เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองเงินชดเชยการลางานในกิจธุระของครอบครัว (Paid Family Leave)

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน สับดาห์ก่อนได้เขียนถึงเรื่องของฟอร์ม I-9 เพื่อให้นายจ้างที่มีลูกจ้างทุกคนให้ลูกจ้างกรอกฟอร์มนี้เก็บไว้ เตรียมไว้ในกรณีที่มีการขอตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น ฉบับนี้ขอคุยอีกเรื่องที่เกี่ยวตรงกับลูกจ้างนายจ้างต่อคือ เรื่องของเงินชดชายการลางาน ตรงนี้เป็นเรื่องของกฏหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทั้งลูกจ้างและนายจ้างทุกคนจะต้องทราบไว้ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะ

เงิดชดเชยการลางานในกิจธุระของครอบครัวหรือ Paid Family Leave เรียกย่อ ๆ ว่า PFL นั้นเป็นการจ่ายเงินค่าแรงบางส่วนให้กับลูกจ้างที่ขอลาหยุดงานเพื่อไปดูแลสมาชิกในครอบครัว (บุตร พ่อแม่ พ่อแม่บุญธรรม ปู่ย่าตายาย หลาน พี่น้อง คู่สมรส หรือคู่ครองที่อยู่ด้วยกัน) ที่เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเพื่อไปใช้เวลากับบุตรคนใหม่ในครอบครัว ทั้งบุตรที่เพิ่งคลอด บุตรบุญธรรมที่เพิ่งรับมาเลี้ยงหรือบุตรที่รับมาอุปการะทางกฏหมาย สำหรับในรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีการจ่ายเงินชดเชยนี้ให้ถึง 6 สัปดาห์

เงินชดเชยตัวนี้ไม่ได้คุ้มครองในส่วนของงาน ให้เพียงแต่ผลประโยชน์เป็นตัวเงินตามที่กฏหมายคุ้มครอง แต่อย่างไรก็ตามยังมีกฏหมายอื่น เช่น กฏหมายเกี่ยวกับการลางานที่เกี่ยวกับสุขภาพและครอบครัวที่ชื่อว่า FMLA และกฏหมายสิทธิ์ของครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ชื่อย่อว่า CFRA ที่อาจให้ความคุ้มครองในเรื่องของงานที่ทำอยู่

หากท่านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏหมาย FMLA สามารถเข้าไปที่เวบไซด์ของกระทรวงแรงงาน (Department of Labor) หรือโทร.หมายเลข (866) 487-2365 ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย CFTR สามารถเข้าไปเวบไซด์ของกระทรวงความเท่าเทียมในการจ้างงานและที่อยู่อาศัย (Department of Fair Employment and Housing หรือโทร.ไปที่หมายเลข (800) 884-1684

ขณะนี้มีลูกจ้างในรัฐแคลิฟอร์เนียถึง 18.7 ล้านคนที่ได้รับการคุ้มครองในโครงการ PFL นี้ ซึ่งเงินมาจากการหักค่าประกันภาคบังคับในรายได้ของลูกจ้างในทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน หากท่านสามารถได้รับเงินชดเชย 60-70 เปอร์เซนต์ (ตามแต่รายได้) ของรายได้ที่ได้รับในช่วงเวลา 5-18 เดือนก่อนวันที่ยื่นเรื่อง โดยจะมีเงินชดเชยให้สูงสุดไม่เกิน 1,252 เหรียญต่อสัปดาห์เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 สัปดาห์ภายในช่วงเวลา 12 เดือน

เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ท่านจะต้อง

- ยื่นแบบฟอร์มเคลมสิทธิ์ประโยชน์ซึ่งสามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์ที่เวบไซด์ http://www.edd.ca.gov/Disability/SDI_Online.htm หรือส่งจดหมาย

- มีรายได้อย่างน้อย 300 เหรียญสหรัฐซึ่งได้มีการหักค่าประกันทุพพลภาพของรัฐ (State Disability Insurance) ออกจากเงินค่าจ้างที่ได้ในใบรับเงิน (ในใบรับเงินค่าจ้างจะมีคำว่า CASD) ในช่วง 12 เดือนที่ท่านเคลมสิทธิ์

- สำหรับการเคลมสิทธิ์ประโยชน์เพื่อไปใช้เวลากับบุตรคนใหม่ (Bonding claim) ท่านจะต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ของท่านกับผู้ที่ท่านเคลม เช่น ใบเกิด ใบประวัติ เอกสารการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

- ส่วนการเคลมสิทธิ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นญาติ (Care Claim) ท่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยท่านนั้นที่เป็นญาติของท่าน จะต้องได้รับการดูแล โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบรับรองที่เรียกว่า “Physician/Practitioner’s Certification”

สำหรับลูกจ้างในซานฟรานซิสโก นายจ้างของท่านอาจจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเสริมให้ท่านหากท่านได้รับสิทธิ์ประโยชน์ PFL สำหรับการใช้เวลากับบุตรคนใหม่ และท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เวบไซด์ของ City of County of San Francisco, Office of Labor Standards Enforcement Paid Parental Leave Ordinance (PPLO) เพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นได้ค่ะ

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูว่าท่านสามารถได้รับสิทธิ์ประโยชน์นี้หรือไม่จากเวบไซด์ http://www.edd.ca.gov/Disability/Am_I_Eligible_for_PFL_Benefits.htm

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850)598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง

อ้างอิง: http://www.edd.ca.gov/Disability/Paid_Family_Leave.htm


วลัยพรรณ เกษทอง

23 สิงหาคม 2562