เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองเครดิตสะสมสำหรับเงินโซเชี่ยล

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน คงจะได้ไอเดียจากข้อเขียนในฉบับก่อนว่าท่านจะเลือกรับเงินโซเชี่ยลสำหรับผู้เกษียณตอนไหนกันดีนะคะ มีผู้อ่านหลายคนอาจได้รับเงินโซเชี่ยลจากส่วนของคู่สมรส (Spousal benefit) หรือส่วนที่ได้รับจากการเป็นคนในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้วายชนม์ไป (survivor benefit) ตรงนั้นจะมีหลักการแตกต่างจากการพูดถึงเงินโซเชี่ยลสำหรับผู้เกษียณ (retirement benefit) นะคะ พูดง่าย ๆ คือส่วนนี้เราต้องได้เงินจากการทำมาหากินแล้วเสียภาษี เก็บเครดิตสะสมด้วยตัวเองค่ะ ซึ่งในฉบับนี้ขอย้อนกลับไปพูดเรื่องของเครดิตที่สะสมสำหรับเงินโซเชี่ยลกัน

กฏเหล็กข้อแรกสำหรับการได้รับเงินสิทธิ์ประโยชน์ส่วนนี้คือท่านจะต้องมีเครดิตสะสมอยู่อย่างน้อย 40 เครดิต ซึ่งแน่นอนว่าเครดิตเหล่านี้มาจากการทำงานและเสียภาษีโซเชี่ยลซีเคียวริตี้ (ภาษีโซเชี่ยลซีเคียวริตี้จะอยู่ในส่วนของภาษีเงินค่าจ้าง หรือ payroll tax หรือรายได้ของผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว หรือ self-employment tax ที่ได้ถูกเก็บไปพร้อมกับภาษีในส่วนของเมดิแคร์ในแต่ละปีที่มีรายได้-ผู้เขียน)

จำนวนเครดิตที่มีอยู่ไม่ได้มีผลกับจำนวนเงินที่จะได้รับ เป็นเพียงแค่บอกถึงว่าท่านมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับหรือไม่เท่านั้น ดังนั้นท่านจะไม่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มจากการมีเครดิตสะสมเกินกว่าเครดิตขึ้นต่ำที่ 40 เครดิต

หากท่านมีเครดิตไม่เพียงพอ (ไม่ถึงขั้นต่ำ 40 เครดิต) ทางโซเชี่ยลก็จะไม่สามารถจ่ายเงินให้ท่านได้ โดยทางโซเชี่ยลจะใช้จำนวนเครดิตที่ท่านมีในการตัดสินคุณสมบัติว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของผู้เกษียณ (retirement benefit) สิทธิ์ของผู้ทุพพลภาพ (disability benefit) หรือสิทธิ์ของคนในครอบครัว อันได้แก่ สิทธิ์ของคนในครอบครัวเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้ว (survivor benefit)

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1978 โซเชี่ยลได้กำหนดไว้ว่าท่านจะได้รับเครดิตเมื่อท่านทำงานและเสียภาษีโซเชี่ยล โดยในแต่ละปีท่านสามารถสะสมได้สูงสุด 4 เครดิต

เครดิตจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดสำหรับลูกจ้าง หรือเงินที่หาได้ในปีนั้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ท่านอาจทำงานทั้งปีเพื่อสะสมให้ได้ 4 เครดิต หรืออาจทำงานในเวลาน้อยกว่าเพื่อสะสมให้ครบก็ได้

จำนวนเงินที่หามาได้ที่จะทำให้ท่านได้เครดิตสะสม 1 เครดิตจะเปลี่ยนไปในแต่ละปี โดยในปี 2020 ท่านจะได้รับเครดิตของโซเชี่ยลซิเคียวริตี้หรือเมดิแคร์ 1 เครดิตในรายได้ (ที่ถูกรวมเข้าในการคำนวณ) ทุก 1,410 เหรียญ ดังนั้นท่านจะต้องมีรายได้ 5,640 เหรียญต่อปีจึงจะได้รับเครดิตสูงสุดคือ 4 เครดิตในปีนั้น

ในระหว่างช่วงชีวิตของท่าน ท่านอาจได้รับเครดิจสะสมมากกว่าจำนวนที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ โดยเครดิตที่เกินมาจะไม่ได้ไปเพิ่มจำนวนสิทธิประโยชน์ที่ได้ เงินที่หาได้เฉลี่ยตลอดช่วงที่ท่านทำงาน (ไม่ใช่จำนวนเครดิตทั้งหมดที่ท่านสะสม) ต่างหากที่เป็นตัวบอกว่าเงินโซเชี่ยลที่จะได้รับในแต่ละเดือนจะเป็นเท่าไหร่ (สรุปง่าย ๆ คือ ใครมีรายได้ในระหว่างทำงานมากก็จะได้รับเงินตอนเกษียณมาก ใครมีรายได้น้อยก็จะได้รับน้อยไปด้วย แม้ว่าจะมีเครดิตสะสม 40 เครดิตเท่ากัน-ผู้เขียน)

อย่างที่บอกไปเบื้องต้นเป็นเรื่องของเครดิตที่จะต้องมีอย่างต่ำสำหรับเงินในส่วนของผู้เกษียณ ซึ่งคนที่เกิดหลังปีค.ศ. 1928 จะต้องมีอย่างน้อย 40 เครดิต

ส่วนผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนของผู้ทุพพลภาพนั้นจะมีเงื่อนไขต่างออกไป โดยจะต้องผ่านการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน (recent work test และ duration work test) และจำนวนเครดิตที่จำเป็นต้องมีก็จะขึ้นกับอายุของท่านด้วย

- ก่อนอายุ 24 ปี ท่านอาจมีคุณสมบัติได้รับสิทธิประโยชน์หากท่านสะสม 6 เครดิตใน 3 ปีก่อนที่สภาวะทุพพลภาพจะเริ่มต้น

- อายุ 24-31 ปี โดยทั่วไปท่านอาจมีคุณสมบัติได้รับสิทธิประโยชน์หากท่านสะสมเครดิตจากการทำงานครึ่งหนึ่งของเวลาในระหว่างอายุ 21 ปี และเวลาที่ท่านเกิดภาวะทุพพลภาพ หมายความว่าสมมติว่าท่านทุพพลภาพเมื่ออายุ 27 ปีท่านจำเป็นต้องทำงาน 3 ปี (สะสม 12 เครดิต) จากใน 6 ปี (ระหว่างอายุ 21-27 ปี) ก่อนหน้านั้น เป็นต้น

- อายุ 31 หรือมากกว่า โดยทั่วไปแล้วท่านจะต้องสะสมให้ได้อย่างน้อย 20 เครดิตในช่วงเวลา 10 ปีก่อนที่ท่านจะกลายป็นผู้ทุพพลภาพ

หากจะดูเป็นรายละเอียดว่าสามารถเข้าไปดูตารางในเวบลิงค์ด้านล่างได้ แต่ถ้าอ่านดูแล้วยังไม่เข้าใจและยิ่งสับสนว่าในกรณีของท่านั้นจะได้ได้เท่าไหร่กันแน่ ขอแนะนำให้ขอ statement มาดู ในนั้นจะมีบอกไว้หมด ซึ่งเป็นตัวเลขของท่านค่ะ

ประเภทสุดท้ายสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะพูดถึงคือสิทธิประโยชน์สำหรับคนในครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ (survivor benefit) โดยจำนวนเครดิตที่จะทำให้คนในครอบครัวของท่านได้รับเงินโซเชี่ยลในส่วนนี้ขึ้นกับอายุเมื่อเวลาที่ท่านเสียชีวิต หากท่านเสียชีวิตเมื่ออายุน้อยเครดิตที่จำเป็นจะต้องมีสะสมไว้ก็น้อยลงไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครจำเป็นจะต้องมีมากกว่า 40 เครดิต

ภายใต้กฏพิเศษทางโซเชี่ยลสามารถจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ให้กับบุตรและคู่สมรสที่ดูแลบุตรของท่านได้ถึงแม้ในข้อมูลของท่านจะมีเครดิตไม่ถึงจำนวนที่จำเป็นต้องมีก็ได้ พวกเขาสามารถรับสิทธิประโยชน์หากท่านมีเครดิต 1.5 ปีของการทำงาน (6 เครดิต) ใน 3 ปีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต

หากท่านกำลังได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนของผู้เกษียณหรือส่วนของผู้ทุพพลภาพขณะที่ท่านเสียชีวิต ทางโซเชี่ยลจะจ่ายครอบครัวของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ตามจำนวนเงินที่ท่านได้รับอยู่ในขณะนั้น เขาจะไม่ต้องมาคิดเรื่องเครดิตของท่านอีกครั้ง

อย่างที่บอกนะคะ เรื่องโซเชี่ยลมีความซับซ้อนอยู่พอสมควร และมีตัวแปรมากมายที่จะบอกว่าท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือไม่ เท่าไหร่ อย่างไร ขั้นตอนแรกที่ง่ายที่สุดคือไปหาเอา statement มาดู ในนั้นจะมีอธิบายละเอียดในทุกสิทธิประโยชน์ที่ท่านมีสิทธิจะได้ มีแจกแจงเงินที่ท่านหามาในทุกปี ซึ่งท่านสามารถเข้าไปทำเรื่องขอออนไลน์ได้ที่ ssa.gov หรือเดินเข้าไปขอที่สำนักงานโซเชี่ยลซิเคียวริตี้ในถิ่นที่ท่านอยู่ได้ และถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ในด้านการวางแผนการเกษียณอายุ เขาก็น่าจะช่วยอธิบายให้ท่านทราบได้ค่ะ

วันนี้พื้นที่หมดแล้ว ฉบับหน้าจะกลับไปพูดกันต่อถึงปัจจัยอื่นที่มีผลกับเงินโซเชี่ยลของผู้เกษียณของท่านกันบ้างค่ะ อย่าลืมติดตาม

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ คอลัมน์ประจำฉบับ “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง: https://www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/credits.html


วลัยพรรณ เกษทอง

10 กรกฏาคม 2563