เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองเงินโซเชี่ยลกับสิทธิประโยชน์สำหรับคนเกษียณ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ฉบับที่แล้วได้พูดถึงเรื่องผลของรายได้ที่มีต่อการได้รับเงินช่วยเหลือคนแก่ที่มีรายได้น้อย (SSI) โดยเล่าเรื่องชนิดของรายได้ และรายได้พวกไหนที่ไม่มีผลต่อการรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวไปแล้ว ฉบับนี้ก็ขอเอาใจท่านผู้อ่านที่เป็นคนวัยเกษียณหรือใกล้เกษียณกันต่อ ด้วยการขอพูดถึงเรื่องของเงินโซเชี่ยลกับสิทธิประโยชน์สำหรับคนเกษียณกันค่ะ

โซเชี่ยลซิเคียวริตี้หรือที่คนไทยเรียกกันง่าย ๆ ว่า “เงินโซเชี่ยล” เป็นส่วนของการวางแผนการเกษียณอายุของคนทำงานชาวอเมริกันแทบทุกคน เงินส่วนนี้ (เมื่อได้รับ)จะมาแทนรายได้สำหรับผู้เกษียณอายุและครอบครัวซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ผู้เขียนเคยได้นำเรื่องโซเชี่ยลมาเล่ากันไว้อย่างย่อในหลายปีก่อนว่าเงินโซเชี่ยลคืออะไร ใครจะมีสิทธิ์ได้บ้าง แต่หลายคนอาจจะไม่ได้อ่านหรือต้องการทราบเพิ่มเติมถึงที่มาที่ไปและจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับเงินตรงนี้ได้มากขึ้น ฉบับนี้ผู้เขียนก็จะนำเอาความรู้จากเวบไซด์ของ SSA ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ส่วนของการเกษียณอายุ มาเล่าให้ท่านผู้อ่านทุกคนฟังอีกครั้งค่ะ

ในส่วนของสิทธิประโยชน์สำหรับคนเกษียณนั้น เงินโชเชี่ยลจะทดแทนรายได้ก่อนเกษียณของคนที่ทำงานส่วนหนึ่งเป็นเปอร์เซนต์โดยคำนวณจากเงินได้ตลอดทั้งชีวิตที่พวกเขาหามาได้ ส่วนของเงินค่าจ้างก่อนการเกษียณซึ่งเงินโซเชี่ยลจะมาทดแทนนี้จะขึ้นอยู่กับเงินได้สูงสุดใน 35 ปี และจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นกับจำนวนเงินที่ท่านหามาได้จากการทำงานและเวลาที่เริ่มขอรับสิทธิประโยชน์

อธิบายง่าย ๆ คือ เมื่อท่านทำงาน ท่านเสียภาษีเข้าไปยังโซเชี่ยลซีเคียวริตี้ แล้วทางเขาก็จะใช้เงินภาษีนี้มาจ่ายภาษีให้กับบุคคล 4 กลุ่มคือ กลุ่มคนที่เกษียณไปแล้ว กลุ่มคนที่ทุพพลภาพ กลุ่มคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ชองคนทำงานที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และกลุ่มผู้ถูกอุปการะของผู้ที่รับสิทธิประโยชน์

เงินภาษีที่ท่านจ่ายไปไม่ได้ถูกเอาไปเก็บไว้ในบัญชีส่วนบุคคลสำหรับให้ท่านมาใช้เวลาที่ท่านขอรับเงิน แต่เขาจะเอาเงินภาษีนั้นไปจ่ายให้กับบุคคลที่กำลังได้รับสิทธิประโยชน์ในขณะนี้ เงินส่วนใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกใช้จะเข้าไปอยู่ในกองทุนทรัสต์ของโซเชี่ยลซีเคียวริตี้เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์รายเดือนให้กับท่านและครอบครัวหลังจากที่เริ่มรับสิทธิประโยชน์

อย่างที่เห็นเบื้องต้นว่าเงินโซเชี่ยลเกิดมาจากรายได้ขณะทำงานหลายสิบปี ดังนั้น “การวางแผนก่อนเกษียณจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่จะกำหนดสภาพการเกษียณอายุที่ดีที่สุดสำหรับท่าน” ท่านจำเป็นต้องวางแผนและเก็บเงินในหลายปีเพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ในยามเกษียณอายุ แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลกับการวางแผนการเกษียณอายุ แต่ ณ ที่นี้เราจะพูดถึงว่าเงินโซเชี่ยลนั้นสามารถมีความหมายกับอนาคตทางการเงินของท่านและครอบครัวได้อย่างไรบ้างค่ะ

ท่านควรมองว่า “เงินโซเชี่ยลเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแผนการเกษียณอายุ” นะคะ เพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนเกษียณจะมีรายรับจากเงินโซเชี่ยลเพียง 40% ของรายได้ก่อนเกษียณอายุ ดังนั้นช่วงที่ท่านวางแผนการเกษียณ การรู้จำนวนเงินคร่าว ๆ ที่ท่านจะได้รับจากเงินโซเชี่ยลจะช่วยให้ท่านสามารถรู้ว่าจะต้องวางแผนหารายได้จากทางอื่นเป็นจำนวนเงินเท่าใด ท่านถึงจะมีเงินใช้จ่ายและสามารถใช้ชีวิตตามเป้าหมายของท่านได้ค่ะ

หลายคนสงสัยว่าใครหละที่จะได้เงินโซเชี่ยลบ้าง? เมื่อท่านทำงานและจ่ายภาษีโซเชี่ยลซิเคียวริตี้ ท่านจะได้รับเครดิตสะสมเข้าไปในสิทธิประโยชน์ จำนวนเครดิตที่ท่านจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะได้รับเงินโซเชี่ยลสำหรับการเกษียณนี้ขึ้นอยู่กับปีที่ท่านเกิด หากท่านเกิดในปี ค.ศ. 1929 หรือหลังจากนั้น ท่านจำเป็นต้องมี 40 เครดิต (โดยทั่วไปหมายถึงทำงาน 10 ปี)

หากท่านหยุดทำงานก่อนท่านมีเครดิตเพียงพอที่จะมีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์นี้ เครดิตที่ท่านสะสมไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงอยู่ในข้อมูลของท่านที่ถูกบันทึกไว้อยู่ หากวันใดท่านกลับมาทำงานเครดิตที่เพิ่มขึ้นมาก็จะถูกนำมารวมเข้ากับของเก่าด้วย ทางรัฐฯ ไม่สามารถจ่ายสิทธิ์ประโยชน์ให้กับท่านได้จนกว่าท่านจะมีเครดิตครบ 40 เครดิตค่ะ

ในช่วงการวางแผนก่อนเกษียณท่านควรจะตรวจสอบประวัติเงินได้ของท่าน จำนวนเงินโซเชี่ยลที่ท่านและครอบครัวจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับเงินได้ที่แสดงอยู่บนบันทึกของท่าน ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ท่านลดความเสี่ยงที่จะเจอเรื่องไม่คาดฝันหากถึงเวลาที่จะขอรับเงิน ท่านสามารถตรวจประวัติเงินได้ของท่านได้จากเอกสารรายงานประจำปีได้ โดยสามารถสร้างบัญชีออนไลน์เข้าไปเพื่อตรวจสอบ หรือสามารถไปขอที่สำนักงาน SSA ให้ส่งแบบกระดาษมาที่บ้านของท่านได้ค่ะ

การทราบถึงว่าท่านจะได้รับเงินโซเชี่ยลเดือนละเท่าไหร่นั้นจะช่วยให้ท่านสามารถวางแผนการเกษียณได้อย่างดี ตัวช่วยคำนวณจะมีอยู่ในเวบไซด์ของ ssa.gov ซึ่งสามารถช่วยในการประเมินเงินที่จะได้จากรายได้จริงด้วย ทำให้ท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงถึงว่าเวลาหรืออายุที่ท่านเริ่มรับเงินโซเชี่ยลนั้นจะมีผลกับรายได้ของท่านในอนาคตหลังเกษียณได้อย่างไร

หากท่านไม่ต้องการไปสร้างบัญชีออนไลน์หรือทำไม่เป็น ก็ให้เข้าไปในเวบไซด์ ssa.gov เพื่อดูข้อมูลอื่นหรือจะปรึกษาผู้ที่มีความรู้ในการคำนวณเงินได้ดังกล่าวให้เขาทำให้ก็ได้ค่ะ

วันนี้พื้นที่หมดแล้ว ฉบับหน้าจะลงลึกถึงว่าเครดิตที่สะสมสำหรับเงินโซเชี่ยลนี้ทำงานอย่างไรกัน อย่าลืมติดตาม

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง รวมทั้งถ้าอยากจะติดตามบทความย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่เวบไซด์ของหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ คอลัมน์ประจำฉบับ “เรียนรู้เมื่อต้องอยู่เมืองลุงแซม”

อ้างอิง: https://www.ssa.gov/benefits/retirement/


วลัยพรรณ เกษทอง

26 มิถุนายน 2563