เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน อีกไม่ถึงเดือนก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 3 พฤศจิกายนแล้ว ดังนั้นผู้เขียนอยากจะขอใช้พื้นที่นี้ในการกระตุ้นให้พี่น้องชาวไทยที่มีสิทธิ์ รักษาสิทธิ์ และใช้สิทธิ์ของท่านในต้นเดือนหน้า รวมทั้งพูดถึงเรื่องราวที่จะเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ

ในปีนี้สำหรับผู้ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งไปแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างปลอดภัยจากบ้านในช่วงสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาดนี้ ซึ่งการการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากเลือกคนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในสมัย 4 ปีข้างหน้าแล้ว ยังมีการผ่านกฏหมายหลายฉบับ รวมทั้งมีการคัดเลือกผู้จะมาตำแหน่งในท้องถิ่นอีกหลายตำแหน่ง สำหรับตัวผู้เขียนคิดว่ากฏหมายและผู้ดำรงตำแหน่งในท้องถิ่นของเราที่เราจะไปเลือกได้นั้นจะมีผลกระทบโดยตรงกับตัวพวกเรามากไปกว่าตัวของประธานาธิบดีเสียอีก ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้เขียนก็อยากจะให้พวกเราชาวไทยที่มีคุณสมบัติไปร่วมกันเลือกตั้งมาก ๆ ค่ะ

ในประเทศสหรัฐฯ ไม่เหมือนกับประเทศไทยที่คนไทยทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปจะมีชื่อถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อของผู้สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้ทันที แต่ในประเทศนี้ก่อนจะไปออกเสียงได้ท่านจะต้องลงทะเบียนขอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก่อนค่ะ

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน หากท่าน :

• เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือมีสถานะเป็นยูเอสซิติเซ่น

• มีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ในวันหรือก่อนวันเลือกตั้ง

• ศาลยุติธรรมระบุว่าไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถทางจิต

• ท่านไม่ได้ติดคุกในเรือนจำของรัฐตามคำตัดสินตามความผิดอาชญากรรมภายในสัญญาระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและของท้องถิ่น หรืออยู่ในระหว่างถูกภาคทัณฑ์/ทัณฑ์บนสำหรับความผิดทางอาชญากรรมขณะที่อยู่ในเงื่อนไขถูกปล่อยตัวจากเรือนจำ/คุก

การที่จะลงคะแนนเสียงสามารถเข้าไปทำการได้หลายทาง ได้แก่

• สำหรับในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าระบบออนไลน์ที่เวบไซด์ https://registertovote.ca.gov/

• ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนโดยทางไปรษณีย์ซึ่งสามารถหาได้โดยการขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนได้จากที่ทำการของรัฐบาลเกือบทุกแห่ง

• ไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งของเคาน์ตี้

• รับความช่วยเหลือในการลงทะเบียนกับบริการขององค์กรในชุมชน

• โทรศัพท์ไปที่หมายเลข (800) 345-VOTE (8683) หรือติดต่อหน่วยเลือกตั้งในเคาน์ตี้ของท่าน

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านได้ที่ voterstatus.sos.ca.gov

และหากท่านย้าย เปลี่ยนชื่อ ท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งให้ถูกต้องกับข้อมูลปัจจุบัน หรือถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนข้อมูลพรรคที่ท่านชอบ ต้องการเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง (ระหว่างเลือกด้วยตัวเองหรือเลือกโดยทางไปรษณีย์) วิธีที่ง่ายที่สุดคือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางออนไลน์ได้ที่ RegisterToVote.ca.gov เช่นกัน

ประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ “และยังไม่เคยลงทะเบียนเลย” จะต้องทำการลงทะเบียนเลือกตั้งหรือทำการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาคือ หากจะทำการออนไลน์หรือโดยทางไปรษณีย์ต้องทำการภายในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ แต่หากจะไปทำการด้วยตัวเองที่หน่วยเลือกตั้ง ท่านมีเวลาจนถึงวันเลือกตั้งได้เลยค่ะ ตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากท่านหากท่านไม่อยากนอนหลับทับสิทธิ์ ควรทำการโดยด่วน หากท่านใดไม่แน่ใจถึงวิธีการ สามารถขอความช่วยเหลือกับองค์กรในชุมชนหรือโทร.หาผู้เขียนก็ได้ค่ะ ผู้เขียนยินดีจะช่วย

สำหรับผู้ที่อยู่ในรัฐอื่นสามารถเข้าไปสืบหาข้อมูลเวบไซด์สำหรับการลงทะเบียนโหวต เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ใน Google ได้ค่ะ

ก่อนจากไปขอยกเอาคำพูดของเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย อเล็กซ์ พาดิล ที่ว่า “หากคุณต้องการให้เสียงของคุณได้ยินในระบอบประชาธิปไตยของเรา ขั้นแรกคุณจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการออกเสียงก่อน ลงทะเบียนวันนี้เพื่อใช้โอกาสของท่านในการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้” มาปิดท้ายค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ คอลัมน์ “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง: https://registertovote.ca.gov/

วลัยพรรณ เกษทอง

16 ตุลาคม 2563