เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองรับเงินเกษียณจากโซเชี่ยลแล้วทำงานไปด้วยได้หรือเปล่า?

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน วันก่อนไปเข้าร่วมสัมมนากับนักการเมืองสหรัฐเรื่องของเงินโซเชี่ยลของผู้เกษียณอายุกันมา หลายคนบอกว่าเงินโซเชี่ยลนั้นจะหมดลงในปี 2037 ซึ่งทำให้คนกังวลกันและรีบไปทำเรื่องขอรับเงินโซเชี่ยลตั้งแต่อายุ 62 ซึ่งยังไม่ครบถึงอายุเต็ม (full retirement age) แต่เนื่องจากเงินที่ได้รับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจึงทำงานหาเงินได้เสริมไปด้วย คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าการที่ไปรับเงินโซเชี่ยลสำหรับการเกษียณอายุก่อนอายุเต็มและทำงานไปด้วยนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบกับเงินที่ได้รับอยู่ในขณะนั้นด้วย ดังนั้นฉบับนี้จึงขอเข้าข้อเขียนจากเวบของโซเชี่ยลมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ

ท่านสามารถทำงานในขณะที่ได้รับเงินเกษียณอายุจากโซเชี่ยลในส่วนที่คุณทำงาน (retirement benefit) หรือจากในส่วนที่ผู้รับผลประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ (survivor benefit) ได้ ซึ่งหากท่านทำท่านและครอบครัวอาจได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินที่มากขึ้นด้วยก็ได้ ในทุกปีทางโซเชี่ยลจะทบทวนข้อมูลของผู้ที่จะได้รับเงินโซเชี่ยลซึ่งมีการรายงานเงินได้ในปีก่อนหน้านั้น หากเงินที่หามาได้ในปีก่อนหน้าล่าสุดเป็นปีที่มีรายได้สูงที่สุด ทางโซเชี่ยลจะคำนวณเงินที่จะได้รับอีกครั้งและจ่ายเงินให้คุณในส่วนที่เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้จะมีผลย้อนหลังไปเดือนมกราคมของปีหลังจากที่คุณทำงานได้รายได้นั้นมา

หากคุณได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในฐานะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ (survivor benefit) เงินได้ที่เพิ่มเติมเข้ามาจะช่วยทำให้เงินโซเชี่ยลส่วนของการเกษียณอายุ (retirement benefit) จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ได้รับในฐานะผู้ยังมีชีวิตอยู่

เมื่อคุณเริ่มรับเงินเกษียณอายุจากโซเชี่ยล ท่านจะถูกถือว่าเป็นคนเกษียณอายุตามมุมมองของโซเชี่ยล โดยท่านสามารถรับเงินโซเชี่ยลทั้งส่วนของผู้เกษียณอายุ ส่วนของผู้ที่มีชีวิตอยู่ และทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกันได้ แต่อย่างไรก็ตามเงินได้ที่ท่านจะได้มาจากการทำงานไปพร้อมกับรับเงินโซเชี่ยลไปด้วยนั้นมีจำนวนเงินที่จำกัดอยู่ โดยขึ้นกับอายุที่ท่านเริ่มไปขอรับเงินโซเชี่ยลมา

หากท่านอายุน้อยกว่าอายุเต็มที่จะได้รับเงินโซเชี่ยล เช่น อายุ 62 ปีซึ่งเป็นอายุที่สามารถขอรับเงินล่วงหน้าได้ (early retirement age) และไปทำงานหาเงินมาได้มากกว่าจำนวนเงินที่จำกัดในแต่ละปี โซเชี่ยลอาจลดเงินสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับลง

หากท่านอายุต่ำกว่าอายุเกษียณเต็ม (full retirement age หรือ FRA) ตลอดทั้งปี ทางโซเชี่ยลจะหักเงินสิทธิประโยชน์ที่ได้ 1 เหรียญในเงินทุก 2 เหรียญของเงินได้ที่เกินกว่าจำนวนเงินที่จำกัดทั้งปี ซึ่งในปี 2020 นั้นจำกัดอยู่ที่ 18,240 เหรียญ

แต่หากในปีที่ท่านมีอายุถึงอายุเกษียณเต็มแล้วท่านไปทำงาน ทางโซเชี่ยลจะหักผลประโยชน์ออก 1 เหรียญในทุก 3 เหรียญที่ทำงานได้เงินมาเกินกว่าข้อจำกัดอีกตัวเลขหนึ่ง ซึ่งในปี 2020 นั้นจำกัดรายได้อยู่ที่ 48,600 เหรียญ และทางโซเชี่ยลจะนับเฉพาะส่วนรายได้ไปจนถึงเดือนที่ก่อนท่านจะถึงอายุเต็ม ไม่ใช่รายได้ตลอดทั้งปี

หากรายได้ของท่านสูงกว่าจำนวนเงินที่จำกัดทั้งปี และได้รับสิทธิประโยชน์การเกษียณอายุเพียงบางส่วนของปี ทางโซเชี่ยลจะมีกฏพิเศษซึ่งจะนำไปใช้กับรายได้ของปีหนึ่ง กฏพิเศษนี้ทำให้ทางโซเชี่ยลสามารถออกเช็คจำนวนเต็มในสำหรับเดือนใดก็ได้ที่ท่านถูกพิจารณาว่าเกษียณอายุแล้ว โดยไม่สนใจในเรื่องของเงินได้ในแต่ละปี

หากเมื่อท่านอายุถึงอายุเต็ม โดยเริ่มต้นในเดือนที่ท่านมีอายุเท่ากับอายุที่จะได้รับเงินโซเชี่ยลเต็มจำนวน รายได้ของท่านจะไม่ถูกนำไปลดส่วนของผลประโยชน์ที่ได้รับอีกต่อไป ไม่ว่าท่านจะหาเงินได้มากเท่าไหร่ ทางโซเชี่ยลจะคำนวณเงินที่จะได้รับอีกครั้งเพื่อจะได้ให้เครดิตในเดือนที่ผลประโยชน์ถูกลดลงหรือกักไว้เนื่องจากมีรายได้เกินไป

สรุปโดยสั้น ๆ ก็คือ ในปี 2020 หากคุณมีอายุไม่ถึงอายุที่จะได้รับเงินโซเชี่ยลเต็มจำนวน คุณโดนจำกัดรายได้ต่อปีที่ 18,240 เหรียญ แต่หากคุณมีอายุถึงอายุที่จะได้รับเงินโซเชี่ยลเต็มจำนวน รายได้จำกัดจะเพิ่มขึ้นเป็น 48,600 เหรียญ และเริ่มต้นจากเดือนที่คุณครบอายุเต็ม จะไม่มีการจำกัดรายได้ที่คุณจะทำงานได้และยังได้รับเงินโซเชี่ยลเต็มจำนวนอีกด้วย

เพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นลองดูตัวอย่างกันค่ะ หากคุณได้รับเงินโซเชี่ยลในส่วนของการเกษียณทุกเดือนในปี 2020 และคุณมีอายุน้อยกว่าอายุเต็มตลอดทั้งปี ปกติคุณจะได้เงินผลประโยชน์ 800 เหรียญ (หรือ 9,600 สำหรับทั้งปี) ในระหว่างปีคุณไปทำงานและมีรายได้ 28,240 เหรียญ (มีรายได้ 10,000 เหรียญเกินกว่าข้อจำกัด 18,240 เหรียญ) ผลประโยชน์จากโซเชี่ยลของคุณจะถูกลดไป 5,000 เหรียญ (ลดลง 1 เหรียญสำหรับเงินที่หามาได้ทุก 2 เหรียญ) และคุณจะได้รับเงินโซเชี่ยลเพียง 4,600 เหรียญในปีนั้น แทนที่จะได้รับ 9,600 เหรียญ ($9,600 - $5,000 = $4,600)

หากคุณอายุถึงอายุเต็มในเดือนสิงหาคม 2020 คุณจะได้รับเงิน 800 เหรียญต่อเดือน (9,600 เหรียญทั้งปี) คุณไปทำงานและมีรายได้ 63,000 เหรียญในระหว่างปีนั้น โดยใน 7 เดือนแรกจากมกราคม-กรกฏาคมมีรายได้ 50,718 เหรียญ (2,118 เหรียญมากกว่าข้อจำกัด 48,600 เหรียญ) ผลประโยชน์ของคุณจะถูกลดลง 706 เหรียญตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกรกฏาคม (ลด 1 เหรียญสำหรับเงินที่หามาได้ทุก 3 เหรียญที่เกินลิมิต) และคุณจะได้รับเงินโซเชี่ยลเพียง 4,894 เหรียญใน 7 เดือนแรกแทนที่จะได้รับ 5,600 เหรียญ ($5,600 - $706 = $4,894)

โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 เมื่อคุณครบอายุเต็ม คุณจะได้รับเงิน 800 เหรียญต่อเดือน (9,600 เหรียญทั้งปี) ไม่ว่าคุณไปทำงานและมีรายได้เท่าไหร่ก็ตาม

การหักส่วนเงินผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเนื่องจากการมีเงินได้อื่น เขาจะนับเฉพาะส่วนรายได้ที่คุณทำงานได้จากงานหรือกำไรสุทธิจากเงินที่ได้หากคุณประกอบอาชีพอิสระ (self-employed) โดยจะรวมเอาเงินโบนัส คอมมิชชั่นและเงินได้ในช่วงหยุดงานเข้าไปด้วย โซเชี่ยลจะไม่นับรายได้จากเงินบำนาญ (pensions) อนูอิตี้ รายได้จากการลงทุน ดอกเบี้ย เงินเกษียณอายุจากทหารผ่านศึก จากรัฐบาลหรือจากทหาร

หากคุณสามารถได้รับเงินโซเชี่ยลจากการเกษียณอายุในปีนี้และยังทำงานอยู่ คุณสามารถใช้เครื่องช่วยคำนวณในเวบของ SSA.gov เพื่อดูว่ารายได้ที่คุณมีจะมีผลกระทบกับเงินโซเชี่ยลที่คุณรับอยู่เท่าไหร่

ดังนั้นหากคุณคิดว่าจะเกษียณอายุก่อนอายุเต็ม และอยากจะรับเงินโซเชี่ยลเลย แต่ไม่อยากโดนหักเงินดังตัวอย่างข้างต้น ในช่วงเวลานั้นควรจะพิจารณาหาแหล่งรายได้อย่างอื่นที่ไม่ได้มาจากการทำงาน เช่น เงินจากบำนาญ อนูอิตี้ การลงทุน ดอกเบี้ย หรือเงินเกษียณอายุที่เราเรียกว่าเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน (unearned income) มาเสริม แทนที่จะไปรับเงินโซเชี่ยลและไปทำงานด้วยนะคะ ดูแล้วได้ไม่คุ้มเสียเลย และหากไปทำเรื่องแล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วด้วยค่ะ

นอกจากการรอไปรับเงินเกษียณอายุเมื่อถึงอายุเต็มจะมีข้อดีแล้ว หากใครสามารถเลื่อนเวลาไปรับเงินโซเชี่ยลออกไปได้ในทุกปีที่เลื่อนออกไป ทางโซเชี่ยลจะเพิ่มจำนวนเงินที่จะได้รับให้อีกปีละ 8% โดยสามารถชลอการรับเงินไปได้ถึงอายุ 70 ปีเลยทีเดียว จำนวนเงิน 8% นี้ถือว่ามากเลยทีเดียวนะคะ ฝากธนาคารคงจะไม่ได้ดอกเบี้ยเท่านี้แน่นอน

เพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจที่จะไปทำเรื่องขอรับเงินโซเชี่ยลให้พิจารณาข้อดีข้อเสียให้ถ้วนถี่ก่อนว่าเหมาะสมกับสถานะของท่านหรือไม่อย่างไร ชีวิตของใครก็ของมัน วิธีการที่เหมาะสมของคน ๆ หนึ่งที่แนะนำต่อกันมา อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกคนหนึ่งก็ได้ ดังนั้นจึงควรจะพิจารณาให้รอบคอบ ถ้าไม่ทราบก็ควรจะถามผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านการเกษียณอายุก่อนลงมือกระทำอะไรกันค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ คอลัมน์ประจำฉบับ “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง: https://www.ssa.gov/planners/retire/whileworking.html#h0


วลัยพรรณ เกษทอง

12 มิถุนายน 2563