เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการผ่าน SBA

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ฉบับที่แล้วเราได้พูดถึงเงินตัวแรกที่ช่วยเหลือประชากรเมืองลุงแซมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic impact payments) โดยทางสรรพากรของสหรัฐหรือไออาร์เอส (IRS) ได้จ่ายออกไปให้กับผู้เสียภาษีในการช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 กันไปแล้ว ฉบับนี้เราจะพูดถึงเงินช่วยเหลือที่จะมีให้กับธุรกิจขนาดเล็กและคนทำงานจากเงิน 2.2 ล้านล้านที่มากับการผ่านกฏหมาย CARES Act กันค่ะ

เงินก้อนนี้จัดการบริหารโดย Small Business Administration หรือเรียกชื่อย่อว่า SBA ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้มีโปรแกรมมากมายเพื่อช่วยเหลือผ่านการให้สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์หลากหลาย อันได้แก่

- โปรแกรมสินเชื่อปกป้องเงินเดือน (Paycheck Protection Program) จะให้เงินช่วยเหลือเพื่อให้ธุรกิจสามารถมีเงินจ่ายลูกจ้างต่อไปโดยการขยายสินเชื่อที่เรียกว่า SBA 7(a) ออกไปชั่วคราว โดยเงินที่ให้นี้อาจไม่ต้องจ่ายคืนหากมีการนำไปจ่ายเงินเดือนลูกจ้างทั้งหมด

- โปรแกรมสินเชื่อในกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน (EIDL Loan Advance) จะให้เงินมากถึง 10,000 เหรียญเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาชั่วคราวในขณะนี้

- โปรแกรมสินเชื่อด่วน ( SBA Express Bridge Loans) ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังทำธุรกิจกับผู้ให้สินเชื่อในประเภท SBA Express อยู่แล้วสามารถยืมเงินได้ถึง 25,000 เหรียญได้อย่างรวดเร็ว

- และโปรแกรมช่วยเหลือผ่อนผันหนี้ (SBA Debt Relief) ซึ่ง SBA จะมีการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในระหว่างช่วงไวรัสระบาดนี้ โดยฉบับนี้เราจะพูดถึงสินเชื่อตัวแรกก่อนคือ โปรแกรมสินเชื่อปกป้องเงินเดือน (Paycheck Protection Program) หรือรู้จักกันดีในชื่อของ PPP ค่ะ

โครงการ PPP นี้ออกแบบเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นแรงจูงใจโดยตรงกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กให้ยังจ่ายเงินจ้างคนงานในบัญชีค่าจ้างอยู่ โดย SBA จะผ่อนผันสินเชื่อให้ถ้าหากว่านายจ้างยังจ่ายค่าจ้างลูกจ้างไปมากกว่า 8 สัปดาห์และเงินทั้งหมดที่ได้จากสินเชื่อนี้ถูกใช้ไปกับการจ่ายเงินเดือนคนงาน ค่าเช่า ดอกเบี้ยอสังหาริมทรัพย์หรือค่าสาธารณูปโภค

ผู้ที่สนใจสามารถทำเรื่องผ่านผู้ให้สินเชื่อในประเภท SBA 7(a) หรือผ่านสถาบันที่รับฝากเงินซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาล เครดิตยูเนี่ยน หรือสถาบันระบบฟาร์มเครดิตซึ่งเข้าร่วมโปรแกรม ผู้ให้สินเชื่ออื่นก็มีอยู่ในท้องถิ่นของท่านเพื่อให้ความช่วยเหลือ ท่านผู้อ่านควรจะลองสอบถามธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อที่ท่านรู้จักว่าเขาอยู่ในโปรแกรมนี้หรือเปล่าค่ะ

ผู้ให้สินเชื่อสามารถเริ่มต้นช่วยเหลือท่านโดยกรอกแบบฟอร์มคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนนี้ โดยโครงการนี้จะยังมีอยู่จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นี้ค่ะ

ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอสินเชื่อประเภทนี้จะเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไวรัสระบาด อันได้แก่

• ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีคุณสมบัติของขนาดตามมาตรฐานของ SBA (ทั้งในขนาดโดยประเภทอุตสาหกรรมหรือโดยขนาดตามมาตรฐานอื่น)

• ธุรกิจแบบไม่แสวงหากำไร ประเภท 501(c)(3) องค์กรทหารผ่านศึกประเภท 501(c)(19) หรือธุรกิจของชนเผ่า (sec. 31(b)(2)(C) ใน Small Business Act ซึ่งมีลูกจ้าง 500 คน หรือมีคุณสมบัติเข้ากับขนาดตามมาตรฐานของ SBA หากมีคำนวนลูกจ้างมากกว่า 500 คน

• ธุรกิจที่มี NAICS Code เริ่มต้นด้วยหมายเลข 72 (ธุรกิจที่พักและบริการอาหาร) ซึ่งมีสถานที่ให้บริการมากกว่า 1 แห่งและมีลูกจ้างไม่เกิน 500 คนต่อแห่ง

• เจ้าของธุรกิจประเภทบุคคลเดียว ผู้รับเหมาอิสระ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สินเชื่อนี้จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องจ่ายคืนทั้งหมดหากนำไปใช้ในการจ่ายค่าจ้างให้กับคนงาน ดอกเบี้ยของอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค (เนื่องจากมีคนเข้ามาขอสินเชื่อนี้มาก หากจะไม่ต้องจ่ายเงินคืน เงินสินเชื่อที่ได้มาอย่างน้อย 75% จะต้องถูกใช้ไปกับการจ่ายค่าจ้าง) การจ่ายเงินสินเชื่อคืนยังสามารถผัดผ่อนไปได้ถึง 6 เดือน ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินมาประกันและเสียค่าใช้จ่ายให้กับรัฐบาลและผู้ให้กู้

การผ่อนผันเงินไม่ต้องจ่ายคืนขึ้นกับการที่นายจ้างรักษาลูกจ้างไว้หรือรีบจ้างกลับคืนและรักษาระดับของเงินเดือนของเขาไว้ โดยการผ่อนผันนี้จะลดลงหากจำนวนลูกจ้างลดลงหรือหากรายได้ที่จ่ายลดลง

สินเชื่อนี้มีอายุ 2 เดือนและมีดอกเบี้ยเพียง 1%ท่านสามารถที่จะกรอกแบบฟอร์มคำขอออนไลน์ได้โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวบไซด์ของ SBA หรือสามารถขอความช่วยเหลือได้กับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย หมายเลข (323)468-2585

ก่อนจากไปขอกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ (ไทย) กับท่านผู้อ่านทุกคนล่วงหน้า วันจันทร์นี้เป็นวันมหาสงกรานต์ของพวกเราชาวไทย เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสระบาดนี้ ท่านคงจะไม่สะดวกจะไปวัด หรือเดินทางไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ไหน ก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านและฉลองกับคนที่บ้าน หรือฉลองกับเพื่อนหรือครอบครัวผ่านเทคโนโลยีหากท่านมีนะคะ การอยู่บ้านทำให้เราช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศรับผู้ป่วยไหว ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง รักและสามัคคี ช่วยเหลือกัน เพื่อที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ค่ะ แล้วเจอกันใหม่ฉบับค่ะหน้า

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ความรู้ทั่วไปมิใช่เป็นการแนะนำทางกฏหมายหรืออื่นใดเฉพาะ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง ส่วนใครอยากอ่านบทความย้อนหลังก็หาอ่านได้ในคอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม” ทางเวบไซด์ของนสพ.ไทยแอลเอได้เลยค่ะ


อ้างอิง: https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp


วลัยพรรณ เกษทอง

10 เมษายน 2563