการเกษียณ, จากการทุพพลภาพ (SSDI) เงินโชเชี่ยลเสริมสำหรับผู้มีรายได้น้อย (SSI) หรือเงินโซเชี่ยลที่รับต่อจากคู่สมรสที่เสียชีวิต (survivor benefits)

• สิทธิ์ประโยชน์ของทหารผ่านศึก

• เงินเกษียณอายุของ Railroad

ซึ่งในกลุ่มนี้อาจรวมถึงบุคคลที่มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้เลย

ให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์ม Non-Filers: Enter Payment Info Here tool.

IRS ไม่มีข้อมูลที่จำเป็นที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับคุณเว้นเสียแต่ว่าคุณได้เข้าไปกรอกข้อมูลพื้นฐานในเวบนี้ หากคุณใส่เลขบัญชีลงไป คุณจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรง แต่หากคุณไม่ได้ใส่คุณจะได้รับเช็คเงินช่วยเหลือทางไปรษณีย์ยังที่อยู่ที่ระบุไว้

การติดตามสถานะ:คุณสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ลิงค์ “ Get My Payment” ของเวบ IRS เพื่อติดตามสถานะการจ่ายเงินที่คุณเข้าไปกรอกในฟอร์ม Non-filer:Enter Payment Info Here tool.

สำหรับผู้ที่ดูตารางแล้วคาดว่าจะต้องเข้าไปกรอก Non-filer: Enter Payment Info Here tool สามารถเข้าไปดูวิธีการกรอกโดยละเอียดได้ที่บทความ “ชั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับคนที่ไม่ได้ยื่นภาษี” ซึ่งลงหนังสือพิมพ์ไปเมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา หรือเข้าไปดูที่เวบนี้ได้เลยค่ะ http://www.thailanewspaper.com/article/khun_Aum/1806.php

ส่วนผู้ที่รอรับเงินแต่ยังไม่ได้ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ “Get My Payment” ตามลิงค์นี้ https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

หวังว่าพี่น้องชาวไทยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือทุกคนจะได้รับเงินดังกล่าวเพื่อไปเยียวยาความเดือดร้อนในช่วงนี้โดยเร็ววันนะคะ ก่อนจากไปวันอาทิตย์นี้เป็นวัน “Mother’s Day” ของประเทศสหรัฐ ก็ขอฝากคำอวยพรไปให้คุณแม่ทุกคน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุขทั้งกายและใจ ในปีนี้หากจะออกไปข้างนอกก็ให้ระมัดระวังที่ชุมชนและรักษาสุขภาพนะคะ แล้วเจอกันฉบับหน้าค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ความรู้ทั่วไปมิใช่เป็นการแนะนำทางกฏหมายหรืออื่นใดเฉพาะ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง ส่วนใครอยากอ่านบทความย้อนหลังก็หาอ่านได้ในคอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม” ทางเวบไซด์ของนสพ.ไทยแอลเอได้เลยค่ะ


อ้างอิง: https://www.irs.gov/newsroom/how-to-use-the-tools-on-irsgov-to-get-your-economic-impact-payment


วลัยพรรณ เกษทอง

8 พฤษภาคม 2563