เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองการลงทะเบียนขอมีประกันสุขภาพผ่าน Covered California

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ผ่านไปหลายฉบับแล้วสำหรับเรื่องของ Covered CA และทำไมคนในแคลิฟอร์เนียถึงต้องมีประกันสุขภาพกัน อย่างที่บอกไปแล้วว่าในปี 2019 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการเลิกบังคับใช้กฏหมาย Affordable Care Act ในระดับของรัฐบาลกลางไปแล้ว แต่ในปี 2020 นี้รัฐแคลิฟอร์เนียได้นำกฏหมายดังกล่าวมาบังคับใช้ประชาชนในรัฐให้มีประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งปีหรือมีการคุ้มครองอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 9 เดือน มิฉะนั้นจะต้องถูกปรับเมื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของปี 2020 ในปี 2021 ค่ะ

การลงทะเบียนขอมีประกันสุขภาพสำหรับการคุ้มครองเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020 จะต้องกระทำภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ หากลงทะเบียนหลังจากนั้นแต่ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม ประกันสุขภาพจะเรื่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์แทน โดยการลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ทำการจ่ายเงินเบี้ยประกันงวดแรกเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นหลังจากวันที่ 15 มกาคมไปแล้ว หากท่านไม่ได้อยู่ในสถานะที่ถูกยกเว้น (exemption) หรือมีการเปลี่ยนสถานะทางการมีประกันของท่าน (special enrollment) เช่น แต่งงาน หย่า ตกงาน บริษัทที่ให้ประกันยกเลิกงาน สูญเสียเมดิแคล เป็นต้น หรือท่านมีคุณสมบัติสามารถขอมีเมดิแคลได้ ท่านจะไม่สามารถขอลงทะเบียนมีประกันสุขภาพได้อีกจนกระทั่งวันที่ 1 พฤศจิกายนชองปีหน้าคือปี 2020 และท่านจะต้องถูกปรับเมื่อเวลาที่ท่านยื่นแบบแสดงรายการภาษีของปี 2020 ด้วยค่ะ

ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านสามารถลงทะเบียนซื้อประกันสุขภาพผ่าน Covered CA ได้ และเมื่อใส่ข้อมูลลงไป ระบบจะทำหน้าที่ตรวจสอบว่าท่านและครอบครัวมีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยประกันจากรัฐบาลหรือสามารถได้รับประกันสุขภาพเมดิแคลหรือไม่ แต่ถ้าหากว่าท่านไม่ต้องการความช่วยเหลือระบบก็จะมีฟอร์มการลงทะเบียนแยกต่างหากซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถทำการผ่านระบบได้เช่นกันค่ะ

เมื่อเข้าไปในระบบ ไม่ว่าจะทำด้วยตัวเองหรือมีผู้ช่วย หลังจากใส่ข้อมูลส่วนตัวไปแล้ว ระบบจะให้ตัวเลือกแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองผ่านบริษัทต่าง ๆ เช่น Oscar, Healthnet, Blue Shiled, Kaiser เป็นต้น ซึ่งจะการแจ้งค่าเบี้ยประกัน จำนวนเงินช่วยเหลือ (ถ้ามี) และราคาสุทธิที่ท่านต้องจ่ายมา หลังจากท่านเลือกแบบประกันแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียด เมือเสร็จเรียบร้อยจะมีการยืนยันแบบประกันพร้อมทั้งจำนวนเงินที่ท่านจะต้องจ่ายในแต่ละเดือน ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงท่านสามารถทำในขั้นตอนนี้ได้ หากท่านไม่เปลี่ยนแปลงและกดยืนยัน ระบบจะถามว่าท่านต้องการจ่ายเงินทันทีหรือไม่ ซึ่งท่านสามารถจ่ายให้กับบริษัทประกันโดยตรงออนไลน์ได้หลังเสร็จกระบวนการลงทะเบียน ซึ่งจะมีบิลจากบริษัทประกันที่ท่านลงทะเบียนส่งมาเก็บที่บ้านที่ระบุในใบคำขอค่ะ

สำหรับท่านที่เคยมีประกันกับ Covered CAอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยตัวเอง ระบบจะมีการลงทะเบียนสำหรับการคุ้มครองในปี 2020 ให้ท่านในแบบประกันแบบเดิมโดยอัตโนมัติ แต่หากท่านต้องการเลือกดูแบบประกันแบบอื่นที่อาจจะเหมาะสมกับงบประมาณหรือการคุ้มครองมากกว่าจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงการลงทะเบียนทั่วไป ภายในกำหนดวันเริ่มการคุ้มครองที่กล่าวไปข้างต้น หากไม่ได้ทำการในช่วงเวลานี้จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกจนกว่าวันที่ 15 ตุลาคมปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงการลงทะเบียนทั่วไปของปี 2021 เว้นเสียแต่ว่าท่านมีเหตุการณ์พิเศษที่สามารถได้รับการอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงระหว่างปีค่ะ

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง

ก่อนจากไปอยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่าวันอาทิตย์ที 8 ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะมีสัมนาให้ความรู้กับชุมขนไทยในเรื่องของประกันสังคม กฏหมายอุบัติภัยและเรื่องของการสมัครเป็นพลเมืองอเมริกัน โดยทนายและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ หากใครสนใจจะเข้าร่วมฟังสัมนาขอให้แจ้งการลงทะเบียนมาที่ วลัยพรรณ เกษทอง หมายเลข 850-598-1709 หรือส่งอีเมล์มาที่ walaipank@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ


อ้างอิง: http://www.coveredca.com/individuals-and-families/getting-covered/application-process/


วลัยพรรณ เกษทอง

15 พฤศจิกายน 2562