เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองโอกาสของธุรกิจของคนกลุ่มน้อย (Minority Owned Business)

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน มีเรื่องที่ผู้เขียนได้ให้คำปรึกษาคนชาติอื่นมานานและวันนี้อยากจะพูดถึงให้กับพี่น้องชาวไทยที่อ่านไทยแอลเอฟัง คือเรื่องสิทธิ์ประโยชน์ของธุรกิจของคนกลุ่มน้อย (Minority Owned Business) และโปรแกรมของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เป็นพิเศษ ซึ่งแน่นอนว่าคนไทยเรานั้นเป็นเจ้าของกิจการกันมาก แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทราบกันถึงโอกาสเหล่านี้ที่รัฐบาลมีให้กันเท่าไหร่ ฉบับนี้เลยได้ฤกษ์เสียทีที่จะเอาความรู้และโอกาสตรงนี้มาขยายให้ท่านผู้อ่านรับทราบกันค่ะ

กลุ่มธุรกิจที่คนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของคือ ธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยอันได้แก่ คนเชื้อสายเอเชีย คนผิวดำ คนละตินและคนอเมริกันอินเดียน ซึ่งความเป็นเจ้าของของคนกลุ่มน้อยในธุรกิจนั้นจะต้องมีอย่างน้อย 51% ไม่ว่าจะถือครองโดยบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล หากเป็นบริษัทที่ถือครองโดยหุ้นผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 51% จะต้องเป็นผู้ที่เป็นชนกลุ่มน้อย

ในสหรัฐถือว่าธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นคนกลุ่มน้อยนั้นเป็นธุรกิจที่เสียเปรียบในการแข่งขันในตลาด ดังนั้นรัฐบาลผ่านทางสมาคมธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Association หรือ SBA) จึงพยายามหาโอกาสให้ความช่วยเหลือธุรกิจกลุ่มนี้เป็นพิเศษ โดยตั้งโปรแกรมพิเศษเพื่อพัฒนาธุรกิจที่ชื่อว่า 8(a) โดยรัฐบาลมีเป้าหมายในการอนุมัติการทำสัญญากับธุรกิจในแต่ละปีอย่างน้อย 5 % กับธุรกิจขนาดเล็กที่เสียเปรียบในการแข่งขัน

ประโยชน์ของโปรแกรมนี้คือเพื่อช่วยให้พื้นที่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเจ้าของหรือสถาบันซึ่งเป็นผู้ที่เสียเปรียบในทางเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจที่เข้าอยู่ในโปรแกรมสามารถแข่งขันเพื่อชนะการประมูลงานกับธุรกิจที่อยู่ในโปรแกรม สามารถนำเอาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือในการอ่านข้อสัญญาของรัฐบาลกลาง ตั้งธุรกิจร่วมแล้วโดยผ่านโปรแกรมระบบพี่เลี้ยง ได้รับการช่วยเหลือทางการบริหารและเทคนิค อันได้แก่ การฝึกทางธุรกิจ การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือทางการตลาด และการพัฒนาผู้บริหารขั้นสูง ได้รับการช่วยเหลือทางการบริหารและเทคนิค อันได้แก่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจ การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือทางการตลาดและการการพัฒนาไปสู่ผู้บริหารระดับสูง

เพื่อที่จะมีได้เป็นธุรกิจที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ธุรกิจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นธุรกิจขนาดเล็ก

- ไม่ได้เข้าร่วมกับโครงการ 8(a) อยู่แล้ว

- มีประชาชนซิติเซ่นซึ่งเสียเปรียบทางสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าของอย่างน้อย 51 %

- มีเจ้าของที่มีความมั่งคั่งสุทธิ (net worth) ไม่เกิน 250,000 เหรียญ

- มีเจ้าของซึ่งค่าเฉลี่ยหลังปรับรายได้ (Average adjusted gross income) ภายใน 3 ปีที่ผ่านมาไม่เกิน 250,000 เหรียญ

- มีเจ้าของซึ่งมีทรัพย์สินไม่เกิน 4 ล้านเหรียญ

- มีเจ้าของทำงานบริหารดูแลธุรกิจทุกวันและยังเป็นคนที่ตัดสินเรื่องใดโดยมองผลกระทบระยาวมากกว่า

- แสดงตนขั้นพื้นฐานในลักษณะที่ดี

- แสดงโอกาสสำหรับความสำเร็จและสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างประสบความสำเร็จ

- แสดงความเป็นไปได้ที่จะมีความสำเร็จและสามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างสำเร็จ

รัฐบาลกลางได้พูดถึงผู้ที่สามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม 8(a) นี้ว่า เป็นกลุ่มที่ถือว่าเสียเปรียบทางเศรษฐกิจและทางสังคม ในกฏหมาย

ฉบับนี้พื้นที่หมดแล้ว ฉบับหน้าเราจะมาพูดถึงธุรกิจที่ได้รับการรับรองให้เป็นธุรกิจประเภท 8(a) กันค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง

อ้างอิง: https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-assistance-programs/8a-business-development-program


วลัยพรรณ เกษทอง

12 กรกฎาคม 2562