เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองคำถามคำตอบที่พบบ่อยสำหรับเรื่องการรับเงินช่วยเหลือผลกระทบทางเศรษฐกิจ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน สัปดาห์ที่ผ่านมามีคนโทร.มาถามเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินช่วยเหลือผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic impact payments) ที่ทางสรรพากรของสหรัฐหรือไออาร์เอส (IRS) กันมามาก ในเรื่องรายละเอียดสำหรับเงินช่วยเหลือนี้ ฉบับนี้จึงขอนำเอาคำถาม-ตอบที่พบบ่อยจากไออาร์เอสมาเล่าสู่กันให้ฟังเพื่อความกระจ่างค่ะ


ใครเป็นผู้สามารถได้รับเงินนี้บ้าง?

- ผู้ถือสัญชาติสหรัฐหรือกรีนการ์ดหรือเป็นคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์

- ไม่สามารถถูกเคลมเป็นผู้ถูกอุปการะ (dependent) ในการยื่นเสียภาษีของคนอื่น

- มีเลขโซเชี่ยล (SSN) ตามกฏหมายที่สามารถนำไปใช้ในการจ้างงานได้ (ยกเว้นหากคู่สมรสคนใดคนหนึ่งเป็นสมาชิกของทหารสหรัฐในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่างปีภาษี เพียงแค่คู่สมรสคนใดคนหนึ่งมีเลขโซเชี่ยลก็พอแล้ว) และ

- มีรายได้ทั้งหมด (gross income) ไม่เกินรายได้ที่ทางรัฐบาลกำหนดตามสถานะที่ยื่นเสียภาษีและมีบุตรที่เข้าเกณฑ์สามารถเคลมได้ (ดูรายละเอียดในบทความก่อนหน้านี้)


ฉันจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้หรือไม่หากฉันมีรายได้ไม่มากพอที่จะต้องยื่นเสียภาษี?

- ใช่ ท่านสามารถได้รับเงิน ผู้เกษียณที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์และผู้รับเงินโซเชี่ยลไม่ว่าจะเป็นด้วยการเกษียณ จากการทุพพลภาพ (SSDI) จากการเป็นคู่สมรสของผู้รับผลประโยชน์ที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือเป็นผู้ได้รับเงินเกษียณอายุประเภท Railroad หรือเงินของทหารผ่านศึก รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้มีรายได้เพียงพอที่จะต้องยื่นเสียภาษีมีสิทธิ์ได้รับเงินนี้ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับเงินเกษียณอายุจากรัฐบาลทั้งหมด เช่น เงินช่วยเหลือคนแก่ที่มีรายได้น้อย (SSI) ไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำที่จะต้องพิจารณาสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้


ฉันเพิ่งยื่นเสียภาษี ฉันจะต้องทำอะไรหรือไม่เพื่อจะได้เงิน?

- คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรหากคุณยื่นเสียภาษีในปี 2018 หรือปี 2019 หากคุณยื่นภาษีปี 2019 แล้ว ทางไออาร์เอสจะใช้ข้อมูลในนั้นเพื่อการคำนวณจำนวนเงินที่คุณจะได้รับ หากคุณไม่ได้ยื่นภาษีในปี 2019 จะใช้ข้อมูลในปี 2018 ในการคำนวณแทน


ฉันไม่ได้ยื่นเสียภาษีในปี 2018 หรือ 2019 และไม่จำเป็นต้องยื่นเสียภาษีในปีเหล่านั้น ฉันได้รับเงินโซเชี่ยล เงินช่วยเหลือคนแก่ที่มีรายได้น้อย (SSI) เงินรีไทร์ประเภท Rairoad หรือเงินจากทหารผ่านศึก ฉันจำเป็นต้องทำอะไรหรือไม่?

- คุณไม่จำเป็นต้องยื่นเสียภาษีและจะได้รับเงิน $1,200 เหรียญโดยอัตโนมัติหากคุณได้รับเงินดังกล่าวในปี 2019 คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อกับไออาร์เอส หน่วยงานโซเชี่ยล (SSA) หรือบอร์ดของ Railroad Retirement Benefit หรือองค์การทหารผ่านศึก ไออาร์เอสจะใช้ข้อมูลจากผลประโยชน์ที่คุณรับในปี 2019 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินให้คุณถ้าคุณไม่ได้ยื่นเสียภาษีในปี 2018 หรือ 2019 คุณจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรงหรือส่งเช็คทางไปรษณีย์ในแบบเดียวกับที่คุณได้รับเงินรายได้จากรัฐบาลเหล่านั้น


ฉันไม่ได้ยื่นเสียภาษีในปี 2018 หรือ 2019 และไม่ได้รับเงินโซเชี่ยลหรือเงินจากรัฐบาลอื่น ฉันจะต้องทำอะไรเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือนี้หรือไม่?

- คุณต้องให้ข้อมูลพื้นฐานกับไออาร์เอสเพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ โดยให้คุณทำการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

1. เข้าไปกรอกข้อมูลในลิงค์ Non-filers (วิธีการกรอกอยู่ในบทความฉบับที่แล้ว) เพื่อให้ข้อมูลอย่างย่อกับไออาร์เอส บุคคลที่มีสถานะเป็นซิติเซ่นหรือกรีนการ์ดสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในลิงค์นี้หากมีรายได้ไม่เกิน $12,200 ($24,000 สำหรับคู่สมรสยื่นร่วมกัน) ในปี 2019 และปกติไม่จำเป็นต้องยื่นเสียภาษีในปี 2019 และไม่ได้วางแผนจะยื่นภาษี ยิ่งยื่นเร็วยิ่งได้เงินเร็ว หรือ

2. ยื่นเสียภาษีสำหรับปี 2019 กับไออาร์เอสแม้ว่าคุณจะได้รับรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือไม่ได้มีรายได้มากพอที่ปกติจะต้องเสียภาษี ควรเตรียมข้อมูลบัญชีธนาคารไว้เมื่อทำการดังกล่าวข้างต้นเพื่อที่ท่านจะได้รับเงินเร็วที่สุด มิฉะนั้นไออาร์เอสจะส่งเช็คทางไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้


ฉันไม่ได้ยื่นแบบแสดงภาษีในปี 2018 หรือ 2019 ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันจำเป็นต้องยื่นเสียภาษีหรือไม่ ?

- เข้าไปในลิงค์นี้ https://www.irs.gov/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return เพื่อช่วยประเมินว่าคุณจำเป็นต้องยื่นแบบแสดงภาษีในปี 2019 หรือไม่


ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะในการยื่นภาษี เงินภาษีที่ถูกหักไว้แล้ว และข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยในการตัดสินว่ารายได้ของท่านจำเป็นต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีในปี 2019 หรือไม่ หากท่านไม่มีรายได้หรือมีรายได้ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ท่านไม่จำเป็นต้องยื่นเสียภาษี แต่สามารถใช้ลิงค์ Non-filers ใส่ข้อมูลเพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้อย่างเร็วที่สุด


ใครไม่ควรใช้ลิงค์ Non-filers?

- ผู้ที่ยื่นภาษีในปี 2019 ไปแล้ว

- ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อมูลการยื่นเสียภาษีในปี 2018 หรือ 2018 ไปแล้ว แม้ว่าท่านไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน (เช่น เพราะท่านเพิ่งมีบุตรที่เพิ่งคลอดในปี 2020 ซึ่งไม่ได้ยื่นเคลมในการเสียภาษีของปี 2019)

- มีใครบางคนที่สามารถเคลมท่านเป็นผู้ถูกอุปการะ (dependent) ในการยื่นเสียภาษีปี 2019

- ท่านมีสถานะสมรสแต่จะไม่ใช้ลิงค์นี้ในการแสดงข้อมูลร่วมกับคู่สมรสของท่าน ท่านจะต้องยื่นเสียภาษีปี 2019 หรือ 2018 เพื่อได้รับเงินช่วยเหลือของท่านแยกต่างหากจากคู่สมรสของท่าน

- ท่านไม่ได้ถือสัญชาติสหรัฐหรือมีสถานะกรีนการ์ดในปี 2019 บุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าวที่พำนักอยู่ในปี 2019 เนื่องจากมีคุณสมบัติผ่าน “substantial presence test” และมีคุณสมบัติจะได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้


ฉันจำเป็นต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีแต่ฉันไม่อยากไปพบกับคนทำภาษีด้วยตัวเองเพื่อให้เขาช่วยในขณะนี้ เงินช่วยเหลือนี้ยังจะมีอยู่ถึงเมื่อไหร่?

- เงินช่วยเหลือนี้ยังมีอยู่ตลอดทั้งปี 2020 หากคุณยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในปีนี้ คุณยังสามารถเคลมรับเงินโดยการยื่นเสียภาษีในปี 2020 ในปีหน้าได้เช่นกัน


ไออาร์เอสจะติดต่อกับฉันเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนี้หรือไม่?

- ไออาร์เอสจะไม่โทร.อีเมล์หรือส่งข้อความไปหาท่านเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนี้ และจะไม่ติดต่อไปเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัญชีธนาคาร ท่านควรระมัดระวังพวกเวบไซด์หรือโซเชี่ยลมีเดียที่พยายามจะมาข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนตัว และระวังพวกมิจฉาชีพที่พยายามจะเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้

- ไออาร์เอสสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเข้าไปยังเวบไซด์ IRS.gov ซึ่เงป็นเวบไซด์อย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันการถูกหลอกโดยมิจฉาชีพ โดยไออาร์เอสได้ประกาศออกคำเตือนเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่วงไวรัสโคโรน่าระบาดนี้

- เพื่อความปลอดภัยจดหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้จะถูกส่งไปยังผู้ได้รับเงินตามที่อยู่สุดท้ายที่มีให้ไว้กับไออาร์เอสภายใน 15 วันหลังจากมีการจ่ายเงินออกไปแล้ว จดหมายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เงินได้ถูกจ่ายไปและวิธีที่จะสามารถรายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดหากไม่ได้รับเงิน


ฉบับนี้หมดพื้นที่แล้ว ฉบับหน้าจะนำคำถามคำตอบจากไออาร์เอสในเรื่องของการคำนวณเงินที่จะได้และการรับเงินมาให้ทราบต่อไปค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ความรู้ทั่วไปมิใช่เป็นการแนะนำทางกฏหมายหรืออื่นใดเฉพาะ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง ส่วนใครอยากอ่านบทความย้อนหลังก็หาอ่านได้ในคอลัมน์ “เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม” ทางเวบไซด์ของนสพ.ไทยแอลเอได้เลยค่ะ


อ้างอิง: https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center


วลัยพรรณ เกษทอง

24 เมษายน 2563