เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองเมดิเคดหรือเมดิแคล (ในรัฐแคลิฟอร์เนีย)

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน มาพบกันอีกครั้งในฉบับนี้ ก่อนจะเรามาพูดถึงเรื่องเมดิเคดหรือเมดิแคลในรัฐแคลิฟอร์เนียกัน ก็ขอพูดเรื่องประกันสุขภาพก่อนเล็กน้อย สำหรับท่านที่ต้องการจะมีประกันสุขภาพคุ้มครองเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้นะคะ ไม่งั้นจะต้องรอไปปีหน้าเลยทีเดียว สำหรับคนที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม และถ้าไม่มีประกันปีหน้าจะต้องเสียค่าปรับด้วย อย่างไรรีบติดต่อทำการลงทะเบียนก่อนหมดเวลานะคะ

เอาหละกลับมาพูดถึงเรื่องผู้เขียนสัญญาว่าจะพูดถึงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วกันดีกว่านะคะคือเรื่องของ เมดิเคด (Medicaid) หรือที่เรียกว่าเมดิแคล (Medi-Cal) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ถึงชื่อต่างกันแต่ว่าหลักการเหมือนกันค่ะ

เมดิเคดหรือเมดิแคล เป็นโปรแกรมของรัฐบาลที่ช่วยในการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เหมือนกับเมดิแคร์ที่เราได้กล่าวไปในฉบับก่อน ๆ สิ่งที่ต่างกันก็คือคุณไม่จำเป็นต้องอายุ 65 ปีถึงจะสามารถลงทะเบียนเมดิเคด เมดิเคดนั้นเงินทุนมาจากทั้งกองทุนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐที่คุณอยู่ เป็นโปรแกรมที่มีไว้สำหรับผู้มีรายได้น้อยทั้งรายบุคคลและครอบครัวโดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตั้งแต่ไปหาหมอ เข้าโรงพยาบาลไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (long-term custodial care) สำหรับคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรม แต่การคุ้มครองในแต่ละรัฐก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้างค่ะ

จากกฏหมาย Affordable Care Act ในปี 2010 ซึ่งสร้างโอกาสให้รัฐขยายบริการเมดิเคดไปครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีทุกคน เมดิเคดเป็นโปรแกรมประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา มีชาวเมืองลุงแซมมากกว่า 72.5 ล้านคนที่ได้เมดิเคดหรือประกันสุขภาพสำหรับเด็ก ซึ่งคนกลุ่มนี้มีทั้งเด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ คนที่ทุพพลภาพหรือคนทั่วไปที่มีรายได้น้อย โดยผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ SSI อยู่แล้วจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะมีสิทธิ์ขอลงะเบียนโปรแรมเมดิเคดได้โดยอย่างแน่นอนค่ะ โดย ในปี 2014 มีการขยายการคุ้มครองไปสำหรับผู้มีรายได้ 138% ของ Federal Poverty Level (FPL ) ทำให้มีคนที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้มากขึ้น ในบางรัฐอาจจะขยายการคุ้มครองไปให้กับคนบางกลุ่ม เช่น คนที่ต้องมีคนมาดูแลที่บ้านหรือเด็กที่อยู่ในบ้านอุปการะ) ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้ได้มีการขยายบริการเมดิแคลไปถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า 19 ปี ซึ่งไม่ได้เป็นกรีนการ์ด ซิติเซ่นหรือไม่มีสถานะทางกฏหมายเข้าเมืองได้แล้ว ไม่นับรวมถึงผู้มีครรภ์ก็คุ้มครองนะคะ ถ้ารู้จักใครที่มีสถานะเหล่านี้และต้องการความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลก็ลองไปคุยกับเมดิแคลได้ค่ะที่เบอร์ 1-800-541-5555 ตั้งแต่เวลา 7.00 – 20.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

มาถึงตรงนี้คงสงสัยแล้วสิคะว่าใครที่สามารถจะไปลงทะเบียนเข้าโปรแกรมเมดิเคดหรือเมดิแคลได้ มาลองดูไปด้วยกันทีละข้อค่ะ

1. จะต้องมีรายได้น้อยตามโดยดูจาก Modified Adjusted Gross Income ในใบเสียภาษี ลองเปิดดูในใบเสียภาษีนะคะจะมีช่องนี้อยู่ ซึ่งรายได้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะบอกว่าคุณสามารถจะได้สิทธิ์ในโปรแกรมทั้งเมดิเคด CHIP เงินคืนภาษีหรือเงินช่วยจ่ายประกันสุขภาพ (subsidized) จากรัฐบาลในแต่ละปีหรือไม่ ผู้ที่พิการทางสายตา ทุพพลภาพหรืออายุเกิน 65 ปี จะไม่ต้องใช้ค่า MAGI นี้มาคำนวณแต่จะใช้วิธีการคำนวณของ SSI แทน ซึ่งการจะได้เมดิเคดในเงื่อนไขนี้จะมีข้อจำกัดในเงื่อนไขการคำนวณที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าการขอ SSI นิดหน่อย ส่วนคนที่ได้รับความช่วยเหลือในโปรแกรม SSI อยู่แล้วก็จะได้สามารถได้สิทธิ์ลงทะเบียนเมดิเคดด้วยเลย เพราะฉะนั้นใครได้ SSI ก็ไม่ต้องไปหาประกันสุขภาพที่ไหนนะคะ ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เมดิเคดได้เลยค่ะ

2. จะต้องเป็นประชากรของรัฐนั้น ๆ เช่น ถ้าอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียก็ต้องไปขอเมดิแคล (ซึ่งเป็นเมดิเคดในรัฐแคลิฟอร์เนีย) ถ้าอาศัยในรัฐฟลอริด้าก็ต้องไปขอเมดิเคดของรัฐฟลอริด้า ขอข้ามรัฐไม่ได้นะคะ คนที่จะขอจะต้องเป็น US citizen หรือมีกรีนการ์ด ยกเว้นในบางกรณี เช่น สตรีมีครรภ์ เด็กแรกเกิด หรือบางรัฐก็ให้การคุ้มครองคนที่ไม่ได้มีสถานะสำหรับผู้เยาว์เช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ

การคุ้มครองของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมเมดิเคดจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ส่งใบลงทะเบียนหรือวันแรกของเดือนที่ลงทะเบียน สิทธิประโยชน์สามารถคุ้มครองย้อนหลังไปถึง 3 เดือนก่อนที่จะมาลงทะเบียนถ้าหากว่าผู้มาลงทะเบียนมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขในระหว่างนั้น โดยส่วนใหญ่การคุ้มครองจะหยุดลงในปลายเดือนซึ่งผู้เอาประกันสูญเสียคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น

หลายรัฐจะมีโปรแกรมทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอย่างมากแต่มีรายได้สูงเกินกว่าจะได้รับเมดิเคด ซึ่งเราเรียกโปรแกรมนี้ว่า “medically needy program” คนกลุ่มสามารถมีสิทธิ์ได้รับเมดิเคดได้โดยจับจ่ายใช้ทรัพย์สินหรือรายได้ที่มากกว่ารายได้ที่เป็นเงื่อนไขตามมาตรฐานออกไปหรือที่เรียกว่า spend-down เช่น ผู้ที่ต้องจับจ่ายเงินออกไปสำหรับค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีประกันสุขภาพคุ้มครอง เมื่อจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าส่วนต่างของรายได้ที่มีอยู่กับรายได้ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ ผู้นั้นก็จะได้รับเมดิเคดค่ะ อย่างเช่น สมมติว่าคุณมีรายได้ 18,000 เหรียญต่อปี และตามกฏคุณจะต้องมีรายได้ 15,000 ต่อปีถึงจะได้รับเมดิเคด เมื่อไหร่ที่คุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเกินกว่า 3,000 เหรียญในปีนั้นคุณก็สามารถจะขอใช้เมดิเคดได้ค่ะ ซึ่งหลายรัฐก็มีการคุ้มครองในเงื่อนไขการ spend down ที่แตกต่างกันไป ยังไงก็ลองถามข้อมูลรายละเอียดของรัฐนั้นนะคะ โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเมดิแคล www.medical.gov ส่วนผู้ที่อยู่ในรัฐอื่นก็หาข้อมูลได้จากเวบ www.medicaid.gov ค่ะ

วันนี้พื้นที่หมดแล้วอาทิตย์หน้ายังคุยเรื่องเมดิเคดกันต่อ แต่จะพูดถึงความเข้าใจที่เกี่ยวกับว่าคนที่จะเข้าโปรแกรมเมดิเคดจะมีบ้านของตัวเองได้หรือไม่ จะมีเงินในบัญชีได้เท่าไหร่ ก็มีความเข้าใจหลาย ๆ อย่างที่เข้าใจกันอย่างผิด ๆ นะคะ อย่าลืมติดตามค่ะ

ก่อนจากไปอยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่าวันอาทิตย์ที 15 ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะมีสัมนาให้ความรู้กับชุมขนไทยในเรื่องของระบบประกันสังคม กฏหมายอุบัติภัย และเรื่องของการสมัครเป็นพลเมืองอเมริกัน โดยทนายเอ๊ดเวิร์ด ลี และ ทนายพนิดา รอนสะ จากศูนย์ส่งเสริมชาวไทย รวมทั้งผู้เขียน จะมาบรรยายให้ความรู้ในแต่ละด้าน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ หากใครสนใจจะเข้าร่วมฟังสัมนาขอให้แจ้งการลงทะเบียนมาที่ วลัยพรรณ เกษทอง หมายเลข 850-598-1709 หรือส่งอีเมล์มาที่ walaipank@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ความรู้ทั่วไปมิใช่เป็นการแนะนำทางกฏหมายหรืออื่นใดเฉพาะ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง ส่วนใครอยากอ่านบทความย้อนหลังก็หาอ่านได้ในคอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม” ทางเวบไซด์ของนสพ.ไทยแอลเอได้เลยค่ะ

อ้างอิง: www.medicaid.gov

https://www.medicaid.gov/index.html

http://kff.org/health-reform/slide/the-aca-medicaid-expansion-fills-current-gaps-in-coverage/


วลัยพรรณ เกษทอง

13 ธันวาคม 2562