เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองแหล่งซื้อประกันสำหรับคุ้มครองภาวะเจ็บป่วยระยะยาว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ฉบับที่แล้วเราได้พูดถึงประกันสำหรับคุ้มครองภาวะเจ็บป่วยระยะยาวที่เรียกกันว่า Long Term Care Insurance (LTC) กันไปแล้ว ฉบับนี้เราจะพูดถึงว่าประกันพวกนี้ซื้อกันได้ที่ไหนบ้างค่ะ

จากข้อมูลของ Longtermcare.gov ท่านสามารถซื้อประกัน LTC ได้จาก 3 แหล่งคือ จากผู้ขายประกันโดยตรง จากองค์กรรัฐวิสาหกิจร่วมกับรัฐ และผ่านทางนายจ้าง

1.ซื้อจากผู้ขายโดยตรง การซื้อควรจะซื้อกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ซึ่งมีใบอนุญาตจากรัฐและผ่านการอบรมวิชาเกี่ยวกับ LTC ซึ่งผู้ขายจะมีทั้งที่เป็นคนขายประกัน นักวางแผนการเงินหรืออาจจะเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนก็ได้ สิ่งที่สำคัญคือบริษัทหรือบุคคลเหล่านี้จะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐในการขาย และตัวแบบประกันหรือ policy ที่ขายจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐนั้น ๆ ให้ขายด้วย โดยท่านผู้อ่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ขายประกัน LTC ได้จากกระทรวงประกันภัย (Department of Insurance) ในรัฐของท่าน ซึ่งในขณะนี้จากบริษัทประกันมากกว่า 100 แห่งมีบริษัทหลัก ๆ ที่ขายประกันLTCเพียง 15-20 บริษัทเท่านั้น ซึ่งบริษัทของผู้เขียนก็เป็น 1 ในบริษัทหลักเหล่านั้นค่ะ ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประกันฦนี้ สามารถติดต่อผู้เขียนได้โดยตรงค่ะ

2.ซื้อผ่านโปรแกรมที่บริษัทประกันร่วมกับรัฐ ประชากรในรัฐสามารถซื้อประกัน LTC ได้โดยผ่านโปรแกรมที่เสนอโดยโปรแกรมที่บริษัทประกันเอกชนทำร่วมกับรัฐ เช่น ประกันที่เรียกว่า Partnership-qualified (PQ) long term policies ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของบริษัทประกันภัยกับเมดิแคล ประกันตัวนี้จะช่วยให้สามารถซื้อประกันในระยะเวลาสั้นและคุ้มครองได้มาก มีการเพิ่มมูลค่าการคุ้มครองตามภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถจะส่งใบคำขอมีประกันตัวนี้ผ่านทางเมดิแคลได้หากว่าท่านอยู่ในภาวะต้องการรักษาพยาบาลระยะยาวและสิทธิประโยชน์ในเมดิเคดหรือเมดิแคลของท่านถูกใช้จนหมดแล้ว ประกันตัวนี้ยังครอบคลุมถึงการที่ยอมให้ท่านสามารถถือครองทรัพย์สินได้มากกว่า $2,000 เหรียญซึ่งเป็นข้อจำกัดในการถือครองเงินออมของผู้ที่ขอรับเมดิเคดหรือเมดิแคลได้ รัฐบาลของแต่ละมลรัฐจะเป็นผู้ที่อนุมัติแบบประกันที่จะขายในโปรแกรมนี้ รวมทั้งผู้ที่จะได้รับการอนุญาตให้ขาย โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ รวมทั้งชื่อผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติให้ขายได้จากเวบไซด์ของกระทรวงประกันภัยในรัฐของท่านค่ะ

3. ซื้อผ่านนายจ้าง บริษัทเอกชนและรัฐบาลหลายแห่งมีการเสนอให้ลูกจ้างซื้อประกัน LTC แบบกลุ่มตามความสมัครใจโดยผ่านการหักเบี้ยประกันออกจากเงินเดือน โดยทั่วไปแล้วนายจ้างจะไม่ช่วยจ่ายเบี้ยประกันเหมือนกับที่มีการช่วยจ่ายในประกันสุขภาพ แต่การซื้อประกันนี้จะมีข้อดีคืออาจจะได้ราคาที่พิเศษกว่าซื้อด้วยตัวเอง ดังนั้นถ้าหากว่าคุณเป็นลูกจ้างและบริษัทคุณมีการเสนอให้ซื้อประกัน LTC ผ่านบริษัท คุณอาจจะได้รับการอนุมัติง่ายกว่าหากทำประกันแบบกลุ่ม

ประกัน LTC นี้หากคุณสามารถได้รับการอนุมัติให้ซื้อได้ คุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นจำนวนที่เท่ากันไปตลอดระยะเวลาที่คุณต้องการการคุ้มครอง เมื่อคุณจ่ายเบี้ยประกันบริษัทประกันก็จะให้การคุ้มครองโดยจ่ายค่าบริการที่จำเป็นในการดูแลชีวิตประจำวันของท่านให้กับผู้ให้บริการของท่าน โดยปริมาณการคุ้มครองจะขึ้นกับปริมาณสิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านเลือก โดยส่วนใหญ่ท่านจะไม่ต้องจ่ายเบี้ยเวลาที่ท่านได้รับการบริการ แต่จะให้ดีควรจะอ่านและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขในประกันของท่าน เพราะแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันค่ะ

ค่าเบี้ยประกันจะมีความแตกต่างกันได้ โดยขึ้นกับอายุเมื่อเวลาที่ท่านซื้อประกัน แบบของประกัน และชนิดหรือปริมาณสิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านเลือก จากข้อมูลในปี 2007 พบว่าประกัน LTC โดยเฉลี่ยมีค่าเบี้ยอยู่ที่ประมาณ $2,207 ต่อปี มีการคุ้มครอง 4.8 ปี (ไม่รวมผู้ที่เลือกการคุ้มครองตลอดชีพซึ่งมีอยู่ 20% ของผู้ซื้อประกันทั้งหมด) มีการจ่ายผลประโยชน์เฉลี่ย $160 ต่อวัน และเป็นประกันแบบที่ครอบคลุมทั้งการให้บริการดูแลผู้ป่วยในสถานบริการและที่บ้าน รวมถึงมีการปรับสิทธิประโยชน์ขึ้นทุกปีตามสภาพเงินเฟ้อ ดังนั้นในการเลือกซื้อประกัน LTC ควรจะซื้อในอายุที่เหมาะสมที่สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ตลอดรอดฝั่ง เลือกแบบของประกันและสิทธิ์ประโยชน์ที่เหมาะกับฐานะการเงินและความต้องการในการดูแลตนเองของท่าน ซึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อผู้เขียนขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านคุยกับผู้ขายที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องประกันประเภทนี้ รวมทั้งมีความจริงใจที่ใช้ความรู้ในการแนะนำเพื่อผลประโยชน์ของท่านเป็นหลักค่ะ

นอกเหนือจากประกัน LTC ที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะนี้มีประกันชีวิตที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดจำนวนหนึ่งที่ระบุว่าสามารถคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะยาวหรือ Long Term Care ให้ท่านได้ ฉบับหน้าเราจะมาคุยกันว่าประกันชีวิตพวกนี้คุ้มครองให้ท่านในกรณีนี้ได้ในกรณีไหนบ้างค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850) 598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง


อ้างอิง: http://longtermcare.gov/

วลัยพรรณ เกษทอง
12 ธันวาคม พ.ศ. 2561