เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทอง
กฏหมายที่จะให้โหวตในวันเลือกตั้งที่ 6 พย.นี้ (ตอนที่ 3)

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน อังคารหน้า (6 พฤศจิกายน) แล้วนะคะสำหรับวันเลือกตั้งทั่วไปประจำปีนี้ ตอนนี้ใครไม่อยากจะต่อแถวไปเลือกตั้งในวันจริงเขาก็เปิดให้ไปเลือกตั้งล่วงหน้า หรือใครที่เป็นพวกโหวตทางไปรษณีย์ก็สามารถเริ่มเอาไปส่งได้แล้วค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงร่างกฏหมายอีก 4 ฉบับที่เหลือกันต่อค่ะ

กฏหมาย “Prop 8” (อ่านว่า พร๊อพ เอ้ท) เป็นกฏหมายที่ควบคุมจำนวนเงินที่คลีนิคฟอกไตสำหรับผู้ป่วยนอกจะสามารถเรียกเก็บกับคนไข้ โดยจะบังคับให้คลีนิคฟอกไตคืนเงินและคืนค่าปรับให้กับการปรับเงินที่เกินขีดจำกัด โดยบังคับให้มีทำรายงานประจำปีส่งให้กับรัฐและห้ามไม่ให้คลีนิคปฏิเสธการรักษาคนไข้เนื่องจากแหล่งของเงินที่จะมาจ่าย ผลกระทบต่อสภาพการเงินของรัฐนั้นมีตั้งแต่ทำให้เกิดผลบวกมีเงินเข้าในระดับหลายพันล้านเหรียญจนถึงผลลบที่อาจสูญเงินนั้นเช่นกัน ข้อดีสำหรับการผ่านกฏหมายนี้คือคลีนิคฟอกไตจะถูกจำกัดรายได้ด้วยสูตรคำนวณและจะต้องคืนเงินให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม (ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทประกัน) ที่จ่ายเงินมาทำการฟอกไต ส่วนการไม่โหวตให้ผ่านจะทำให้รายได้ของคลีนิคฟอกไตไม่ถูกจำกัดโดยสูตรคำนวณและจะไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้ด้วย

กฏหมาย “Prop 10” (อ่านว่า พร๊อพ เท็น) เป็นกฏหมายที่จะขยายอำนาจของรัฐบาลท้องถิ่นในการออกกฏหมายหรือควบคุมการเช่าที่พักอาศัย กฏหมายนี้จะนำเอากฏหมายของรัฐฉบับเก่าซึ่งในปัจจุบันนี้จำกัดขอบเขตของนโยบายที่เกี่ยวกับการเช่าที่พักอาศัย ผลกระทบต่อสภาพการเงินของรัฐนั้นคาดว่าจะทำให้รัฐและท้องถิ่นสูญเสียรายได้หลายสิบล้านเหรียญต่อปีในระยะยาวขึ้น โดยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกระทำของชุมชนในท้องถิ่น การที่โหวตให้ผ่านผู้สนับสนุนบอกว่าจะทำให้อำนาจในการควบคุมเกี่ยวกับการเช่าที่อยู่อาศัยของรัฐบาลท้องถิ่นกลับมา ควบคุมค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าจะเก็บได้ ทำให้ค่าเช่าไม่สูงจนเกินไป ส่วนการโหวตให้ไม่ผ่านผู้สนับสนุนบอกว่าจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยคือไม่ดีกับทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า

กฏหมาย “Prop 11” (อ่านว่า พร๊อพ อิเลเว่น) เป็นกฏหมายบังคับให้ลูกจ้างรถพยาบาลฉุกเฉินในภาคธุรกิจจะต้องอยู่ประจำการณ์ระหว่างช่วงพักและกำจัดความรับผิดชอบของนายจ้างในบางส่วน กฏหมายทั่วไปนั้นรัฐที่ให้ลูกจ้างที่จ่ายรายชั่วโมงไปพักเบรคโดยไม่ต้องประจำการณ์นั้นไม่ได้มีผลบังคับกับลูกจ้างในภาคธุรกิจ การผ่านกฏหมายนี้ผู้สนับสนุนกล่าวว่าจะทำให้มีผู้ที่จะช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้รับเงินค่าจ้างให้สามารถติดต่อได้ในขณะที่พักเบรค ทำให้ในสถานการ์ฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือคนได้ทันท่วงที การโหวตให้ไม่ผ่านนั้นจะทำให้บริษัทส่วนบุคคลที่ให้บริการรถฉุกเฉินไม่ต้องทำตามกฏหมายแรงงาน

กฏหมาย “Prop 12” (อ่านว่า พร๊อพ เซเว่น) เป็นกฏหมายที่ตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับการกักกันสัตว์ในฟาร์มบางชนิดและห้ามการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สอดคล้องกับกฏหมาย กฏหมายนี้จะตั้งเงื่อนไขขั้นต่ำสำหรับการกักกันสัตว์บางประเภท และห้ามการขายเนื้อหรือไข่จากสัตว์ที่ถูกเลี้ยงหรือกักกันไว้ในสภาพที่ไม่เหมาะสม ผลกระทบต่อการเงินของรัฐคือจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงจากธุรกิจประเภทฟาร์มในจำนวนเงินน่าจะไม่มากกว่า 2-3 ล้านเหรียญต่อปี ในณะที่รัฐจะต้องจ่ายเงินถึง 10 ล้านเหรียญต่อปีในการบังคับใช้กฏหมายนี้ การผ่านกฏหมายนี้จะทำให้เกิดมาตรฐานใหม่กับผู้เลี้ยงไก่ให้เพิ่มพื้นที่สำหรับวาง/ฟักไข่ให้กับแม่ไก่ เพิ่มพื้นที่ให้กับหมูที่กำลังผสมพันธุ์ และลูกวัวที่กำลังถูกเลี้ยงเอาเนื้อมาบริโภค ธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนียจะถูกห้ามจากการขายไข่หรือเนื้อหมูหรือเนื้อลูกวัวที่ยังไม่ได้ประกอบอาหารซึ่งมาจากสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงในสภาพที่กฏหมายกำหนดไว้ ส่วนการโหวตให้ไม่ผ่านจะทำให้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้พอเพียงจะยังคงอยู่ต่อไป

ครบทั้ง 3 ตอนแรล้วนะคะสำหรับความรู้คร่าว ๆ เกี่ยวกับร่างกฏหมายทั้ง 11 ฉบับที่จะให้ประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียที่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเสียง (เป็นซิติเซ่นของสหรัฐ) โหวตกัน เมื่อทราบเช่นนี้แล้วก็ขอเชิญช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ไปร่วมกันออกเสียง เพราะกฏหมายเหล่านี้หลายฉบับมีผลกระทบโดยตรงกับท่านไม่มากก็น้อยค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850) 598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง

อ้างอิง: California General Election Official Voter Information Guide


วลัยพรรณ เกษทอง
24 ตุลาคม 2561