เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองขั้นตอนการขอรับเงินโซเชี่ยล

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน มาถึงฉบับนี้ท่านคงได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเงินโซเชี่ยลไปไม่มากก็น้อย ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนการทำเรื่องขอรับเงินโซเชี่ยล (สำหรับท่านที่มีคุณสมบัติและคิดว่าพร้อมที่จะขอรับเงิน) กันค่ะ

การขอรับเงินโซเชี่ยลสำหรับผู้เกษียณอายุเป็นขั้นตอนหลักของการเริ่มต้นชีวิตการเกษียณอายุ การทำเรื่องที่สะดวกที่สุดคือการทำทางออนไลน์ เพราะท่านสามารถทำที่ไหนก็ได้ในเวลาที่ท่านสะดวก แต่หากใครไม่สะดวกทางนี้ก็สามารถทำเรื่องของทางโทรศัพท์หรือนัดหมายเข้าไปทำเรื่องที่สำนักงานได้เช่นกันค่ะ

ท่านสามารถเริ่มรับเงินโซเชี่ยลได้เร็วที่สุดเมื่ออายุ 62 (สำหรับส่วนของเงินเกษียณ) หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินอายุ 70 ปี หากท่านเตรียมตัวจะขอรับเงินก็ควรจะทำความเข้าใจกับระบบโซเชี่ยล ว่าท่านจะสามารถได้รับเงินได้อย่างไร อายุและรายได้มีผลกับเงินที่จะได้อย่างไร จะเริ่มรับผลประโยชน์เมื่อไหร่ และสิทธิ์เหล่านี้จะมีให้กับคู่สมรสหรือคนในครอบครัวหรือไม่อย่างไร ซึ่งได้มีบอกไว้อย่างละเอียดในบทความก่อนหน้านี้ค่ะ

กระบวนการยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์นั้น ไม่ว่าจะทำผ่านทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์หรือด้วยตัวเอง มีขั้นตอนโดยทั่วไปดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่คุณจะต้องใช้ในการยื่นคำขอ

2. กรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบคำขอ

3.ทางโซเชี่ยลจะตรวจสอบเอกสารคำขอและติดต่อท่านหากเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

4. หลังตรวจสอบแล้วจะมีจดหมายแจ้งถึงผลการตัดสินส่งมาให้ท่าน

5.ท่านเริ่มได้รับเงินโซเชี่ยลสำหรับคนเกษียณของท่าน

. สำหรับผู้ที่ต้องการจะรับเงินโซเชี่ยลล่วงหน้าที่อายุ 62 ปี สามารถยื่นเรื่องขอได้เมื่ออายุ 61 ปี 8 เดือน

ส่วนผู้ที่กำลังจะเข้าอายุ 65 ปีภายในอีก 3 เดือนข้างหน้า สามารถจะกรอกเอกสารออนไลน์เพื่อขอเข้าลงทะเบียนเมดิแคร์และรับเงินโซเชี่ยลไปพร้อมกันได้ หรือท่านจะยื่นเอกสารเพื่อขอเมดิแคร์เพียงอย่างเดียวก็ได้ ซึ่งเรื่องการขอเมดิแคร์ได้เคยมีการพูดในบทความฉบับก่อนหน้านี้แล้วค่ะ

ท่านสามารถได้รับเงินโซเชี่ยลในส่วนของคู่สมรสคนปัจจุบันหรือคู่สมรสที่เคยหย่ากันไปแล้ว ซึ่งในทำนองเดียวกันคู่สมรสคนปัจจุบันหรือคนในครอบครัวของท่านก็อาจได้รับเงินโซเชี่ยลจากการทำงานสะสมเครดิตของท่านได้หากพวกเขามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ (เรื่องนี้ได้พูดคร่าว ๆ ไปในฉบับก่อนแล้ว)

หากท่านเป็นคู่สมรส คู่สมรสของคนที่เคยหย่าร้างไปแล้ว คนในครอบครัว หรือพ่อแม่ของผู้ที่เคยทำงานและเสียชีวิตไปแล้ว และท่านวางแผนว่าจะทำเรื่องของสิทธิประโยชน์ในส่วนของผู้เกษียณ ให้ลองพิจารณาว่าตัวเองอาจจะได้สิทธิประโยชน์ในส่วนของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ทำงานที่เสียชีวิตไปแล้ว (survivor benefit) ได้อย่างไรบ้าง

ก่อนที่จะทำเรื่องกรอกเอกสาร ท่านจะต้องมีหมายเลขโซเชี่ยลและข้อมูลเกี่ยวกับ

- วันที่และสถานที่ซึ่งมีการสมรสกับคู่สมรสคนปัจจุบันหรือการสมรสครั้งก่อน (หากมีการสมรสมากกว่า 1 ครั้ง)

- วันที่รับราชการทหารของสหรัฐและหน่วยงานที่ทำงาน (หากเคยรับราชการทหาร)

- ชื่อของนายจ้างและวันที่ทำงานใน 2 ปีก่อนหน้า

- หากเป็นผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ และประเภทของธุรกิจ

- ข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะให้ทางโซเชี่ยลโอนเงินเข้าบัญชีให้

- ข้อมูลเกี่ยวกับคนในครอบครัวผู้ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ได้

เอกสารที่จะต้องเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่ของโซเชี่ยลตรวจสอบในระหว่างขั้นตอนการยื่นเรื่อง ได้แก่ ใบเกิดตัวจริงหรือเอกสารยืนยันอายุของท่าน เอกสารยืนยันความเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ ตัวจริง (หากท่านไม่ได้เกิดในสหรัฐและไม่เคยยื่นเอกสารนี้ให้กับโซเชี่ยลหรือเมดิแคร์เลย) สำเนาภาษีเกี่ยวกับรายได้ W-2 form หรือจะเป็นเอกสารการยื่นภาษีของผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวของปีที่แล้ว และสำเนาเอกสารการรับราชการทหาร (หากท่านรับราชการทหารก่อนปี 1968)

เมื่อท่านเตรียมที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ อันดับแรกควรจะรวบรวมเอกสารเหล่านี้ โดยสำหรับท่านที่จะยื่นคำขอทางออนไลน์จะมีขั้นตอนการยื่นเอกสารบอกไว้ตอนท้ายของขั้นตอนค่ะ

หากท่านทำการยื่นเรื่องทางโทรศัพท์ การรวบรวมเอกสารขั้นต้นจะทำให้พนักงานสามารถช่วยเหลือท่านในการทำการทางโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว

หากท่านจะไปทำการด้วยตัวเองที่สำนักงานของโซเชี่ยล ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งทำการนัดหมายว่าจะต้องนำเอกสารอะไรไปบ้าง เขาจะช่วยให้ท่านสามารถนำเอกสารที่จำเป็นไปได้อย่างถูกต้อง

ฉบับนี้หมดพื้นที่แล้วฉบับหน้าจะมาพูดกันต่อถึงวิธีการยื่นคำขอเงินโซเชี่ยลกันค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ คอลัมน์ประจำฉบับ “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง: https://www.ssa.gov/benefits/retirement/apply.html


วลัยพรรณ เกษทอง

24 กรกฏาคม 2563