เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองแบบฟอร์มการจ้างงาน I-9

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนได้ให้กับคำปรึกษากับลูกค้าเจ้าของธุรกิจผู้หนึ่งเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างคนใหม่ ทำให้นึกถึงแบบฟอร์มหนึ่งซึ่งนายจ้างชาวไทยรายเล็กโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารไม่ค่อยได้รู้จักหรือใช้ปฏิบัติกับการจ้างลูกจ้างเท่าไหร่ แบบฟอร์มนั้นก็คือแบบฟอร์มที่ชื่อว่า “ไอ-นายน์” หรือ I-9 ค่ะ ดังนั้นในฉบับนี้จึงอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง

แบบฟอร์ม I-9 (อ่านว่า ไอ-นายน์) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “แบบแสดงคุณสมบัติว่าสามารถได้รับการจ้างงานได้ (Employment Eligibility Verification)” นี้ เป็นแบบฟอร์มที่ใช้โดยหน่วยงานของอิมมิเกรชั่นที่เราคุ้นเคยกันดีคือ USCIS นั่นเอง แบบฟอร์มนี้ถูกนำมาบังคับใช้โดยกฏหมายอิมมิเกรชั่นในปี 1986 เพื่อตรวจสอบอัตลักษณ์และการอนุมัติการทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายของคนงานที่ได้รับค่าจ้างแรงงานทุกคนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นผู้ที่ได้รับการจ้างงานในประเทศจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนี้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกคน นอกจากนี้กฏหมายดังกล่าวยังบังคับให้นายจ้างทุกคนจะต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ของลูกจ้างใหม่ทุกคนโดยใช้หลักฐานทางกฏหมายที่มีรูปถ่ายอยู่ด้วย เช่น การขอดูไอดีหรือใบขับขี่หรือพาสปอร์ต เป็นต้น รวมทั้งต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างนั้นได้รับอนุญาตตามกฏหมายให้ทำงานในประเทศได้ ซึ่งนายจ้างก็สามารถใช้ฟอร์ม I-9 นี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ลูกจ้างทุกคนที่ได้รับการจ้างงานหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน 1986 จะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ในเวลาที่ได้รับการจ้างงาน และจะต้องกรอกส่วนที่ 1 ในวันแรกที่เริ่มมีการนับชั่วโมงการทำงาน โดยนายจ้างจะต้องกรอกส่วนที่ 2 ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ระบุเริ่มต้นการทำงานเป็นวันแรก และจะต้องรับผิดชอบให้ลูกจ้างทุกคนกรอกแบบฟอร์มในเวลาที่กำหนด

สำหรับผู้ที่มาทำงานแบบอาสาสมัครหรือรับจ้างงานแบบไม่ประจำ(contractors) ไม่จำเป็นต้องกรอกฟอร์ม I-9 แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีการตรวจพบว่าบริษัทจ้างคนงานแบบไม่ประจำที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานก็จะมีความผิดได้เช่นกัน

ขณะนี้นายจ้างสามารถดาวน์โหลดฟอร์ม I-9 จากเวบไซด์ของ USCIS มาให้ลูกจ้างของท่านกรอกได้ ซึ่งเวอร์ชั่นปัจจุบันจะใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนี้คือวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2019 เท่านั้น เพราะฉะนั้นหากท่านมีเวอร์ชั่นเก่าหรือจะมีการจ้างงานคนหลังสิ้นเดือนนี้ควรจะตรวจเช็คเอาเวอร์ชั่นใหม่มาให้ลูกจ้างกรอกค่ะ รวมทั้งยังมีเวอร์ชั่นเป็นภาษาสแปนิชสำหรับลูกจ้างและนายจ้างที่สามารถอ่านภาษาดังกล่าวด้วย เสียดายที่ยังไม่มีภาษาไทย แต่เราก็สามารถผลักดันให้มีได้หากพวกเราไปร่วมกันออกเสียงใน Cencus 2020 นี้นะคะ

ในเมื่อขณะนี้เรามีตัวเลือกแค่เวอร์ชั่นไทยและสแปนิช หากลูกจ้างคนใดไม่สามารถอ่านหรือเขียนภาษาอังกฤษ สามารถให้คนแปลหรือให้คนอื่นช่วยกรอกฟอร์มและลงลายมือชื่อกำกับแทนได้ แต่ฟอร์มนั้นจะต้องมีลายเซ็นของลูกจ้างควบคู่ไปด้วย ซึ่งในขณะนี้ทาง USCIS ได้มีฟอร์ม I-9 ให้กรอกทางออนไลน์และพิมพ์ออกมาเก็บไว้ด้วยเช่นกัน

ในการกรอกฟอร์ม I-9 เราถือว่าลูกจ้างผู้นั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการจ้างงาน 1 ใน 4 ประเภทดังต่อไปนี้คือ

- เป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกัน

- เป็นบุคคลกลุ่ม non-U.S. Citizen National

- เป็นผู้ถือกรีนการ์ด

- เป็นคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน

นายจ้างไม่ต้องส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วให้กับ USCIS หากแต่จะต้องเก็บแบบฟอร์มที่กรอกและพิสูจน์หลักฐานข้อมูลอัตลักษณ์ตัวตนของลูกจ้างไว้ในแฟ้มข้อมูล และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบหากมีการขอดูในทันที

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ I-9 สามารถหาได้ที่เวบไซด์ https://www.uscis.gov/i-9 ส่วนเรื่องงานสัมนาในชุมชนทางผู้เขียนจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ USCIS เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนไทยในแอลเอซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ

อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Form_I-9


วลัยพรรณ เกษทอง

16 สิงหาคม 2562