เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองค่าปรับภาษีสำหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพและกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นค่าปรับ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง เราคุยต่อกันถึงตลาดขายประกันสุขภาพของชาวแคลิฟอร์เนียหรือ Covered California ฉบับที่แล้วท่านคงทราบแล้วว่าใครที่จะต้องถูกบังคับให้มีประกันสุขภาพ มิฉะนั้นจะโดนปรับเวลาที่ท่านเสียภาษี ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องค่าปรับที่ว่ากันค่ะ

เริ่มต้นในปี 2020 พลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องมีประกันสุขภาพระดับที่กฏหมายยอมรับ หรือถ้าไม่มีก็ต้องจ่ายค่าปรับเมื่อเขายื่นภาษีของรัฐ หรือทำเรื่องขอละเว้นไม่ต้องมีการคุ้มครอง

ประกันสุขภาพในระดับที่ได้รับการยอมรับนั้นจะต้องเป็นประเภท “ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำที่จำเป็น” โดยไม่ว่าจะมีจากที่นายจ้างในภาคธุรกิจเสนอให้ความคุ้มครองที่ทำงาน การคุ้มครองที่ได้มาจากการทำงานรัฐบาล หรือจะเป็นประกันสุขภาพที่ซื้อส่วนบุคคล ถ้าหากว่าผู้ใดไม่มีประกันสุขภาพที่ว่านี้จะต้องเสียค่าปรับในตอนที่ยื่นภาษี แต่บางท่านก็อาจจะได้รับยกเว้นค่าปรับโดยไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพและไม่ต้องเสียค่าปรับก็ได้

โดยทั่วไปค่าปรับขั้นต่ำจะอยู่ที่ 695 เหรียญต่อคนซึ่งจะต้องจ่ายเมื่อคุณยื่นแบบแสดงภาษีปี 2020 ของรัฐแคลิฟอร์เนียในปี 2021 ค่าปรับสำหรับผู้เยาว์จะเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของค่าปรับของผู้ใหญ่ โดยทั่วไปครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คนซึ่งไม่มีประกันคุ้มครองตลอดทั้งปีจะต้องถูกปรับอย่างน้อย 2,000 เหรียญเมื่อยื่นเสียภาษีของภาษีของรัฐ โดยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ครอบครัวจะต้องถูกปรับสำหรับการไม่มีการคุ้มครองในปี 2020 สามารถหาได้จากเวบไซด์ของ California Franchise Tax Board

สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติสามารถขอยกเว้นไม่ต้องมีประกันสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ต้องทำเรื่องขอก่อน 1 มกราคม 2020 โดยสามารถหาข้อมูลละเอียดได้จากเวบไซด์ healthcare.gov หรือเวบไซด์ของ California Franchise Tax Board แต่กล่าวโดยคร่าว ๆ บุคคลพวกนี้ได้แก่

• กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำที่จะต้องเสียภาษีของรัฐ (ซึ่งสามารถเลือกที่จะยื่นแบบแสดงภาษีได้) ซึ่งรายได้ขั้นต่ำที่กำหนดโดยนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับรายได้แล้ว ยังขึ้นอยู่กับสถานะสมรสและอายุด้วย โดยท่านสามารถหาดูข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีนี้ได้จากเวบไซด์ของ California Franchise Tax Board หรือถามเจ้าหน้าที่ยื่นภาษีของท่าน

• กลุ่มที่ไม่มีการคุ้มครองเพียงระยะสั้น สำหรับท่านที่ไม่ได้การคุ้มครองน้อยกว่า 3 เดือนใน 1 ปีภาษี ท่านไม่ต้องเสียค่าปรับค่ะ

• กลุ่มที่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าประกันสุขภาพ คนกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะซื้อประกันสุขภาพได้เพราะว่าแบบประกันที่ราคาถูกที่สุดที่เลือกได้ก็ยังแพงกว่า 8.24 เปอร์เซนต์ของรายได้ทั้งปี ในตลาด Covered CA นั้นแบบประกันที่ถูกที่สุดก็คือประกันแบบบรอนซ์ (Bronze Plan)

• กลุ่มที่อยู่ในประเทศอย่างผิดกฏหมาย คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ไม่ได้มีสถานะพลเมืองหรือวีซ่าอะไรเลย

• กลุ่มคนถือสัญชาติอเมริกันแต่อาศัยอยู่นอกประเทศหรือเป็นพลเมืองตามกฏหมายของรัฐอื่น

• กลุ่ม Health care sharing ministry ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือในการแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาที่เหมือนกัน

• กลุ่มเชื้อสายอเมริกันอินเดียน พวกนี้จะได้รับประกันจากหน่วยงานเฉพาะของตนเองที่เรียกว่า “Indian Health Service”

• กลุ่มที่ติดคุก คนกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ถูกขังอยู่ในคุกหรือสถานที่เพราะต้องโทษความผิด รวมทั้งพวกที่ไปสถานบำบัดฟื้นฟูปรับนิสัยหลังจากต้องโทษเสร็จสิ้น

• กลุ่มคนที่มีประกันพวกที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น เมดิ-แคล หรือประกันอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

• กลุ่มที่รับใช้ทางศาสนา (Religious conscience) สมาชิกของกลุ่มศาสนาเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 1950 ซึ่งทาง social security ก็ได้ทราบว่าคนพวกนี้ต่อต้านการมีประกันคุ้มครองตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเงินโซเชี่ยลหรือเมดิแคร์ ดังนั้นหน่วยงานประกันสังคมจึงจะใช้แบบแผนเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมกับกลุ่มนี้ที่แตกต่างกันไปจากคนกลุ่มใหญ่

• กลุ่มที่มีปัญหาทางการเงินร้ายแรง สำหรับท่านที่มีปัญหาทางการเงินหรือปัญหาส่วนตัวที่ทำให้ท่านไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ เช่น ไม่มีที่อยู่อาศัย คนในครอบครัวเสียชีวิต ล้มละลาย มีหนี้สินจำนวนมากจากปัญหาสุขภาพ หรือเกิดภัยธรรมชาติที่ทำลายทรัพย์สินของท่าน

เวลาที่ท่านยื่นเสียภาษี ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของท่าน (หรือข้อมูลเกียวกับได้รับการยกเว้น) ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ถ้าหากว่าท่านไม่มีการคุ้มครองขั้นต่ำที่ว่านี้ในระหว่างปีภาษี 2020 และไม่สามารถขอยกเว้นได้ ท่านจะต้องเสียค่าปรับภาษีให้กับ California Franchise Tax Board เมื่อยื่นภาษีในปี 2021ค่ะ ดังนั้นท่านที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นดังกล่าวควรจะเข้าไปหาประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองการเจ็บป่วยของท่านที่อาจเกิดขึ้นได้ และปกป้องตนเองจากค่าปรับดังกล่าวด้วย โดยสามารถติดต่อ Covered CA หรือตัวแทนที่มีไลเซ่นซึ่งสามารถลงทะเบียนและให้คำแนะนำกับท่านได้ และหากท่านต้องการการคุ้มครองในวันที่ 1 มกราคม 2020 จะต้องทำการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ค่ะ

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือ (626)999-4751 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง

ก่อนจากไปอยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่านอกจากอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิสแล้ว ทางศูนย์ส่งเสริมชาวไทยก็เปิดให้บริการรับกรอกคำขอเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดต่อคุณพนิดา ได้ที่หมายเลข (323) 468-2555 ค่ะ


อ้างอิง: http://www.coveredca.com/individuals-and-families/getting-covered/tax-penalty-details-and-exemptions/

e-health.com


วลัยพรรณ เกษทอง

8 พฤศจิกายน 2562