เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองขั้นตอนการขอรับเงินโซเชี่ยล (จบ)

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ต่อจากฉบับที่แล้วที่ได้พูดถึงเรื่องการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นคำขอเงินโซเชี่ยล ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการ ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการทำเรื่องขอกันโดยละเอียดค่ะ

จากที่เคยบอกไปแล้วว่าวิธีที่ง่ายที่สุดคือ ขอผ่านออนไลน์ เพราะสามารถทำในเวลาใดก็ได้ที่ท่านสะดวกโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสำนักงานในเวลาที่สำนักงานเปิดด้วย แต่อย่างไรก็ตามหลายคนที่อาจไม่สะดวกในการทำเรื่องออนไลน์ก็สามารถทำการผ่านทางโทรศัพท์หรือทำการนัดหมายเข้าไปที่สำนักงานได้เช่นกัน

การทำเรื่องขอรับเงินโซเชี่ยลออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้

- เพื่อจะเริ่มต้นยื่นใบคำขอ จะต้องไปที่เวบไซด์ https://secure.ssa.gov/iClaim/rib จากนั้นเมื่ออ่านข้อความที่ปรากฏบนหน้าเพจ “Apply for Benefits” นี้แล้ว ให้กดเครื่องหมายถูก “√” ตรงด้านล่างว่าท่านเข้าใจและตกลงในเงื่อนไขของการยื่นคำขอออนไลน์ หลังจากนั้นก็กดปุ่ม “Next” เพื่อเลื่อนไปหน้าต่อไป

- หน้าที่สองให้อ่านเอกสารที่อยู่ในส่วน “Getting Ready” เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกข้อมูลเรียบร้อย (หรือหากมั่นใจว่าเอกสารมีครบแล้วและมีคุณสมบัติที่จะขอได้แล้วก็ข้ามไปเลย-ผู้เขียน)

- กดปุ่ม “Start A New Application” เพื่อเริ่มแบบคำขอใหม่ (สำหรับคนที่เคยกรอกไปแล้วในอดีตสามารถกลับไปดูคำขอที่เคยบันทึกเก็บไว้ในระบบได้โดยกดปุ่ม “Return to Saved Application Process” ที่อยู่ด้านข้าง)

- หลังจากนั้นท่านจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับว่าใครเป็นคนที่กรอกใบคำขอให้ท่าน

- แล้วท่านจะต้องลงรหัสเข้าไปยังบัญชี my Social Security account ของท่าน หรือสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีทางระบบจะให้ท่านเปิดบัญชีใหม่

- จากนั้นก็จะเป็นการกรอกข้อมูลในแบบคำขอ

ท่านสามารถเข้าไปดูวีดีโอคลิปเพื่อแสดงกระบวนการขอได้ที่ https://www.ssa.gov/hlp/video/iclaim_r01.htm

หลายท่าน (รวมทั้งตัวผู้เขียน) ที่เคยเข้าไปทำการออนไลน์ อาจจะพบปัญหา แต่ทางโซเชี่ยลก็บอกไว้ในเวบไซด์ว่าเขาพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ระบบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งในเวลาเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย เวลาที่ท่านทำการออนไลน์แล้วไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาเกิน 25 นาที ทางระบบจะมีการแจ้งเตือน ซึ่งท่านสามารถจะเลือกขอขยายเวลาทำการออกไปอีกได้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากมีการเตือนเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ท่านจะต้องเลื่อนไปยังหน้าอื่น มิฉะนั้นข้อมูลที่ท่านใส่ไว้จะไม่ได้รับการบันทึกค่ะ

คำแนะนำอื่นสำหรับการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นอกจากข้างต้นก็คือ

- หากท่านติดอยู่กับคำถามใดก็ตาม ท่านสามารถข้ามไปตอบคำถามอื่นก่อนและกลับมาตอบคำถามนั้นภายหลังได้

- ท่านสามารถบันทึกแบบฟอร์มนั้นไว้ก่อนแล้วค่อยมาทำให้เสร็จสิ้นในภายหลังได้หากจำเป็น โดยครั้งหน้าที่ท่านใส่รหัสเข้ามาทำการในระบบก็ให้กดปุ่ม “Return to Saved Application Process” ที่อยู่ด้านข้างของปุ่ม “Start A New Application” ที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนด้านบนแทน

- ท่านไม่สามารถพิมพ์สัญลักษณ์เช่น . , หรือสัญลักษณ์อื่นใดในบางคำตอบรวมทั้งที่อยู่ของท่านด้วย ดังนั้นหากท่านได้รับข้อความเตือนก็ให้กลับไปใส่ข้อมูลใหม่ไม่ให้มีสัญลักษณ์” .” หรือสัญลักษณ์อื่นใด

หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลหมดแล้ว ท่านจะมีโอกาสได้ทบทวนคำตอบที่ได้กรอกไป หากจำเป็นต้องมีการแก้ไขท่านก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้ ซึ่งเมื่อท่านกรอกทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วระบบจะถามให้ท่านยืนยันคำตอบว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงเท่าที่ท่านทราบ เพราะหากท่านตั้งใจจะให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงท่านสามารถได้รับผลกระทบทางกฏหมายได้

เมื่อท่านแน่ใจในข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการเซ็นใบคำขอโดยการคลิ๊ก “Submit Now” ซึ่งหลังจากนั้นจะได้รับหมายเลขเพื่อยืนยันการได้รับคำขอ ซึ่งท่านสามารถใช้หมายเลขนี้ในการย้อนกลับมาตรวจสอบสถานะของใบคำขอได้

ในการกรอกใบคำขอ ท่านสามารถช่วยผู้อื่นทำการได้ แต่ท่านไม่สามารถเซ็นแทนได้ มีเพียงบุคคลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่านั้นที่สามารถเซ็นเอกสารได้ หากเขาไม่สามารถเซ็นออนไลน์ได้ ทางโซเชี่ยลจะส่งฟอร์มที่กรอกแล้วเป็นกระดาษไปให้เซ็นทางไปรษณีย์

สำหรับท่านที่ไม่ถนัดออนไลน์สามารถไปทำการที่สำนักงานได้ ถึงแม้ขณะนี้สำนักงานหลายแห่งจะไม่เปิด แต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือท่านผ่านทางโทรศัพท์ได้ โดยท่านสามารถหาเบอร์โทร.ของสำนักงานใกล้บ้านท่านได้ที่เวบไซด์ https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp หรือโทร.ไปที่หมายเลข 1-800-772-1213 ในเวลา 8.00-17.30 น. วันจันทร์-ศุกร์

หากท่านที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐหรืออาณาเขต สามารถติดต่อสำนักงานในต่างประเทศได้ โดยมีหมายเลขติดต่อในเวบไซด์ https://www.ssa.gov/foreign/foreign.htm

หลังจากที่เอกสารคำขอไปถึงเจ้าหน้าที่แล้ว เขาจะตรวจสอบและติดต่อท่านหากเขามีคำถามหรือต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่ม ท่านจะได้รับจดหมายส่งถึงท่านทางไปรษณีย์บอกผลการตัดสินในคำขอของท่าน หากท่านได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนในครอบครัวในขณะที่ทำเรื่อง หากพวกเขามีสิทธิ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย ทางโซเชี่ยลก็จะแจ้งให้พวกเขาทราบเช่นกัน

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของใบคำขอของท่านได้ทางออนไลน์โดยเข้าไปในบัญชี my Social Security account หรือหากทำไม่ได้ก็สามารถโทร.ไปได้ที่หมายเลข 1-800-772-1213 ในเวลา 8.00-17.30 น. วันจันทร์-ศุกร์

หลังจากที่ท่านได้รับจดหมายคำตัดสินแล้ว หากท่านไม่เห็นด้วย ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ โดยจะต้องส่งคำขออุทธรณ์เรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วันนับจากันที่ได้รับผลตัดสิน

หากท่านมีเหตุใดก็ตามที่ท่านต้องการถอน/ยกเลิกคำขอที่ท่านได้ยื่นไปแล้ว ท่านมีเวลา 12 เดือนหลังจากที่ยื่น โดยท่านจะต้องคืนเงินสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับไปแล้วคืน

ฉบับนี้เราจบสมบูรณ์เรื่องของสิทธิประโยชน์ของเงินโซเชี่ยลสำหรับผู้เกษียณไปแล้ว ฉบับหน้าเราจะเริ่มต้นคุยเรื่องอื่นกันค่ะ หากท่านผู้อ่านต้องการทราบเรื่องอะไร โทร.มาแนะนำกันได้ ทางผู้เขียนจะไปเสาะหาความรู้มาแบ่งปันกันค่ะ ขอให้มีความสุข ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงทั้งของตัวเองและคนใกล้ชิด แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ คอลัมน์ประจำฉบับ “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง: https://www.ssa.gov/benefits/retirement/apply.html

วลัยพรรณ เกษทอง

31 กรกฏาคม 2563